Loading...

2. ΤΙ ΜΑΣ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ΕΠΟΧΗ;

Προφητείες της Μπέρτα Ντούντε σχετικά με τις επερχόμενες καταστροφές

«Ακούστε αυτά που σας λέει το Πνεύμα του Θεού: οι ενορατικοί και οι προφήτες είναι επιλεγμένοι από Εμένα τον ίδιο, διότι τους έχει ανατεθεί μία μεγάλη και σημαντική αποστολή, να ειδοποιήσουν δηλαδή τους ανθρώπους για την επερχόμενη Κρίση του κόσμου και να τους προτρέψουν να ετοιμασθούν γι’ αυτή.

Αυτοί οι ενορατικοί και προφήτες δεν μιλούν για λογαριασμό τους, παρά μόνο αναμεταδίδουν όσα τους φανερώνει το Πνεύμα Μου. Επο­μένως είναι σαν κατά κάποιον τρόπο να εκφράζομαι άμεσα Εγώ ο ίδιος, μόνο που πρέπει να χρησιμοποιήσω έναν μεσάζοντα για να μη σας στερήσω την ελευθερία των σκέψεων και των πράξεών σας. Συ­νεπώς μπορείτε να πιστέψετε, αλλά δεν είσαστε αναγκασμένοι να το κάνετε. Θα πιστέψετε, εάν αναγνωρίζετε το ενορατικό και προφητικό χάρισμα αυτών των μεσαζόντων, ενώ θα τους απορρίψετε εάν αμφι­βάλλετε για την αποστολή τους.

Αλλά Εγώ θα σας διευκολύνω να τους πιστέψετε: θα φροντίσω να γίνει εμφανής η αποστολή τους αφήνοντας να συμβούν τα γεγο­νότα που προανήγγειλαν, τα οποία προηγούνται της Κρίσης. Θα φρο­ντίσω να διαδοθούν αυτές οι προειδοποιήσεις ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να λάβουν γνώση σχετικά, ώστε στη συνέχεια να ζήσουν την επαλήθευση τους, διότι όλα γίνονται έτσι όπως οι ενορατικοί και οι προφήτες τα προφήτεψαν επ’ Ονόματί Μου.

Βέβαια όταν βρισκόμουν στη γη, είχα προειδοποιήσει τους ανθρώ­πους για τους ψευδομεσσίες και τους ψευδοπροφήτες. Επιπλέον είχα επισημάνει ότι και οι απεσταλμένοι του αντιπάλου Μου θα βυσσοδομούν και προειδοποιώ και τώρα πάλι τους ανθρώπους να μην πέσουν στις πλεκτάνες του, ούτε να δώσουν πίστη στις μηχανορραφίες του. Γιατί βρίσκεται εν δράσει και προσπαθεί με ασυνήθιστα επιτεύγματα, με θαύματα υλικής φύσης, να κάνει τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι πρόκειται για ‘‘δυνάμεις του ουρανού’’ που εκδηλώνονται.

Αλλά ακριβώς η εκτεταμένη δράση του κατά την Εποχή του Τέ­λους καθορίζει τη δική Μου αντίδραση, πράγμα που σημαίνει ότι χρη­σιμοποιώ μέσα τα οποία αναθερμαίνουν τη χλιαρή πίστη ή την επα­ναφέρουν όπου αυτή έχει χαθεί. Κι αυτό δεν μπορεί να συμβεί παρά με την καθαρή Αλήθεια, η οποία πηγάζει από την Πηγή της Αλήθειας, ή πρέπει να φθάσει ως εσάς τους ανθρώπους μέσα από μεσάζοντες, επειδή εσείς οι ίδιοι δεν είσαστε σε θέση να τη λάβετε απευθείας. Γι’ αυτό λοιπόν πληροφορώ τους ανθρώπους για όσα επίκεινται. Και όσους επέλεξα ΕΓΩ για να λειτουργήσουν σαν μεσάζοντες ανάμεσα σε ΕΜΕΝΑ και τους ανθρώπους, μπορείτε να τους αναγνωρίσετε ως αληθινούς προφήτες και να πιστέψετε τα λόγια τους. Προτίθεμαι δε να σας δώσω μια απόδειξη ότι μιλούν κατ’ εντολή Μου προαγγέλλοντας σας αυτά που έρχονται, γιατί πολύ σύντομα ήδη θα κάνω να ε­παληθευθούν οι πρώτες προφητείες.

Η πιο σπουδαία αποστολή αυτών των ενορατικών και προφητών είναι η αναγγελία του επικείμενου τέλους, το οποίο έχει εξαιρετική ση­μασία για σας τους ανθρώπους και για το οποίο θα πρέπει να προετοιμάζεσθε. Εντούτοις σας παραχωρείται ακόμη μια διορία, η οποία είναι αρκετή για να σώσετε την ψυχή σας από τον αφανισμό.

Γι’ αυτό το λόγο δεν θα καθυστερήσω για πολύ ακόμα, θα επιβε­βαιώσω την αποστολή των ενορατικών και των προφητών, θα αφή­σω τα γεγονότα να ακολουθήσουν τις προαγγελίες τους. Πριν έρθει το τέλος, θα κάνω τη γη να σεισθεί για να θυμίσω σε όλους τους αν­θρώπους την ύπαρξή Μου, μέσα από ένα φυσικό καταστροφικό γε­γονός το οποίο έχει επανειλημμένα προαγγελθεί σύμφωνα με το θέ­λημα Μου. Διότι Εγώ ο ίδιος τους ανέθεσα αυτή την αποστολή να μι­λήσουν σαν αντιπρόσωποι Μου στη γη και αυτοί έχουν το χρέος να ειδοποιήσουν και να νουθετήσουν τους ανθρώπους, αντί Εμού.

Γι’ αυτό το λόγο δεν θα καθυστερήσω για πολύ ακόμα, θα επιβε­βαιώσω την αποστολή των ενορατικών και των προφητών, θα αφή­σω τα γεγονότα να ακολουθήσουν τις προαγγελίες τους. Πριν έρθει το τέλος, θα κάνω τη γη να σεισθεί για να θυμίσω σε όλους τους αν­θρώπους την ύπαρξή Μου, μέσα από ένα φυσικό καταστροφικό γε­γονός το οποίο έχει επανειλημμένα προαγγελθεί σύμφωνα με το θέ­λημα Μου. Διότι Εγώ ο ίδιος τους ανέθεσα αυτή την αποστολή να μι­λήσουν σαν αντιπρόσωποι Μου στη γη και αυτοί έχουν το χρέος να ειδοποιήσουν και να νουθετήσουν τους ανθρώπους, αντί Εμού.

