Loading...

6. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΨΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ;

Εξυπακούεται βέβαια ότι όταν υπάρχουν αληθινοί προφή­τες θα υπάρχουν επίσης πολλοί ψεύτικοι. Γι’ αυτό και ο Ιησούς μιλώντας για τις έσχατες ημέρες προειδοποίησε για τη δράση των ψευδοπροφητών. Διοχετεύοντας μια πληθώρα ψεύτικων προφητειών για την έσχατη εποχή, ο Αντίθεος θέλει να θο­λώσει τα νερά και να μπερδέψει τους ανθρώπους ώστε να μην ξέρουν τι να πιστέψουν.

Σύμφωνα με τις εμπειρίες χριστιανών μυστικιστών και ε­πίσης μέσω του θεϊκού προφητικού λόγου, είναι γνωστό ότι μία αποκάλυψη μπορεί να δείχνει φαινομενικά ότι προέρχεται από μία αγνή, ουράνια πηγή, όμως στην πραγματικότητα να απο­τελεί μια απάτη από το χώρο του κακού.

Το δε πανούργο στην υπόθεση βρίσκεται στο ότι μία τέτοια αποκάλυψη δεν είναι απαραίτητα τελείως ψευδής. Αλλά συνή­θως το ψέμα βρίσκεται διάσπαρτο ανάμεσα στην αλήθεια προ­κειμένου να παραπλανηθεί ο άνθρωπος που την αναζητεί. Έτσι, για παράδειγμα, ο Σατανάς και οι υπηρέτες του εμφανίζονται σε ανθρώπους όχι μόνο σαν υποτιθέμενοι άγιοι ή άγγελοι, αλ­λά και με τη μορφή της Παναγίας ή και του ίδιου του Χριστού.

(Τα κριτήρια για να αναγνωρίζει κάποιος εάν μία αποκά­λυψη είναι αληθινή ή ψευδής, ο αναγνώστης μπορεί να τα βρει μεταξύ άλλων στα αντίστοιχα κεφάλαια του βιβλίου «Οι Πνευματικοί Κόσμοι»).

Επομένως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δεχόμαστε ά­κριτα σαν αληθινό κάθε κείμενο ή όραμα που ισχυρίζεται ότι πρόκειται για αποκάλυψη του Θεού. «Να ελέγχετε τα πάντα και να κρατάτε μόνο το καλό!» λέει η προτροπή προς Θεσσαλονικείς. Οπωσδήποτε η οριστική απόδειξη ότι μία προφη­τεία είναι αληθινή παρέχεται μόνο όταν εκπληρωθεί.

«Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΠΡΟΦΗΤΕΣ»

Ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες και αυτόκλητοι διδάσκαλοι

«Θα εμφανιστούν μετά από Μένα πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες, όμως μην τους πιστεύετε ακόμη και όταν κάνουν ση­μεία και θαύματα (Ματθαίος 24, 11 & 23-26). Από τότε που ήμουν στη Γη σάς είχα ήδη προφητέψει όσα θα μηχανεύονταν στη συνέ­χεια εκείνοι που διαστρέβλωσαν την καθαρή διδασκαλία Μου αυτοπαρουσιαζόμενοι σαν σωτήρες του κόσμου. Έκαναν κήρυγμα φο­ρώντας το μανδύα της ευσέβειας αλλά στην πραγματικότητα ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από δικοί Μου ακόλουθοι. Γιατί δεν τους πα­ρακινούσε η αγάπη για Μένα και τον διπλανό τους, παρά το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν η εξουσία. Παντού όπου εμφανίστηκαν ψεύτικοι χριστοί και προφήτες ο σκοπός που επιδίωκαν απείχε παρασάγγας από αυτό που ήταν η δική Μου θέληση. Στα κηρύγματά τους βέβαια μιλούσαν για αγάπη, όμως οι ίδιοι δεν προσπαθούσαν να τα εφαρμόσουν και γι’ αυτό τα λόγια τους έχαναν σε δύναμη και αλήθεια. Έτσι δεν μπορούσαν να είναι αληθινοί προφήτες ούτε να Με διδάσκουν σωστά στους συνανθρώπους τους, μολονότι καπηλεύονταν συνέχεια το όνομά Μου και ήθελαν μονίμως να Με χρη­σιμοποιούν ως προκάλυμμα για να πετύχουν το σκοπό τους.

