Loading...

18. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΒΟΛΟΙ;

Όλα τα πνεύματα που ακολούθησαν τον Εωσφόρο βρίσκο­νται έγκλειστα μέσα στην ύλη των αστρικών σωμάτων. Πολλά απ’ αυτά τα όντα βρίσκονται και στον πλανήτη μας και βοηθούν τον «άρχοντα αυτού του κόσμου» με την καταστροφική τους δράση. Αυτά τα σατανικά αρχέγονα πνεύματα, που δεν έχουν γίνει ακόμη άνθρωποι, ονομάζονται δαίμονες.

Στη Γη μας προστίθενται στη συντροφιά τους εκείνες οι ψυχές που ολοκλήρωσαν μεν την πορεία της λύτρωσης, αλλά στο ανθρώπινο στάδιο απέτυχαν. Οι άνθρωποι διαθέτουν ελευθερία της θέλησης, την οποία εκμεταλλεύεται ο Σατανάς για να τους ξανακερδίσει, χρησιμοποιώντας σαν δόλω­μα διάφορους πειρασμούς. Παρόλο που οι φύλακες-άγγελοι προσπαθούν να τους προστατέψουν, υπάρχουν πολλοί που ξανακυλούν, καμιά φορά χειρότερα από πριν. Αυτές τις πο­λυάριθμες «υπότροπες» ψυχές, τις ονομάζουμε διάβολους.

Διάβολοι και δαίμονες συγχίζουν τους ανθρώπους, σπέρνουν διχόνοια και ταραχή, υποδαυλίζουν τα αρνητικά συναισθήματα και γενικά καταστρέφουν ό,τι θετικό υπάρχει. Όπου οι άγγελοι του Θεού νουθετούν, ανοικοδομούν και υποστη­ρίζουν, τούτα τα φθοροποιά όντα υποκινούν τους ανθρώ­πους να εξεγερθούν ενάντια στην ουράνια Τάξη. Γι’ αυτό λέ­ει ο Παύλος: «Δεν έχουμε να παλέψουμε μόνο με ανθρώ­πους σαν κι εμάς, με αίμα και σάρκα, αλλά με τις υπερκόσμιες αρχές και εξουσίες, τους άρχοντες του σκότους, με τη στρατιά από πονηρά πνεύματα που ζουν κάτω από τους ουρανούς» (Εφ. 6,12).

«Το Σατανά ακολουθεί ένας συρφετός από τυφλούς οπαδούς. Κατά καιρούς στέλνει τους υποτακτικούς του ανάμεσα στους ανθρώπους με την εντολή να πιάσουν όποιον μπορούν και να δοκιμάσουν κάθε μέσο για να στρατολογήσουν την ψυχή του στο στρατόπεδο του. Μόλις πάρουν αυτή την εντο­λή τούτοι οι κακούργοι, γλιστρούν λαθραία μέσα από κρυφά περάσματα, και ξεφυτρώνουν στον πάνω κόσμο. Τις προθέ­σεις τους βέβαια τις κρατάνε μυστικές, μήπως συναντήσουν κανένα καλύτερο πνεύμα και τους υποψιασθεί. Επειδή όμως στο Βασίλειο των πνευμάτων, είτε καλά είναι είτε κακά, η ελευθερία της θέλησης είναι απόλυτα σεβαστή (με την προϋ­πόθεση, βέβαια, πως κάποιο πνεύμα δεν έχει κατά νου να κάνει μεγάλο κακό σ’ όποιον πέσει στην παγίδα του), τους επιτρέπεται ν’ ανέβουν στον επάνω κόσμο. Εννοείται βέβαια πως βρίσκονται διαρκώς κάτω από ουράνια παρακολούθηση» («Γη και Σελήνη», κεφ. 58).

Σαν τι κάνουν λοιπόν όταν ανέβουν στον «επάνω κόσμο»; Χρησιμοποιούν πραγματικά κάθε μέσο, προκειμένου να κερδίσουν εθελούσια θύματα για το στρατόπεδο του Σατανά. Για να το πετύχουν, φέρνουν σύγχυση και αναστάτωση, προξε­νούν αρρώστιες, ερεθίζουν, δαιμονίζουν και βάζουν σε φα­σαρίες τους ανθρώπους. Συνήθως πλησιάζουν «απαρατή­ρητοι» τα θύματα τους, όπου υπάρχει κοσμοσυρροή, κυρίως στα πολυσύχναστα εμπορικά μέρη, όπου υπάρχει κερδοσκοπία, και στις εξεζητημένες διασκεδάσεις.