Δεν θα πρέπει να θεωρείτε τον εαυτό σας ασφαλή μπροστά σε τέτοια γεγονότα τα οποία μαρτυρούν για μία ανώτερη Δύναμη. Θα πρέπει να τα φοβάστε και να πιστέψετε ότι ο Λόγος Μου είναι Αλή­θεια, ότι Εγώ ο ίδιος μιλάω και έχω μιλήσει μέσω αυτών των ανθρώ­πων. Είναι γεγονός ότι βαδίζετε με πάσα βεβαιότητα προς μια εξαι­ρετικά δύσκολη περίοδο, εάν το έλεός Μου δεν σας πάρει πρωτύτερα από τη γη. Βρίσκεστε μπροστά σε μία αλλαγή κοσμικών εποχών και οφείλετε να διαμορφώσετε τη ζωή σας σύμφωνα με αυτή τη βε­βαιότητα, περιμένοντας ένα αιφνίδιο τέλος, ένα τέλος ωστόσο το οποίο δεν χρειάζεται να φοβάται κανένας που καλλιεργεί συνειδητά τον εαυτό του, που ενδιαφέρεται περισσότερο για την ψυχή του από ό,τι για το γήινο σώμα του, γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος δεν πρόκειται τίπο­τα να χάσει, παρά μόνο να κερδίσει».

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΣΤ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΝΤΟΥΝΤΕ»

ΚΑΙ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ!»

Ας δούμε τι λέει ο Λόρμπερ σχετικά:…. «Στη μεταγενέστερη εποχή, θα αφυπνισθούν και πάλι προφή­τες, λίγο καιρό πριν μια μεγάλη κρίση. Εκείνοι δεν πρόκειται να κάνουν θαύματα. Θα δρουν απλά με τον αγνό λόγο, χωρίς να λαμβάνουν εμφανώς άλλη αποκάλυψη εκτός από αυτή του ζωντανού εσωτερικού Λόγου, μέσα από τα συναισθήματα και τις σκέψεις της καρδιάς τους. Τον καιρό εκείνο των τελευταίων οραματιστών και προφητών, τη γη θα την απειλεί μια συμφορά δίχως προηγούμενο. Μερικοί θα ακούσουν αυτούς τους απεσταλμένους Μου και θα καλυτερέψουν. Όμως ο πολύς κόσμος θα θεωρήσει ότι πρόκειται για αερολογίες παρανοϊκών και δεν θα τους πιστέψει, όπως γινόταν και με τους παλιούς προφήτες…».

…«Θα επικρατεί μια θλιβερή κατάσταση και κανένας άνθρωπος δεν θα μπορεί να καθοδηγήσει αξιόπιστα τους άλλους. 0 ένας θα φω­νάζει: εδώ είναι η αλήθεια και ο άλλος θα λέει όχι, εκεί θα τη βρείτε! Όμως όλοι όσοι θα φωνάζουν έτσι, θα πλανώνται οικτρά. Οι αληθι­νοί προφήτες αφυπνίζονται από τον Θεό μέσα στη σιωπή και σαν τα γαλήνια νερά δεν θα κάνουν ποτέ θόρυβο μέσα στον κόσμο…».

«Όταν θα έχουν περάσει λιγότερα από δυο χιλιάδες χρόνια από τώρα, η διδασκαλία Μου θα έχει θαφτεί τελείως στα βάθη της ύλης. Τότε θα αφυπνίσω και πάλι ανθρώπους οι οποίοι θα καταγράψουν λέξη προς λέξη όλα όσα συμβαίνουν τώρα εδώ (σ.σ. το Λόρμπερ και τους διαδόχους του) και θα τα παραδώσουν στον κόσμο μέσα σε ένα μεγάλο βιβλίο…».

…«Σε μια μελλοντική μεγάλη καθαρτήρια κρίση, θα δώσω ένα τέ­λος στην πόρνη της Βαβέλ με μια καταστροφή όπως έγινε τον καιρό του Νώε. Θα συμβούν μεγάλα σημεία στη γη, στη θάλασσα και στον ουρανό. Θα στείλω προφήτες οι οποίοι θα προφητεύουν μέσω του Λόγου Μου και θα προαναγγέλουν την επικείμενη καταστροφή. Αλ­λά οι υπερφίαλοι άνθρωποι θα τους ειρωνεύονται και θα γελούν μα­ζί τους περνώντας τους για τρελούς. Αυτό όμως θα είναι το πιο σί­γουρο σημάδι ότι η μεγάλη Κρίση πλησιάζει και θα εξολοθρεύσει όλους τους κακούργους με τη φωτιά της. Εξάλλου τον ίδιο καιρό ορισμένοι νέοι θα τα βλέπουν σε οράματα και οι υπηρέτριές Μου θα προφητεύ­ουν αυτά που θα γίνουν. Και αυτό θα είναι σωτηρία για όσους ακούγοντάς τα καλυτερέψουν και μετανοήσουν πραγματικά…».

…«Όμως αφήστε ήσυχα τα γνήσια παιδιά του κόσμου με την υπερευστροφία τους. Μην τους λέτε τίποτα για να σας αφήσει και σας σε ησυχία ο δράκος και η ακολουθία του. Γιατί για ένα διάστημα θα απο­κτήσει μια μεγάλη εξουσία και θα καταδιώξει ανήλεα τους εχθρούς του. Έτσι όμως θα προκαλέσει από μόνος του την καταδίκη και την καταστροφή του…»

….«Θα έρθει ο καιρός όπου όλα αυτά τα απόκρυφα πράγματα θα αποκαλυφθούν στους ανθρώπους. Προηγούμενα θα πρέπει πολ­λά δέντρα να αφήσουν τους άγουρους καρπούς να πέσουν από τα κλαδιά τους, γιατί μετά βίας θα φθάσει το ένα τρίτο από αυτούς στην ωρίμανση. Ενώ τα δύο τρίτα που θα πέσουν στη γη, θα καταπατη­θούν πρωτύτερα και θα πρέπει να σαπίσουν και να μαραθούν. Έτσι θα μπορέσει να τα διαλύσει η βροχή και ένας δυνατός άνεμος να φυσήξει μέσα στον κορμό για τη δεύτερη γέννηση……..