Μετά από αυτά ακολούθησε αναγκαστικά μια περίοδος πλήρους σύγχυσης και πλάνης, δεδομένου ότι ακόμη και εκείνοι οι άνθρωποι που είχαν καλύτερη θέληση δεν Με γνώριζαν πια σωστά. Διότι δεν ήταν πια το δικό Μου πνεύμα σε αυτά που έλεγαν οι κήρυκες του Ευαγγελίου, αφού στη θέση του ήταν ένα κοσμικό πνεύμα που κυ­ριαρχούσε τώρα πια στους ανθρώπους, αντί να τους οδηγεί με αγά­πη σε Μένα από το σωστό δρόμο σε αρμονία με τη βούληση Μου.

Το πνεύμα του αντίχριστου ήταν ήδη κυρίαρχο και ήταν ολοφά­νεροι οι καρποί της δράσης του: διαστρέβλωση της διδασκαλίας Μου για την αγάπη, αρχομανία, αλαζονεία, μισαλλοδοξία απένα­ντι σε αυτούς που ζούσαν εναρμονισμένοι με τη βούλησή Μου και γι’ αυτό μπορούσα να τους αποκαλύπτω τον Εαυτό Μου. Όμως οι αποκαλύψεις αυτές δεν είχαν καμία αξία για τους κατ’ επίφασιν κήρυκες και έτσι τις απαγόρευσαν, επειδή υπέσκαπταν τα θεμέλια του οικοδομήματος που είχε χτιστεί από ανθρώπινα συμφέροντα και επιπλέον, οι αποκαλύψεις αυτές έλεγαν την καθαρή αλήθεια που εκείνοι δεν μπορούσαν να ανεχτούν. Διότι εκείνοι ζούσαν για τον κόσμο και οι επιδιώξεις τους ήταν εγκόσμιες. Ωστόσο όποιος α­ποστρεφόταν τον κόσμο και στρεφόταν με ειλικρινή διάθεση σε Μέ­να σύντομα αναγνώριζε την πλάνη και τον κίνδυνο που σήμαινε αυ­τή για την ανθρωπότητα. Όποιος δεν αναγνωρίζει την πλάνη είναι υπόδουλος του κόσμου και συνεπώς εκείνου επίσης που κυβερνά τον κόσμο, που είναι αντίπαλος Μου και θέλει να καταστρέψει τους ανθρώπους.

Θα παρουσιαστούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και όποιος δεν βρίσκεται στην αλήθεια έχει πέσει θύμα ενός ψευδόχριστου. για­τί αφήνει να τον εξαπατήσουν τα φαινομενικά θεϊκά λεγόμενά του που δεν περιέχουν καμία αλήθεια, αφού ο ίδιος ο διδάσκαλος δεν έχει αγάπη και άρα ούτε και την αλήθεια. Παρ’ όλα αυτά αυτοπαρουσιάζεται ως εκπρόσωπος Μου και μοιράζει στους ανθρώπους πρόσκαιρες και αιώνιες καταδίκες. Αυτός είναι ένας προφήτης με την κακή έννοια, για το λόγο ότι διαστρεβλώνει τη διδασκαλία της αγάπης. Η μαρτυρία που δίνει στους ανθρώπους για Μένα είναι ψεύτικη γιατί Εγώ δεν είμαι Θεός της οργής αλλά της αγάπης. Δεν μιλάει την αλήθεια κι ούτε μπορεί να τη μιλήσει, αφού ούτε ο ίδιος δεν την κατέχει· και επιπλέον διδάσκει τους ανθρώπους λάθος δια­παιδαγωγώντας τους ωστόσο να πιστεύουν ότι έχουν στην κατοχή τους τη μοναδική αλήθεια.