Για μας τους κατοίκους της Γης συνιστά από τη μια μεριά έναν μεγάλο κίνδυνο το γεγονός ότι αυτά τα όντα έχουν τό­σο μεγάλη δύναμη σ’ αυτό τον πλανήτη, αφού εδώ είναι έ­γκλειστος ο υποκινητής τους. Από την άλλη όμως αποτελεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα ότι αγωνιζόμαστε εδώ όπου η επιρ­ροή του αντίποδα είναι στο ζενίθ της. Αυτό ακριβώς το ση­μείο κάνει τη Γη μας το πιο διδακτικό σχολείο για τα παιδιά του Θεού. Όποιος περάσει μ’ επιτυχία τις εξετάσεις εδώ, θα μπορέσει μια μέρα ν’ αναλάβει και τα πιο απαιτητικά καθήκο­ντα στην πνευματική σφαίρα. Επιπλέον, ο άνθρωπος που δεν παραιτείται, που δεν κουράζεται να ψάχνει και να χτυπάει την πόρτα, είναι βέβαιο πως θα έχει τη μεγαλύτερη δυνατή συ­μπαράσταση στο δρόμο του. Γι’ αυτό το λόγο ο Θεός ενσαρ­κώθηκε σε τούτο τον πλανήτη, στη σφαίρα επιρροής του αντίθεου, για να δείξει με το παράδειγμα Του πως το Φως είναι πιο ισχυρό από το σκοτάδι.

«ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»

«ΓΗ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗ»

Δαίμονες και Διάβολοι

Με τον όρο «δαίμονες» εννοούμε πνεύματα της πρωταρχι­κής Δημιουργίας που μαζί με το σατανά (Εωσφόρο) έπεσαν από τη Θεία Τάξη στη μέγιστη εναντίωση στην τάξη, και που δεν έχουν ακόμη μπει στο δρόμο της ταπείνωσης με την εν­σάρκωση τους ως άνθρωποι. Είναι, επομένως, πνεύματα με επίμονα κακό, γνήσια σατανικό φρόνημα. Αντίθετα, λέγοντας «διάβολοι» εννοούμε ανθρώπινες ψυχές, οι οποίες έχουν προσχωρήσει εντελώς, είτε εδώ είτε στον άλλο κόσμο, στο κακό πνεύμα της κόλασης και συνεπώς σκέφτονται, θέλουν και πράττουν σύμφωνα μ’ αυτό.

Ο Ιησούς εξηγεί επίσης σε έναν νομοδιδάσκαλο που θέλει να προφυλαχθεί από τα πνεύματα του σκότους σχετικά με τον τόπο διαμονής τους πάνω στη γη στο μεγάλο Ευαγγέλιο του Ιωάννη:

«Μια και μιλάμε γι’ αυτό, θέλω να σας πω περισσότερες λε­πτομέρειες για τα μέρη όπου κατοικούν οι προσωπικοί διάβο­λοι. Γι’ αυτό ακούστε: Κοιτάξτε εκείνα τα δημόσια κτίρια των ανθρώπων, όπου γίνονται απάτες στο εμπόριο και σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα στο Ναό και σε άλλα εμπορικά κτίρια. Αυτά αποτελούν τον ειδικό τόπο διαμονής πολλών προ­σωπικών διαβόλων. Επίσης και τα κτίρια όπου γίνεται ασωτεία, πορνεία ή μοιχεία αποτελούν τόπους κατοικίας τους. Το ίδιο και τα όρη και οι σπηλιές, όπου οι άνθρωποι με βιασύνη και απληστία σκάβουν για να βρουν χρυσό, άργυρο κι άλλους υ­πόγειους θησαυρούς, όπως και τα δάση ή οι σπηλιές όπου ζουν κλέφτες, ληστές και φονιάδες. Το ίδιο ισχύει και για τα πεδία των μαχών, τα στρατόπεδα πολέμου, τους δρόμους που ακολουθούν τα καραβάνια των εμπόρων, τα ποτάμια, τις λίμνες και τις θάλασσες, όπου γίνεται μεγάλο και κερδοφό­ρο εμπόριο.

Άλλοι αγαπημένοι τόποι κατοικίας των διαβόλων είναι η γη, τα χωράφια, τ’ αμπέλια και τα δάση που είναι ιδιοκτησία των σκληρών άπιστων και των φιλάργυρων και σκληρόκαρδων πλουσίων. Αυτό ισχύει για τον αέρα πάνω απ’ όλα αυτά τα μέ­ρη καθώς και για τη φωτιά, τα σύννεφα και τη βροχή, καθώς και για όλους τους ναούς όπου λατρεύονται είδωλα και για τα ψεύτικα μαντεία. Επιπλέον, πολλοί προσωπικοί διάβολοι βρί­σκονται σε όλα εκείνα τα μέρη, όπου βλέπετε μεγάλη γήινη πολυτέλεια και μαζί μ’ αυτή μεγάλη έπαρση.

Σε μέρη, όμως, που δεν κατοικούνται από ανθρώπους ούτε έχουν μολυνθεί από τις αμαρτίες τους, δεν υπάρχουν διάβο­λοι, εκτός κι αν περάσει από κει ένα καραβάνι άπληστων αν­θρώπων.»

«ΠΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ»

και «ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»

2017-05-14T13:24:29+00:00