«Τους λίγους δίκαιους ή καλύτερους ανθρώπους θα τους προ­στατέψω και θα τους διασώσω. Τους υπόλοιπους όμως θα τους εγκαταλείψω, όπως είναι η ελεύθερη θέλησή τους και θα διακόψω το δε­σμό Μου μαζί τους. Γι’ αυτό σαν συνέπεια μέσα σε λίγο καιρό θα εξαφανισθούν εξ ολοκλήρου από προσώπου γης σαν να ήταν χίμαιρες.

Θα περάσω τη γη από ένα τέτοιο κόσκινο, ώστε οι καλύτεροι άνθρωποι που θα έχουν απομείνει θα είναι αναγκασμένοι να περπατούν μέρες ολόκληρες ώσπου να συναντήσουν έναν άλλο άνθρωπο. Όταν όμως, η γη θα έχει καθαρισθεί τελείως, θα κτίσω μια γέφυρα ανάμε­σα σε αυτήν και τους ουρανούς, πάνω στην οποία θα διαβαίνουν όλοι χέρι με χέρι…».

…«Έχω θέσει ένα όριο για όλα τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο. Όταν η κακία πάρα πολλών ανθρώπων θα έχει φθάσει στο άκρο άωτο, θα συντομέψω το χρόνο που η ασυδοσία τους θα μείνει ατιμώρητη, για χάρη των λίγων εκλεκτών Μου. Από μόνοι τους θα επιφέρουν την καταδίκη τους που θα τους καταπιεί εμπρός στα μάτια των δικαίων.

Ακριβώς όπως έγινε σε μικρή κλίμακα τον καιρό του Νώε, του Αβραάμ και του Λωτ, θα ξαναγίνει σε τεράστια κλίμακα τότε. Οι αρνησίθεοι και οι υπερφίαλοι απατεώνες και καταπιεστές θα σαρωθούν από προ­σώπου γης, ενώ πιστοί και φτωχοί θα πάρουν τη θέση που τους αξίζει.

Όταν κάποτε η καταπίεση θα ξεπεράσει κάθε όριο, με αποτέλεσμα οι φτωχοί άνθρωποι να βρέχουν το χώμα της γης με τα δάκρυά τους, τότε θα είναι κοντά η μεγάλη πνευματική άνοιξη. Κι αυτό θα συμβεί πριν συμπληρωθούν δύο χιλιάδες χ ρ ό ν ι α από τώρα. Τότε θ’ αφήσω να γίνει ένας γιγάντιος διαχωρισμός σε όλη τη γη, ώστε στο τέλος θα μείνουν μόνο όσοι είναι καλοί και αγνοί άνθρωποι…».

…«Προς το τέλος της περιόδου που σας ανέφερα, θα αφυπνίζω όλο και μεγαλύτερους προφήτες. Παράλληλα οι κρίσεις θα πλη­θαίνουν και θα διαρκούν όλο και περισσότερο. Θα γίνονται μεγάλοι σεισμοί και τα στοιχεία της φύσης θα προκαλούν τρομακτικές κατα­στροφές. Επίσης πόλεμοι, ακρίβεια, πείνα και πολλά άλλα δεινά θα έρχονται απανωτά. Επιπλέον θα εξαπλωθούν επιδημικές αρρώστιες όσο δεν έχει ξαναγίνει στην ανθρωπότητα. Η πίστη με ελάχιστες εξαι­ρέσεις θα σβήσει, ενώ η αγάπη θα παγώσει τελείως από την ψυχρό­τητα της αλαζονείας. Προφήτες και ειδικά σημάδια στο στερέωμα θα προειδοποιήσουν τους ανθρώπους, αλλά οι εγκόσμιοι δοκησίσοφοι θα τα αποδίδουν στις τυφλές δυνάμεις της φύσης θεωρώντας τα α­πλά σαν ασυνήθιστα φυσικά φαινόμενα…».

…«Στο τέλος, με την (σ.σ. πνευματική) επιστροφή Μου σ’ αυτή τη γη, θα συμβεί η πιο μεγάλη Αποκάλυψη. Πριν από αυτό όμως θα προηγηθεί μια τεράστια, τρομακτική κρίση, την οποία θα ακολουθήσει ο γενικός διαχωρισμός των ανθρώπων του κόσμου, μέσω της φωτιάς και των αποτελεσμάτων της. Έτσι στη συνέχεια θα μπορώ να εγκαταστήσω στη γη ένα νέο φυτώριο για αληθινούς ανθρώπους. Από τώρα και μέχρι να συμβεί αυτή η μεγάλη Κρίση, θα περάσουν λιγότερα από δύο χιλιάδες χρόνια. Θα είναι προφανώς η πρώτη τέτοια αλλά συνάμα και η τελευταία Κρίση πάνω σε αυτή τη γη. Από εκεί και στο εξής θα έρθει ο παράδεισος στη γη σας…».

Εποχή της αλλαγής ή εποχή του τέλους;

Ίσως να είναι σκόπιμο σε αυτό το σημείο να ειπωθούν λίγα διασαφηνιστικά λόγια σχετικά με ορισμένες διαδεδομένες πνευματικές έννοιες αναφορικά με τη χιλιόχρονη βασιλεία της ειρήνης στη γη, όπως αναγγέλλεται στη Βίβλο και στη νέα αποκάλυψη και την ερμη­νεία που τους δίνουν οι διάφορες πνευματικές κατευθύνσεις.

Ο όρος «εποχή του υδροχόου», προέρχεται από την αστρολογία και σημαίνει ότι ο ζωδιακός κύκλος βρίσκεται στον υδροχόο.