Η επισήμανσή Μου αυτή για τους ψεύτικους χριστούς και προφή­τες αφορά κυρίως τους διδασκάλους που μεταδίδουν την πλάνη στους συνανθρώπους τους, διότι παρ’ όλο που μιλούν επ’ ονόματί Μου δεν μαρτυρούν την αλήθεια για Μένα.

Γι’ αυτό θα ρίξω φως στις ασυδοσίες τους και θα στιγματίσω τις πλανερές διδασκαλίες τους. Θέλω να βοηθήσω εκείνους που είναι καλής θέλησης να αναγνωρίσουν την αλήθεια. Θα στείλω φορείς του φωτός που θα είναι εξουσιοδοτημένοι να μιλούν εν’ ονόματι Μου διότι τους επιλέγω Εγώ ο Ίδιος. Τούτοι είναι πράγματι άξιοι να μι­λήσουν εξ ονόματός Μου, δεδομένου ότι τους διδάσκω Εγώ προσω­πικά.

Θα αναγνωρίζονται εύκολα ότι είναι οι αληθινοί απεσταλμένοι Μου και όποιος είναι καλοπροαίρετος και μισεί το ψέμα δεν θα μπορεί να τους χαρακτηρίσει ψευδοπροφήτες.

Μονάχα όποιος επιμένει θεληματικά στην πλάνη δεν θα τους ανα­γνωρίσει και θα τους κατηγορήσει σαν απεσταλμένους τον Σατανά, επειδή αυτός ο ίδιος φοβάται την αλήθεια.

Ο κόσμος βαδίζει προς το τέλος του και γι’ αυτό οι ψεύτικοι προ­φήτες θα πληθαίνουν, αλλά το ίδιο και οι απεσταλμένοι Μου που θα τους αντιμάχονται, έτσι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να ανα­γνωρίσουν την αξία των μεν και των δε, εάν θέλουν βέβαια να κά­νουν αυτό τον έλεγχο.

Όπου γίνεται λόγος για ψεύτικους μεσσίες και προφήτες πρέπει να υπάρχουν επίσης και αληθινοί, οι οποίοι αναγνωρίζονται εύκο­λα διότι φέρνουν στους ανθρώπους φως και προαναγγέλλουν την κρίση που θα έρθει στο τέλος. Αντίθετα οι ψεύτικοι μπερδεύουν τους ανθρώπους και τους διδάσκουν να ζουν όχι σύμφωνα με τη θέληση Μου, αλλά μόνο για την προσωπική τους ευχαρίστηση. Οι αληθινοί προφήτες κηρύσσουν το Λόγο Μου στην αμιγή μορφή του, οι ψεύ­τικοι τον καπηλεύονται μεν, όμως αποβλέπουν διαρκώς σε γήινους στόχους και προσπαθούν να αποκτήσουν οφέλη, εξουσία και πλού­το.

Όποιος λαμβάνει κάτι από Μένα το δίνει στους συνανθρώπους του δωρεάν δίχως να απαιτεί κάποια ανταμοιβή, αλλά όποιος ζη­τάει να αμειφθεί γι’ αυτά που μοιράζει δεν τα έχει λάβει από Μέ­να. Αυτό είναι επίσης ένα γνώρισμα που ξεχωρίζει τους ψεύτικους μεσσίες και προφήτες, διότι τα πνευματικά αγαθά είναι ανεκτίμη­τοι θησαυροί που δεν επιτρέπεται ποτέ να αποτιμώνται με γήινες αξίες και έτσι γίνονται καταδίκη για όποιον δέχεται να πληρωθεί για την αξία τους. Διότι κάθε δωρεά οφείλει να δίνεται με αγάπη, πόσο μάλλον τα πνευματικά δώρα που έχει προετοιμάσει η αγάπη Μου για τους ανθρώπους και δεν παύει να τους στέλνει προκειμέ­νου να γίνουν μακάριοι».