Η νοητή προέκταση του άξονα της γης σύμφωνα με τον Λόρμπερ διανύει μέσα σε περίπου 28.000 χρόνια, ολόκληρο τον ζωδιακό κύκλο. Αυτή η περιστροφή ονομάζεται από τους αστρολόγους και τους εσωτεριστές «κοσμικό» ή «πλατωνικό έτος». Είναι το διάστημα που χρειάζεται ο ήλιος μας για να περιστραφεί γύρω από τον κεντρικό του ήλιο, με άλλα λόγια πρόκειται για ένα «ηλιακό έτος». Αυτό το κοσμι­κό έτος πάλι διαιρείται από τους αστρολόγους διά του δώδεκα, αναλο­γικά με τον αριθμό των ζωδίων, οπότε προκύπτουν δώδεκα «κοσμικοί μήνες» που ο καθένας τους διαρκεί κάτι παραπάνω από 2000 χρόνια. Σύμφωνα λοιπόν με τους αστρολόγους και τους εσωτεριστές, βρισκό­μαστε στο μεταίχμιο ανάμεσα στην εποχή του ιχθύος και εκείνης του υδροχόου και κατά συνέπεια μιλούν συχνά για εποχή της αλλαγής κα όχι για εποχή του τέλους, επειδή συνήθως τους είναι ξένος ο θείος λόγος για την τελική κρίση και την επιστροφή του Ιησού Χριστού.

Σύμφωνα με το κίνημα του «New Age» η «εποχή του υδροχόου» έχει ήδη αρχίσει, πράγμα που μας οδηγεί σε ένα καλύτερο «χρυσό» μέλλον, σε μια υψηλότερη βαθμίδα συνειδητότητας, γιατί οι χαμηλότερες συνειδησιακές βαθμίδες δεν θα μπορούν να υπάρξουν και θα εξαφανισθούν.

Ωστόσο η Βίβλος και η νέα αποκάλυψη, αλλά και η πραγματικό­τητα γύρω μας, μιλούν άλλη γλώσσα η οποία είναι βέβαια λιγότερο ευχάριστη, όμως πολύ πιο εύλογη. Διότι αυτές λένε ότι η κοσμική ώρα είναι δώδεκα παρά ένα λεπτό και σύντομα θα σημάνει πλήρη μεσάνυχτα. Και πριν μπορέσει να ανατείλει ο ήλιος του πρωινού και μαζί με αυτόν η εποχή της ειρήνης και της δικαιοσύνης όπου θα επικρατεί μια ανώτερη πνευματική συνείδηση από ό,τι σήμερα, σε μια νέα γη, θα προηγηθεί πρώτα η κάθαρση και η θεοκρισία, η οποία έ­χει προαγγελθεί επανειλημμένα από πολύ καιρό και προαγγέλλεται συνεχώς κάθε τόσο μέχρι να έρθει το τέλος.

Θα πρέπει επομένως να διακρίνει κανείς ανάμεσα σε μια «επο­χή της αλλαγής» και στην «εποχή του τέλους», γιατί ο Θεός μόνο για τη δεύτερη μιλάει τόσο στη Βίβλο όσο και στις νέες αποκαλύψεις του, όπου ο όρος «εποχή του τέλους» εννοείται κυριολεκτικά. Πρόκειται δηλαδή για το τέλος της παλαιάς γης και την αρχή της νέας κάτω από έναν νέο ουρανό (Αποκάλυψη του Ιωάννη 21,5) αν και ο θείος Λό­γος έχει πάντοτε μια πολλαπλή σημασία.

Υπάρχουν γι’ αυτό το Λόγο πολλές σαφείς διευκρινίσεις μέσω της Μπέρτα Ντούντε οι οποίες αναφέρονται στη σύγχυση των όρων κατά την εποχή του τέλους, που οφείλεται σε ορισμένες λέξεις οι οποίες επιδέχονται πολλαπλής σημασίας:

«Τώρα είναι η εποχή του τέλους, όπου ο αντίμαχός Μου σκορ­πίζει τη σύγχυση ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι’ αυτό το λόγο να είσαστε προσεκτικοί και να ελέγχετε τα πάντα! Κι αν ζητάτε τη βοήθειά Μου κατά τον έλεγχο που διεξάγετε, τότε θα αναγνωρίσετε την αλή­θεια και θα κρατήσετε το καλό…

Αυτός (ο αντίθεος) χρησιμοποιεί λέξεις οι οποίες μπορούν να ερμηνευθούν πολλαπλά και τις ερμηνεύει έτσι ώστε να υπάρχει παρα­νόηση. Σκοπός του είναι να αποτρέψει τους ανθρώπους από το να έχουν αληθινή πίστη και αγάπη σε Μένα, γιατί με τη δική του ερμη­νεία των πραγμάτων δεν μπορούν να Με γνωρίσουν σωστά».

«Μη νομίσετε πως μπορείτε με τις αναλήθειες να φθάσετε ποτέ σε Μένα. Μη σκεφθείτε ποτέ πως θ’ αφήσω να Με βρουν άνθρωποι οι οποίοι αποφεύγουν την αλήθεια και θέλουν να επιμένουν στις πλά­νες τους!».

«Μόνο όπου είναι η αλήθεια, είναι το φως! Γι’ αυτό το λόγο, εκεί­νοι οι άνθρωποι που παρασύρθηκαν από ψευδείς διδασκαλίες, δεν μπορούν πλέον να βρουν την άκρη».

Η προαγγελία του τέλους

«Δεν πρόκειται ποτέ να φανερώσω στους ανθρώπους την ακρι­βή ημερομηνία του τέλους, επειδή κάτι τέτοιο δεν θα ωφελούσε σε τί­ποτα στην πνευματική ανάπτυξή τους. Γιατί πρέπει με απόλυτα ελεύ­θερη θέληση να επιδιώξουν να ανέλθουν ψηλότερα· από δική τους πρωτοβουλία πρέπει να επιζητούν την ωρίμανση της ψυχής τους και σε καμία περίπτωση εξαιτίας του φόβου που θα γεννούσε μέσα τους η συγκεκριμένη πληροφορία για την ώρα του τέλους.