Μπέρτα Ντούντε

ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ

Αρ. 6782 12.3.1957

Γνήσιοι και ψεύτικοι προφήτες

Όποια μέσα κι αν χρησιμοποιήσουν για να πολεμήσουν την αλήθεια, αυτή είναι που θα νικήσει στο τέλος, ακόμη κι αν τα θύματα της πλάνης θα είναι αμέτρητα. Εκείνος πάντως που επιθυμεί σοβαρά να φθάσει στην αλήθεια, αναγνωρίζει πού βρίσκεται η πλάνη ώστε δεν κινδυνεύει από αυτή. Ο λόγος ωστόσο που οι περισσότεροι άνθρωποι παρασύρονται συνεχώς στην πλάνη είναι ότι αυτή τους υπόσχεται πάντοτε κάποια οφέλη και πλεονεκτήματα, είτε πνευματικά είτε γήινα. Αναμφισβήτητα αυτό που ενδιαφέρει μόνιμα τους ανθρώπους είναι πώς να αποκομίσουν προσωπικά οφέλη. Δεν αγαπούν δηλαδή την αλήθεια προς χάρη της ίδιας της αλήθειας, αλλά πρέπει να τους παρέχει συνάμα κάποιο κέρδος για τον εαυτό τους και τότε μόνο είναι πρόθυμοι να την αποδεχθούν.

Όποιος ζει μέσα σε πλήρη άγνοια θα δυσκολευθεί προφανώς να διακρίνει τι είναι ψέμα και τι είναι αλήθεια. Κάποιος όμως που έχει ήδη μυηθεί σε μία πνευματική γνώση χρειάζεται απλά να την χρησιμοποιήσει σαν κριτήριο διάκρισης της αλήθειας από το ψέμα και να αναρωτηθεί τόσο πού αποσκοπεί όσο και πώς επιδιώκει τους σκοπούς της κάθε διδασκαλία. Εάν ο σκοπός της είναι να μεταδώσει στον άνθρωπο μια ανώτερη γνώση, ή να επιτύχει τον εξευγενισμό της ύπαρξής του ή να τον βοηθήσει να αποκοπεί από την ύλη, τότε είναι θείας προέλευσης, οπότε μπορεί κανείς να την πρεσβεύσει σαν αλήθεια. Αντίθετα, εάν είναι εμφανής η πρόθεση να υποστηριχθεί μία καλύτερη και ωραιότερη επίγεια διαβίωση, πράγμα που συχνά παρουσιάζεται με το μανδύα της ευσέβειας, τέτοιες διδασκαλίες μπορούν να απορριφθούν ανεπιφύλακτα σαν λαθεμένες, διότι σε αυτή την περίπτωση ο δημιουργός τους είναι ο αντίπαλος του Θεού.

Στην έσχατη εποχή θα προβάλουν πολλοί ψευδοπροφήτες που θα εργάζονται για λογαριασμό του αντίθεου, γιατί είναι κυρίως το τέλος της σημερινής Γης που δεν θέλει να παραδεχθεί ούτε αυτός ούτε η ακολουθία του. Γι’ αυτό άλλωστε ακόμη και τους ανθρώπους εκείνους που πιστεύουν στο τέλος θα τους εξαπατήσει, καθώς θα θελήσει να τους φέρει σε σύγχυση αντιπαρατάσσοντας στις προαγγελίες των γνήσιων προφη-τών εκείνες των ψεύτικων. Έτσι σαν επακόλουθο το σκοτάδι θα πυκνώνει διαρκώς στην έσχατη εποχή, ώστε όποιος διαθέτει ήδη ένα φως θα πρέπει να το προφυλάξει για να μην του σβήσει. Εύκολα δεν μπορεί να γίνει αυτό εάν η αγάπη του για την αλήθεια είναι ισχυρή και δίνει βάση μόνο στον Θεό και στο Λόγο Του.