Αυτή θα μείνει πάντα σε ασάφεια για τους ανθρώπους, χωρίς όμως αυτό να αποκλείει ότι όντως το τέλος θα έρθει μία ώρα. Και το ότι θα έρθει μία ώρα, σας έχει προφητευθεί από την αρχή αυτής της περιόδου λύτρωσης, αν και γνωρίζετε ένα μέρος μόνο από τις σχετικές προφητείες. Υπάρχουν οριοθετημένες περίοδοι λύτρωσης, οι οποίες μέσα στα πλαίσια του σχεδίου Μου για τη λύτρωση της ανθρωπότητας είναι προκαθορισμένες από αιωνιότητες. Κάθε μία περιλαμβάνει πάντα ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, του οποίου τη διάρκεια έχω υπολογίσει με βάση τη γνώση Μου για την πορεία της εξέλιξης των ανθρώπων. Αυτό μπορεί να το πιστέψει, αν έχει καλή θέληση ο κάθε άνθρωπος που αναγνωρίζει ότι είμαι ο Θεός και Δημιουργός.

Ωστόσο οι περισσότεροι άνθρωποι σε οποιαδήποτε εποχή, θα αμφισβητήσουν ότι θα μπορούσαν ποτέ να είναι οι ίδιοι που θα ζή­σουν αυτή την περίοδο, στην οποία όλες οι προφητείες θα γίνουν τε­λικά άμεση πραγματικότητα. Γιατί για τους ανθρώπους είναι αδιανό­ητο να πρέπει να βάλουν στο μυαλό τους ένα ‘‘τέλος της γης’’· είναι κάτι το οποίο ελάχιστοι μπορούν να πιστέψουν εάν δεν διαθέτουν ήδη μια τόσο βαθιά πνευματική γνώση, ώστε να είναι σε θέση να διακρί­νουν μια αιτία και έναν σκοπό ακόμη και σε μια διάλυση της γήινης πλάσης και στη γένεση μιας νέας Γης.

Όμως τέτοιοι άνθρωποι θα είναι πάντα μόνο λίγοι. Ωστόσο, δεν θα μπορέσετε να αποκλείσετε ένα τέλος αυτής της γης, απλά δεν θα θέλατε σε καμία περίπτωση να ανήκετε ανάμεσα σ’ εκείνους που θα βιώσουν αυτό το τέλος, για τους οποίους κάτι που μπορεί να το θεω­ρούν πιθανόν για το μέλλον, θα γίνει πραγματικό παρόν. Και αυτές τις αμφιβολίες μπορεί να τις διατηρήσει όποιος θέλει για χάρη της ψυ­χικής του ωρίμανσης, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει και τις αντίστοιχες σκέψεις για το τέλος, πράγμα που σίγουρα δεν πρόκειται να τον βλάψει.

Αντίθετα, οποιοσδήποτε εξαναγκασμός να πιστέψει κανείς, θα ήταν επιβλαβής, γι’ αυτό και Εγώ δεν τον ασκώ σε καμία περίπτωση. Για τον ίδιο λόγο άλλωστε φανερώνω πάντα μόνο γνωρίσματα του τέλους, χωρίς να αποκαλύπτω ποτέ όμως τη συγκεκριμένη ημέρα που θα έρθει το τέλος. Και συνάμα σας λέω επανειλημμένα: είσαστε δύο βήματα μόνο από το τέλος.

Από την ανθρώπινη σκοπιά σας δεν μπορείτε ν’ αντιληφθείτε την πνευματική κατάσταση της ανθρωπότητας, δεν μπορείτε να δείτε το βαθύ σκοτάδι που καλύπτει τη γη. Δεν γνωρίζετε τίποτα για την πά­λη ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι που μαίνεται τόσο σφοδρά αυ­τή την εποχή. Δεν γνωρίζετε ότι το σκοτάδι δρα διαδίδοντας αναλήθειες, λανθασμένες διδασκαλίες και απροκάλυπτα ψέματα, επειδή οι ίδιοι άλλωστε δεν μπορείτε να διακρίνετε πόσο απέραντα βαθιά είναι η πλάνη μέσα στην οποία βρίσκεται η ανθρώπινη σκέψη.

Μόνο η καθαρή Αλήθεια είναι Φως. Πού όμως αναζητάτε και βρί­σκετε την Αλήθεια; Πιστεύετε βέβαια ότι γνωρίζετε την Αλήθεια, εάν ήταν όμως όντως έτσι, θα συνειδητοποιούσατε έντρομοι την πνευμα­τική κατάσταση των ανθρώπων και θα αντιλαμβανόσασταν ότι πρέ­πει να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση. Κι όπου εσείς οι άν­θρωποι νομίζετε ότι υπάρχει φως, εκεί ακριβώς έχει δημιουργήσει μια εκτυφλωτική οφθαλμαπάτη ο άρχοντας του σκότους, η οποία αδυνα­τίζει ακόμη περισσότερο την όρασή σας, έτσι ώστε δεν μπορείτε να διακρίνετε πια τίποτα. Γιατί ξέρει πραγματικά πολύ καλά πως να α­ποσπάει τους ανθρώπους από την καλλιέργεια της ψυχής τους, ξέ­ρει πως να προσελκύει το βλέμμα τους σε δελεαστικούς στόχους, τους οποίους όμως δεν πρόκειται ποτέ να επιτύχετε, διότι το σχέδιο Μου είναι καθορισμένο από αιωνιότητες.

Το γεγονός ότι σας πληροφορώ γύρω από αυτό το λυτρωτικό σχέδιο Μου, δεν σημαίνει ότι θα σας αναγκάσει να το πιστέψετε. Απλά θέλω με αυτό τον τρόπο να σας δώσω τη δυνατότητα να πιστέψετε, δεδομένου ότι σας εκτίθενται αναλυτικά τα κίνητρα τα οποία Με ωθούν στον τερματισμό αυτής της περιόδου λύτρωσης. Από τη στιγμή που σας εξηγείται η σκοπιμότητα ενός τέτοιου τερματισμού και δεδομένου ότι και εσείς οι ίδιοι, εφόσον κατέχετε τη σχετική γνώση, μπορείτε να παρα­κολουθήσετε όλα τα γεγονότα τριγύρω σας, μπορείτε επίσης να αντι­ληφθείτε ότι έχει καταστεί απαραίτητη πλέον μια δική Μου επέμβαση.