Αρ. 8521 7.6.1963

Ψευδομεσσίες και ψευδοπροφήτες

Όπου υπάρχει πολύ φως, εκεί υπάρχει και πολλή σκιά… Και άρα ακριβώς εκεί όπου κατέρχεται με την ακτινοβολία του ο καθαρός Μου Λόγος στη Γη, εκεί θα διοχετεύεται επίσης και πολλή πλάνη, γιατί ο αντίπαλός Μου επιχειρεί να σβύσει το φως από ψηλά ή τουλάχιστον να το αμαυρώσει, ώστε να χάσει τη φωτεινή του δύναμη. Έτσι εξηγείται το ότι προσπαθεί να παραπλανήσει τους ανθρώπους προσφέροντάς τους ίδιες φαινομενικά πνευματικές διδασκαλίες. Τους εξαπατά με μεταδόσεις από τον κόσμο του σκότους, τις οποίες επιχειρεί να παρουσιάσει μέσα στο ίδιο υποτιθέμενα πλαίσιο που χρησιμοποιεί και ο Θεός. Αλλά η αντίθεη δραστηριότητά του προδίδεται ολοφάνερα καθώς σκοπεύει στο να αποσπάσει την προσοχή των ανθρώπων από αυτό που είναι το πιο σημαντικό απ’ όλα, δηλαδή τη γνώση της καθαρής αλήθειας γύρω από τον Ιησού Χριστό και τη λυτρωτική του δράση. Διότι αυτό που θέλει κυρίως να εμποδίσει είναι η λύτρωση των ψυχών δια του Ιησού Χριστού για να κρατήσει αμείωτο τον αριθμό των υποτελών του, αφού εκεί βλέπει τη δύναμή του.

Θα υπάρξει συνεπώς υπερπροσφορά πνευματικών προϊόντων και ο κάθε προμηθευτής θα ισχυρίζεται ότι τα έχει λάβει «από τα ύψη». Γιατί ο αντίπαλός Μου δεν διστάζει να υποδυθεί τον άγγελο του φωτός για να φέρει σύγχυση στις σκέψεις των ανθρώπων και Εγώ δεν μπορώ να σταματήσω τη δράση του, δεδομένου ότι αυτοί οι ίδιοι του παραχωρούν το δικαίωμα. Ως επί το πλείστον είναι η δίψα τους να ζήσουν ασυνήθιστες εμπειρίες που του δίνουν τη δυνατότητα να παρεισφρύσει ο ίδιος και να τους προμηθεύσει με πνευματικά προϊόντα τα οποία είναι άχρηστα, αν όχι και επικίνδυνα για την ψυχή τους.

Η επιθυμία να βιώσουν κάτι το ασυνήθιστο, το συνταρακτικό, είναι ισχυρή σε πολλούς ανθρώπους, με αποτέλεσμα να μην είναι αρκετά κριτικοί με τον εαυτό τους. Εάν απευθύνονταν ωστόσο σε Μένα ζητώντας με σοβαρή διάθεση να τους προστατέψω από λαθεμένες σκέψεις και εάν τους ενδιέφερε όντως να γνωρίζουν την καθαρή αλήθεια, τότε θα ήταν πραγματικά προστατευμένοι. Κι ο αντίπαλός Μου δεν θα μπορούσε να τους επηρεάσει, γιατί θα είχα βάλει Εγώ ο Ίδιος μέσα στην καρδιά τους την ενδόμυχη αντίσταση απέναντί του.

Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως είναι εκείνοι που επιζητούν την επικοινωνία με τον άλλο κόσμο, μα από μόνοι τους είναι ανίκανοι να ελέγξουν εάν τους διοχετεύεται αλήθεια ή πλάνη. Τα πνευματικά όντα στον άλλο κόσμο εκμεταλλεύο-νται αυτή τη προθυμία των ανθρώπων διοχετεύοντάς τους με-ταδόσεις που εκείνοι τις δέχονται ανεξέλεγκτα σαν αλήθεια κι έτσι ο αντίπαλός Μου μπορεί να παρεμβάλεται συνεχώς και να προωθεί τα δικά του πνευματικά προϊόντα. Άλλωστε, επειδή το τέλος πλησιάζει, είναι ευνόητο ότι γι’ αυτόν έχει πρωταρχική σημασία να πυκνώσει το σκοτάδι και να κλείσει στους ανθρώπους το δρόμο που θα τους φέρει σε Μένα. Γι’ αυτό θα κάνει τα πάντα για να τους εμποδίσει να βρουν τη λύτρωση που τους εξασφαλίζει ο Ιησούς Χριστός.