Όσοι έχουν λάβει γνώση για το τέλος χωρίς να τους έχουν εξη­γηθεί αναλυτικότερα τα αίτια, δεν είναι κατακριτέοι εάν δεν το πι­στεύουν, παρ’ όλο που και αυτοί επίσης οφείλουν να συλλογισθούν πάνω στη δυνατότητα να επαληθευτούν οι προφητείες. Όσοι όμως είναι καλοπροαίρετοι αλλά νομίζουν ότι δεν μπορούν να το πιστέ­ψουν, τους φανερώνεται το σχέδιο Μου για την τελείωση των ανθρώ­πων και τους παρέχεται η γνώση γύρω από τη διακυβέρνηση και τη δράση Μου. Έτσι δεν θα είναι σε θέση να απορρίψουν την αιτιολό­γηση που τους δίνεται, δεδομένου ότι είναι φανερή η Αγάπη και η Σο­φία Μου, η οποία σχεδιάζει και κάνει πάντα ό,τι το καλύτερο για τις ψυχικές ανάγκες των ανθρώπων.

Εάν θεωρείτε ένα ‘‘τέλος αυτής της γης’’ μόνο σαν μια πράξη τι­μωρίας, τότε θα αντιδράτε αρνητικά απέναντι στις σχετικές διδασκα­λίες. Εάν όμως το θεωρήσετε σαν μια πράξη σωτηρίας για να σω­θούν όχι μόνο τα πνευματικά όντα που απέτυχαν σαν άνθρωποι, αλλά επίσης και τα πνευματικά στοιχεία που είναι ακόμη δέσμια μέ­σα στα δημιουργήματα, τα οποία πρέπει εξίσου κάποτε να ανέβουν από το χαμηλότερο στο ανώτερο σημείο, τότε θα είναι δυνατόν και για σας να αναγνωρίσετε έναν Θεό Αγάπης και Σοφίας, οπότε ένα τέ­λος της γης θα φανεί και σε σας πιστευτό.

Σε ποια βαθμίδα όμως της εξέλιξής τους βρίσκονται τώρα οι άν­θρωποι στη γη; Μόνο Εγώ έχω τη δυνατότητα να το κρίνω, μολονό­τι και εσείς οι ίδιοι θα μπορούσατε να αναγνωρίσετε το πνευματικό τέλμα. Εγώ το γνωρίζω από προαιώνια πότε θα πρέπει να αποκατα­σταθεί η Τάξη Μου, πότε θα πρέπει να θέσω ένα τέρμα στην ασυδοσία του αντιμάχου Μου και τι απαιτείται ώστε η γη να λειτουργήσει πάλι σαν φυτώριο ωρίμανσης για τα πνευματικά στοιχεία που είναι ακόμη ατελή. Εγώ μόνο το γνωρίζω πότε η ανθρωπότητα θα έχει φθάσει στο πιο χαμηλό σημείο της κατάπτωσης και πότε θα έχει έρθει η ώ­ρα να τερματισθεί η δράση του αντίθεου.

Και επειδή το γνωρίζω καλά, γι’ αυτό έχω αναθέσει στους υπη­ρέτες Μου να αναφέρονται συνεχώς στο επικείμενο τέλος, μολονότι είναι ελάχιστοι εκείνοι που θα τους πιστέψουν. Όμως σε καμία περί­πτωση δεν θα φανερώσω την ημέρα και την ώρα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι μπορείτε να μεταθέσετε στο απόμακρο μέλλον αυτές τις προαγγελίες Μου.

Δεν ξέρετε πόσο κοντά είσαστε στο τέλος, ωστόσο είναι απαραί­τητο να βιαστείτε· όσο εντατικά κι αν δουλεύετε για την ψυχή σας, δεν είναι αρκετό, γιατί η κάθε μέρα που περνάει αποτελεί άλλη μια χάρη, διότι μπορείτε με καλή θέληση να επιτύχετε πολλά. Μην βαυκαλίζεσθε όμως με την ελπίδα πως έχετε ακόμη πολύ χρόνο στη διάθεσή σας. Το τέλος έρχεται γρηγορότερα από ό,τι σκέφτεσθε και ο καθέ­νας που δίνει πίστη στα λόγια Μου, θα προετοιμασθεί, θα θέσει δη­λαδή την πνευματική του ανάπτυξη πάνω από τη σωματική του ευη­μερία και πραγματικά θα κερδίσει πολλά για την αιωνιότητα».

Μπέρτα Ντούντε 22.2.1956

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

«ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ!»

Οι περίοδοι της λύτρωσης αποτελούνται

από προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα

«Για Μένα χίλια χρόνια είναι σαν μια μέρα… Για Μένα αληθινά δεν έχει σημασία, πότε θα επιστρέψετε κοντά Μου ή πόσο καιρό μεί­νατε μακριά, γιατί ξέρω ότι κάποτε θα έρθετε σίγουρα σε Μένα και θα είσαστε τότε πλέον ενωμένοι μαζί Μου για πάντα…

Εσείς όμως υποφέρετε απερίγραπτα σ’ αυτό το διάστημα που εί­σαστε μακριά Μου, γιατί μόνο η ένωση μαζί Μου είναι μακαριότητα… Και Εγώ σας αγαπώ, γι’ αυτό θα ήθελα να σας συντομεύσω το χρό­νο της δυστυχίας, για δική σας χάρη… Δεν θέλω να υποφέρετε, ω­στόσο με τη Σοφία Μου αντιλαμβάνομαι τι ευλογία μπορεί να είναι για σας το να υποφέρετε, γιατί μπορεί να σας ωθήσει να επιταχύνετε την επιστροφή σας σε Μένα, γιατί μπορεί να αλλάξει τη σκέψη και τη θέ­λησή σας. Εντούτοις ό, τι εναπόκειται στην εξουσία Μου το κάνω, προκειμένου να συντομεύσω το χρονικό διάστημα που κρατάει η αντίστα­σή σας, χωρίς ωστόσο να αγγίζω τη θέλησή σας που είναι ελεύθερη. Γιατί η θέλησή σας καθορίζει από μόνη της το πόσο θα μείνετε μακριά Μου και Εγώ δεν την εξαναγκάζω…