Για τούτο το λόγο είναι που σε όλο τον κόσμο επιδιώκονται τέτοιες συνδέσεις με το υπερπέραν, οι δε περισσότεροι δε δέχονται πιο πρόθυμα τα ανάλογης προέλευσης πνευματικά προϊόντα, αντί για την καθαρή αλήθεια που τους παρέχω Εγώ. Βέβαια δεν πρόκειται ποτέ να περιορίσω την ελεύθερη βούληση κανενός, αλλά ούτε θα πάψω να δίνω παράλληλα την απαραίτητη διαφώτιση, ώστε κάθε σοβαρός αναζητητής θα αναγνωρίσει την ανόθευτη αλήθεια και θα απορρίψει την πλάνη.

Επιπλέον θα σας φανερώνω συνεχώς τα κριτήρια διάκρισης των αποκαλύψεων σε σας που θέλετε να Με υπηρετήσετε, θα σας δώσω αλάνθαστη κριτική ικανότητα, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε από μόνοι σας την προέλευση μιας ιδέας. Θα είστε ταυτόχρονα σε θέση να κατατοπίσετε σωστά τους συνανθρώπους σας σχετικά με αυτά τα θέματα, έτσι ώστε να μπορούν και οι ίδιοι να διακρίνουν την πλάνη και ν’ απαλλαγούν από αυτή. Μπορείτε να είσαστε βέβαιοι ότι κανένας άνθρωπος που αναζητά σοβαρά την αλήθεια δεν πρόκειται να μπλεχτεί στο λαβύρινθο των ψεμάτων και της πλάνης τα οποία πετυχαίνει να διασπείρει έντεχνα η αντίθεη δύναμη. Αλλά όποιος αποδέχεται οτιδήποτε ανεξέλεγκτα δεν έχει ειλικρινή δίψα για την αλήθεια και σαν συνέπεια ούτε Εγώ μπορώ να τον προστατεύσω. Γιατί ο αντίπαλός Μου έχει επίσης το δικαίωμα να παλεύει για να κρατήσει την κάθε ψυχή υποτελή του επειδή κάποτε τον ακολούθησε εθελοντικά. Έτσι εκμεταλλεύεται στο έπακρο το διάστημα που η ψυχή ενσαρκώνεται στη Γη σαν άνθρωπος και μόνο η θέληση του ίδιου του ανθρώπου είναι που μπορεί να αποτινάξει την εξουσία του.

Θα πληροφορηθείτε πολλά ακόμη σχετικά με τη δράση του και συν τω χρόνω η προσοχή σας θα πρέπει να γίνεται όλο και μεγαλύτερη απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν γύρω σας. Το μόνο δε που πρέπει να ζητάτε είναι η επαφή μαζί Μου και η προστασία Μου, την οποία ασφαλώς θα σας τη διαθέσω. Σας έχω πάρα πολλές φορές προειδοποιήσει να προσέχετε τους ψευδομεσσίες και τους ψευδοπροφήτες. Μα πόσες φορές ακόμηθα επιχειρήσουν να σας παραπλανήσουν και θα χρησιμοποιήσουν αγιότατα ονόματα για να σας κάνουν εύγευστη την απάτη και το ψέμα. Αυτό που πρέπει να κάνετε, εάν σας ενδιαφέρει πραγματικά η αλήθεια, είναι να δίνετε προσοχή στην ενδόμυχη αίσθηση που έχετε, η οποία αντιδρά μόνιμα στην πλάνη. Και με την προσευχή σας να αφήνεστε ανά πάσα στιγμή σε Μένα και στο έλεός Μου, γιατί από τη στιγμή που στρέφεστε με τη θέλησή σας σε Μένα, η αντίθεη δύναμη έχει χάσει κάθε εξουσία επάνω σας.