Αν και ο χρόνος δεν παίζει κανένα ρόλο για Μένα, παρ’ όλα αυ­τά στο σχέδιό Μου για τη σωτηρία σας έχουν καθορισθεί συγκεκρι­μένα χρονικά πλαίσια, τα οποία έχουν προβλεφθεί για την εξέλιξη του πνευματικού στοιχείου… Με άλλα λόγια το σχέδιό Μου είναι καθορισμένο και χρονικά και τα χρονικά πλαίσια τηρούνται ανάλογα με το πώς έχουν αποφασίσει η Αγάπη και η Σοφία Μου… έχει γίνει πρόβλεψη να υπάρχουν εποχές σωτηρίας οι οποίες είναι οριοθετημένες χρονικά έτσι ώστε να προσφέρονται συνεχώς νέες δυνατότητες εξέλιξης… Αυτό έχει έτσι σοφά προμελετηθεί δεδομένου ότι η συνεχώς ανανεωμένη αντίσταση που προβάλλεται από πλευράς του κόσμου των αποστατημένων πνευμάτων, απαιτεί να δίνονται κάποιες καινούρ­γιες κατευθύνσεις. Ή επίσης δε ότι πρέπει από καιρό σε καιρό να αποκαθίσταται η νομοθετημένη Τάξη την οποία δεν σέβεται καθόλου το πνευματικό στοιχείο που αντιστέκεται, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η εξέλιξη προς τα πάνω…

Αυτά λοιπόν τα προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα είναι οι “εποχές σωτηρίας” τις οποίες τηρώ απαρέγκλιτα και επομένως ση­μαίνουν το τέλος μιας παλιάς περιόδου εξέλιξης και την αρχή μιας νέας. Εσείς οι άνθρωποι δεν μπορείτε να προσδιορίσετε χρονικά αυ­τές τις περιόδους, ωστόσο μπορείτε με ακράδαντη βεβαιότητα να πε­ριμένετε μια τέτοια αλλαγή εποχών σε καιρούς όπου δεν διαβλέπεται πια καμία πνευματική εξέλιξη. Αλλά το προαιώνιο σχέδιο για τη σω­τηρία σας προβλέπει ότι μια τέτοια γνώση είναι και θα παραμείνει ανα­πόδεικτη για τους ανθρώπους… Διότι οι διάφορες “εποχές” είναι τόσο τεράστιες έτσι που οι άνθρωποι στερούνται οποιασδήποτε σχετικής γνώσης, επιπλέον, μόνο όσοι είναι αφυπνισμένοι στο πνεύμα τους α­ποδέχονται σαν πιστευτή μια τέτοια γνώση.

Για Μένα είναι χίλια χρόνια σαν μια μέρα…Εσείς όμως αισθάνε­στε το χρόνο ατέλειωτα μακρύ, αλλά θα μπορούσατε να τον συντομεύσετε από μόνοι σας, εάν προσπαθούσατε πραγματικά να απελευ­θερωθείτε από τον περιορισμό μέσα στην υλική μορφή, πράγμα που μπορείτε και να επιτύχετε στην επίγεια ζωή σας σαν άνθρωποι. Διό­τι έχετε αληθινά όλα τα βοηθητικά μέσα στη διάθεσή σας, μόνο η θέ­λησή σας δεν μπορεί να εξαναγκασθεί να μεταμορφώσετε την ύπαρ­ξή σας σε αγάπη… Ωστόσο αυτή η μεταμόρφωση πρέπει να γίνει και γι’ αυτό το πράγμα χρειάζεστε μόνο ελάχιστο χρόνο…

Αν μια περίοδος εξέλιξης πλησιάζει προς το τέλος της, δίχως να έχετε επιτύχει το στόχο σας, τότε μπορεί να είναι και πάλι η μοίρα σας να παραταθεί για ένα ατέλειωτα μεγάλο διάστημα η κατάσταση απο­ξένωσης από τον Θεό. Η κατάσταση αυτή όμως είναι εξαιρετικά βα­σανιστική για σας, ενώ Εμένα απλά Με ωθεί να δημιουργήσω νέες δυνατότητες εξέλιξης για το πνευματικό στοιχείο που επιμένει στην αντίστασή του σ’ Εμένα, προκειμένου να προωθήσω την ωρίμανσή σας… Γιατί Εγώ το ξέρω ότι κάποτε θα φθάσω στο στόχο Μου και για Μένα δεν ισχύει η έννοια του χρόνου… Τα πάντα είναι για Μένα παρόν… τόσο το παρελθόν όσο και το μέλλον… Αυτό εσείς δεν το καταλαβαίνετε όσο η σκέψη σας είναι περιορισμένη. Κάποτε όμως θα καταλάβετε και οι ίδιοι δεν θα μπορείτε να συλλάβετε πως Μου προβάλλατε αντίσταση τόσο πολύ χρόνο… γιατί κάποτε αναπόφευκτα θα γίνει η ένωση μαζί Μου, κι αυτό σημαίνει επίσης αμέτρητη ευδαιμονία, μέσα στην οποία εξαφανίζονται όλα τα βάσανα που περάσατε προηγούμενα, μέσα στην οποία θ’ αναγνωρίσετε ευχαριστώντας και δοξολογώντας την Αγάπη Μου, η οποία σας ακολούθησε ως τα πιο βαθιά βάθη και δεν ησύχασε μέχρι που πέτυχε το σκοπό της…».

Μπέρτα Ντούντε 22-1-1962

Εποχή της σωτηρίας με τον Ιησού Χριστό!

«Η μέρα της Κρίσης αποτελεί το τέλος μιας εποχής η οποία ήταν εςυιρετικά σημαντική για την εξέλιξη του πνευματικού στοιχείου. Γιατί σε αυτή την εποχή ήρθε στη γη ο Ιησούς Χριστός, ο απεσταλμένος του Θεού, ένας γιος του Φωτός, ο Οποίος κατέβηκε από το πνευμα­τικό βασίλειο για να σώσει την ανθρωπότητα.

Η εξέλιξη του πνευματικού στοιχείου είχε μείνει στάσιμη, δεν εμ­φανιζόταν καμία πρόοδος πια, δεν υπήρχε καμία προσπάθεια με στό­χο τον Θεό, το Φως, την αιώνια Αλήθεια. Και η αγάπη είχε παγώσει μεταξύ των ανθρώπων… Στη γη είχε επέλθει το πιο χαμηλό πνευματικό σημείο κατάπτωσης, γι’ αυτό χρειαζόταν βοήθεια, ειδάλλως όλο το πνευματικό στοιχείο θα χανόταν παρασυρόμενο προς αυτόν, ο οποίος υπήρξε η αιτία του μεγάλου σκότους στον πνευματικό κόσμο.

Η βοήθεια ήταν άμεσα απαραίτητη, αλλά μόνο υπό τη μορφή μιας ακτίνας Φωτός μπορούσε να δοθεί από τούς ουρανούς… Έπρεπε μία οντότητα του Φωτός να πορευθεί την πορεία στη γη, για να διδάξει τους ανθρώπους. Ταυτόχρονα δε, να δώσει με το δικό της παράδειγ­μα σωστής διαβίωσης, την απόδειξη ότι ήταν δυνατόν να πραγματο­ποιηθεί αυτό που απαιτούσε ο Θεός από τους ανθρώπους, οι οποίοι ήθελαν να απελευθερωθούν από την εξουσία του αντιμάχου Του. Και μια τέτοια οντότητα Φωτός ήταν ο Ιησούς ως προς την ψυχή Του, ε­νώ το σώμα Του ήταν άνθρωπος με όλες τις αδυναμίες και τις ορμές που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη φύση, τις οποίες έπρεπε να κα­ταπολεμήσει όπως κάθε άλλος άνθρωπος. Η ψυχή Του βέβαια έτεινε προς τον Θεό, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει την προέλευσή της, διότι με το που έγινε άνθρωπος της είχε αφαιρεθεί κάθε ανάμνηση του παρελ­θόντος της. Έπρεπε ο άνθρωπος Ιησούς να διατρέξει την ίδια πορεία με τους άλλους στη γη, ειδάλλως το έργο Του για τη σωτηρία δεν θα μπορούσε να μετρήσει σαν τέτοιο, ειδάλλως δεν θα αποτελούσε μια θυσία εξιλέωσης, την οποία θα πρόσφερε στον Θεό για τις αμαρτίες της ανθρωπότητας.

Και γι’ αυτό έπρεπε ο άνθρωπος Ιησούς ν’ αγωνισθεί και να πα­λέψει… Έπρεπε να νικήσει στον ίδιο τον αγώνα ενάντια στο σκοτάδι που απαιτείται από όλους τους ανθρώπους, τον οποίο κανένας δεν μπορεί να αποφύγει, εάν θέλει να γίνει αιώνια μακάριος.

Και βγήκε νικητής από τον αγώνα ενάντια στο σκοτάδι, δίνοντας έτσι στους ανθρώπους την απόδειξη ότι η νίκη είναι δυνατή όταν την επιδιώκει κανείς με όλες του τις δυνάμεις. Διότι αν και η ψυχή του εί­χε μέσα της τον πόθο για τον Θεό, για την αληθινή της πατρίδα, το σώμα Του ωστόσο έπρεπε να πληρώσει το τίμημα για το πέρασμα από τη γη. Γι’ αυτό κάθε πρόοδος ήταν μια πράξη ελεύθερης θέλησης, κάθε υψηλότερος βαθμός ωριμότητας που κατακτούσε ήταν αποτέλεσμα της υπερνίκησης του κόσμου, η ανταμοιβή για τον αγώνα ενάντια στον ίδια τον εαυτό Του, ενάντια σε όλες τις εγκόσμιες επιθυμίες και για τις εθελοντικές στερήσεις σε γήινες χαρές και απολαύσεις.

Κι αυτή τη θέληση έδειξε ο άνθρωπος Ιησούς… Απελευθερώθη­κε από τα δεσμό Του, αναζήτησε και βρήκε την πλήρη ένωση με τον Θεό ήδη πάνω στη γη. Και ταυτόχρονα έσωσε ολόκληρη την ανθρω­πότητα από τα δεσμό του θανάτου, γιατί ο Θεός δέχτηκε τη θυσία που Του πρόσφερε ένας αδύναμος άνθρωπος για ολόκληρη την ανθρω­πότητα…

Και γι’ αυτό τούτη η περίοδος είχε τεράστια σημασία τόσο για την ανθρωπότητα όσο επίσης και για το πνευματικό στοιχείο, το οποίο υ­ποφέρει ακόμη εγκλεισμένο μέσα στην ύλη και πρέπει ακόμη να διανύσει το μακρύ δρόμο της εξέλιξης. Αυτό το πνευματικό στοιχείο αι­σθάνεται την ελάφρυνση και πιέζει να ενσαρκωθεί σαν άνθρωπος, ώ­στε να μπορέσει να αξιοποιήσει τα ελέη που εξασφάλισε το έργο της σωτηρίας, με σκοπό να πετύχει την τελειωτική απελευθέρωση από την υλική μορφή. Παρ’ όλα αυτά το πνευματικό στοιχείο που έχει ήδη εν­σαρκωθεί σαν άνθρωπος, δεν δίνει καθόλου ή ελάχιστη σημασία σε αυτό το έργο και αφήνει να περνάει άσκοπα μια περίοδος χάριτος, την οποία θα έπρεπε και θα μπορούσε να αξιοποιήσει με μεγάλη επιτυχία.

Η ανθρωπότητα δεν συλλαμβάνει το νόημα αυτής της εποχής και παραμένει αμαρτωλή και ένοχη… Και γι’ αυτό έχει προβλεφθεί ο τερ­ματισμός αυτής της εποχής που έχει παραχωρηθεί στο πνευματικό στοιχείο για να εξελιχθεί προς τα πάνω. Και από αιωνιότητες είναι κα­θορισμένη η μέρα που θα ζητηθεί να λογοδοτήσουν ζωντανοί και πε­θαμένοι… η μέρα της Κρίσης κατά την οποία θα πρέπει όλοι να δώ­σουν λόγο για τη στάση τους προς τον Ιησού Χριστό και για τον τρό­πο ζωής τους, όπου θα λάβουν την αμοιβή ή την τιμωρία τους, ανά­λογα με το τι αξίζουν…

Και βαδίζετε με τεράστια βήματα προς αυτή την τελευταία μέρα…

Συνειδητοποιείστε την τεράστια σημασία της και αξιοποιείστε τον ελά­χιστο υπόλοιπο χρόνο για τη σωτηρία της ψυχής σας».

Μπέρτα Ντούντε 15.5.1947

«ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ!»

2017-06-12T20:15:46+00:00