Ψεύτικοι χριστοί και ψεύτικοι προφήτες θα προσπαθήσουν επανειλημμένα ως το τέλος να σας δοκιμάσουν. Αλλά μπορείτε κάλλιστα να τους αναγνωρίσετε για το λόγο ότι δεν πρόκειται να δώσουν βάρος στο λυτρωτικό έργο του Ιησού ούτε θα σας παρακινήσουν να πάρετε το δρόμο προς το σταυρό του για να ελευθερωθείτε από το βάρος της αρχικής σας ενοχής. Τότε θα ξέρετε ότι ούτε αυτά που σας διδάσκουν είναι αλήθεια, ώστε μπορείτε ανεπιφύλακτα να απορρίψετε επίσης οτιδήποτε άλ-λο σας προσφέρει αυτή η πλευρά.

Το πνευματικό σκοτάδι είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή η άγνοια γύρω από την πραγματική σημασία του λυτρωτικού έργου του Χριστού. Κι αυτό το σκοτάδι πρέπει να διαπεραστεί από το φως που εκπέμπει η καθαρή αλήθεια. Θα πρέπει παντού να γίνει αναφορά στον Ιησού και στο έργο του με την υπόδειξη ότι η λύτρωση, η απαλλαγή από τις αμαρτίες χάρη στον Ιησού Χριστό, είναι το πρώτο και κύριο που πρέπει να πετύχει κανείς στη ζωή του για να μπορεί να περάσει στη σφαίρα του Φωτός και της μακαριότητας. Και η γνώση αυτή θα σας μεταδίδεται πάντοτε από ψηλά μέσω του Λόγου Μου».

Αμήν

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΗΣ

Αρ 5427 3-7-1952

«… Ο αντίθεος συχνά φέρνει σύγχυση στους λογισμούς των ανθρώπων. Ο αντίθεος, ο αντίμαχός Μου, τους βομβαρδίζει με επαίνους και κολακείες που εκμηδενίζουν κάθε αίσθημα ταπεινοφροσύνης. Όποιος δέχεται δε τέτοια λόγια για τον εαυτό του έχει γίνει ήδη υποχείριό του, αφού έχει παραδοθεί στα χέρια του και έχει γίνει ένα πειθήνιο όργανο για το σχέδιο του αντίθεου. Γιατί το σχέδιό του είναι να υποσκάψει την αγνή αλήθεια, το Φως από τους Ουρανούς, μιμούμενος την ίδια φαινομενικά ενέργεια.

Όμως μια τέτοια ενέργεια δεν προέρχεται από Μένα, αλλά αποτελεί μία απάτη του αντιμάχου Μου, προκειμένου να προξενήσει σύγχυση. Επιπλέον επιδιώκει να κάνει τουα ανθρώπους να απορρίψουν ταυτόχρονα και την ενέργεια του δικού Μου Πνεύματος, που είναι η αμιγής Αλήθεια.

Γι’ αυτό σας επαναλαμβάνω: προκειμένου να κρίνετε κάτι που σας διοχετεύουν σαν θεϊκή αλήθεια, αλλά εσείς δεν ξέρετε αν είναι όντως έτσι, πάρτε σαν κριτήριο το πόσο Φως σάς παρέχει… Αυτό που σας προσφέρει ασαφείς έννοιες, που φαίνεται μόνο επιφανειακά ότι φωτίζει και που μοιάζει να είναι το ίδιο πράγμα, όμως όταν το εξετάσει κανείς σοβαρά αποδεικνύεται φενάκη, απορρίψτε το, γιατί είναι ένα παραπλανητικό έργο του αντίθεου… Γιατί δεν αφήνει καμία ευκαιρία ανεκμετάλλευτη, οπουδήποτε μπορεί να Με παραγκωνίσει από τις καρδιές των ανθρώπων. Αλλά μπορεί να τον αναγνωρίσει κάποιος, γιατί δεν έχει σοφία. Ως εκ τούτου δεν έχουν σοφία ούτε τα ψεύτικα φώτα που ανάβει εκμεταλλευόμενος την επηροή του πάνω στην βούληση ορισμένων ατόμων. Πρόκειται γι’ ανθρώπους που είναι ακόμη υποτελεί τους, δεδομένου ότι έχουν ακόμη τα δικά του γνωρίσματα: γιατί έχουν πνευματική έπαρση, εγκόσμιο πνεύμα και φιλαυτία… και γι’ αυτό φοράνε μια μάσκα κάτω από την οποία μπορεί και κρύβεται ο αντίπαλός Μου…»

Αρ. 8487 4-5-1965

«…Παντού θα υπάρχουν άτομα που θα παριστάνουν τους γνώστες και τους μυημένους στα μυστικά της Δημιουργίας, επιζητώντας αναγνώριση από τους ανθρώπους και απαιτώντας να γίνουν πιστευτά τα πνευματικά τους βιώματα. Όμως είναι μόνο όργανα του αντιμάχου Μου, καθώς πρεσβεύουν και διαδίδουν θεωρίες που αντίκεινται διαμετρικά στην αλήθεια. Θα εμφανιστεί μία πληθώρα από ψεύτικους προφήτες.

«Όλοι θα δηλώνουν ότι είναι απεσταλμένοι του θεού, όλοι θα ισχυρίζονται ότι κατέχουν τη Γνώση κι ότι έχουν επαφή με ανώτατες οντότητες…

Αλλά οι ψευτικές διδασκαλίες τους σας μεταφέρουν μία υποτιθέμενη γνώση, που όμως δεν μπορεί να σας πείσει ότι είναι αληθινή, και ούτε σημαίνουν καλλιέργεια ή αναζωογόννηση της ψυχής σας.

Είναι και μένει μία κενή γνώση, που δεν σας φαίνεται πολύ αξιόπιστη, ούτε ξέρετε πώς να την αξιοποίησει. Αντίθετα μάλλον προξενεί μέσα σας αγωνία και φόβο, καθώς εκεί δεν αναγνωρίζετε έναν Θεό που αγαπάει και συμπεριφέρεται σαν ένας πατέρας στα παιδιά του.

Όμως κανένας άνθρωπος δεν θα μπορεσει ποτέ να ελευθερωθεί μόνος του από το συντριπτικό βάρος της αμαρτίας χωρίς τη βοήθεια του Ιησού Χριστού. Ποτέ κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει να τελειοποιηθεί μόνο με τις προσωπικές του δυνάμεις, χωρίς τον Ιησού Χριστό, γιατί η ενοχή της αρχική πτώσης αποκλείει παντελώς κάτι τέτοιο.

Για τούτο το λόγο άλλωστε δεν υφίσταται καμία δυνατότητα «αυτολύτρωσης», όσο κι αν παλέψει κάποιος να την πετύχει, καθώς η θέληση του ανθρώπου είναι πολύ αδύναμη και γι’ αυτό θα αποτύχαινε επανειλημμένα.

Ό,τι λοιπόν κι αν σας διδάσκουν, εάν δεν παρουσιάζουν τον Ιησού Χριστό ως τον Υιό του Θεού και ως τον Λυτρωτή του κόσμου, στον οποίον ενσαρκώθηκα Εγώ ο Ίδιος, δεν έχετε μάθει την πλήρη αλήθεια. Έτσι δεν θα ελευθερωθείτε ποτέ στους αιώνες, γιατί μόνον η αλήθεια σας ελευθερώνει. Και Εγώ ο Ίδιος σας παρέχω αυτήν την αλήθεια, ο Θεός και προαιώνιος Δημιουργός σας, το ύψιστο και τελειότατο Πνεύμα του Απείρου…».

Μπέρτα Ντούντε

2017-05-17T19:19:00+00:00