Loading...

33. ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ;

Ο γιατρός ψυχής και σώματος

«Αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι να δώσετε όλες σας τις έγνοιες σε Μένα που είμαι αληθινά ο πιο καλός γιατρός. Εγώ μπορώ να σας απαλλάξω από κάθε αρρώστια και να σας κάνω να γίνετε υγιείς στο σώμα και στην ψυχή και επιπλέον να σας δώσω μία αιώνια ακατάλυτη ζωή. Μπορεί βέβαια επειδή βρίσκε­στε στη Γη να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε κάποια θεραπευ­τικά μέσα, όμως εάν δεν τα ευλογήσω Εγώ δεν Θα έχουν αποτε­λεσματικότητα. Αλλά. μπορώ επίσης να ευλογήσω έναν άρρω­στο να γίνει καλά μόνο με την θέληση Μου, χωρίς εξωτερικά θεραπευτικά μέσα. Και το κάνω αυτό μόλις διαπιστώσω ότι δεν χρειάζεται πια να υποφέρει, όταν δηλαδή η πάθηση του εκπλη­ρώσει το σκοπό της με το να έχει συμβάλει στην κάθαρση της ψυχής του.

Διότι η αρρώστια της ψυχής συμβαδίζει με την αρρώστια του σώματος. εσείς οι άνθρωποι βέβαια δεν μπορείτε να διανοηθεί­τε πόσο σημαντικό παράγοντα για την ανέλιξη της ψυχής συνι­στά η αρρώστια τον σώματος. Ούτε μπορείτε να ξέρετε πόση ευγνωμοσύνη θα νιώθει κάποτε η ψυχή που της δόθηκε η δυνατό­τητα κατά την ενσάρκωση της να πορευτεί σε αυτό το δρόμο που αν και πολύ σύντομος της εξασφάλισε μία ανώτερη ωριμότητα. Γι’ αυτό όταν υποφέρετε θα πρέπει απλά να προσεύχεστε: “Πα­τέρα, ας γίνει το θέλημα Σου… ” Τότε κι Εγώ κάνω ό,τι πρέπει να κάνω, όπως κι εσείς από την πλευρά σας κάνετε εκείνο που οφείλετε να κάνετε. Έρχομαι στο πλάι σας ως γιατρός του σώματος και της ψυχής και τότε είναι βέβαιη η θεραπεία σας. Για χάρη της ψυχής που πρέπει να δυναμώσει θα πρέπει να ανεχθεί­τε να. είναι αδύναμο το σώμα. και να έχετε υπόψη σας ότι μπο­ρεί να προχωρήσει πιο εύκολα η ψυχή και να αναζητήσει την επαφή με το πνευματικό βασίλειο όταν το σώμα δεν της φέρνει αντίσταση, όπως κάνει μόνιμα όταν είναι υγιές. Έτσι η ψυχή θα έχει μια όμορφη μορφή όταν θα αποβάλει το γήινο φόρεμα της.

Για να έχετε δε συναίσθηση της εγγύτητας και της ενέργειας Μου, η διαδικασία της ίασης θα εξελιχθεί ραγδαία. Αρκεί μό­νο να περιμένετε με όλη σας την πίστη να γίνει το θαύμα, πι­στεύοντας ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο για τη δύναμη και την ισχύ Μου, καθώς η αγάπη Μου φροντίζει συνεχώς για σας και θέλει να σας βοηθήσει με αυτό τον τρόπο. Η σταθερή πίστη εί­ναι το καλύτερο γιατρικό που δεν αποτυγχάνει ποτέ. Δώστε σε Μένα όλες σας τις έγνοιες κι έτσι θα απαλλαγείτε από αυτές, όμως πρέπει να έρθετε να Με βρείτε με ισχυρή, ακλόνητη πίστη κι Εγώ δεν θα σας απογοητεύσω…»

Υπαγόρευση στην Μπέρτα Ντούντε στις 1/5/1949 αρ. 4626

Στο «ΜΕΙ» III/12 ο Κύριος επισημαίνει ότι οι μαλθακοί άνθρωποι, στους οποίους το σωματικό και το ψυχικό στοιχεί­ο έχουν αναμιχθεί υπερβολικά, είναι πολύ πιο ευαίσθητοι στον πόνο και αρρωσταίνουν πολύ πιο εύκολα:

(Ο Κύριος:) «Τότε θρηνούν και παραπονιούνται, κανείς όμως δεν σκέφτεται ότι όλα τα βάσανα, οι αρρώστιες, οι πόλεμοι, η ακρίβεια, η πείνα και οι επιδημίες προέρχονται μόνο και μόνο από το γεγονός ότι οι άνθρωποι, αντί να κάνουν τα πάντα για το πνεύμα και την ψυχή τους, όπως ορίζει η θεία τάξη, φροντί­ζουν μονάχα για το σώμα τους!»

«ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»

***

«Η κάθε αρρώστια σημαίνει ευλογία., από την άποψη ότι συμ­βάλλει στην κάθαρση της ψυχής και επιπλέον σας βοηθάει ν’ α­κολουθήσετε με εγκαρτέρηση και προθυμία το θέλημα Μου, έ­τσι ώστε να εγκαταλείψετε πλέον την αντίσταση σας απέναντι Μου. Εάν συνειδητοποιείτε όλα αυτά και δέχεστε τα πάντα ό­πως σας έρχονται, επειδή πιστεύετε ότι Εγώ ξέρω ποιο είναι το καλύτερο για σας, τότε θα αντιλαμβάνεσθε επίσης πως Εγώ γνωρίζω και το πότε έχει έρθει η ώρα να θεραπευθείτε. Δεν πρό­κειται όμως να σας αφήσω να γίνετε αυτοστιγμεί καλά και αυ­τό λόγω της ελευθερίας της βούλησης σας, γιατί τότε θα πιστεύ­ατε αναγκαστικά σε Μένα και στη δύναμη Μου, ενώ σ’ αυτή την πίστη πρέπει να καταλήξετε από μόνοι σας χωρίς βία. Συν τοις άλλοις, σας είναι γνωστό ότι ο σκοπός της επίγειας υπόστασης όλων των ανθρώπων είναι να υπηρετείτε με αγάπη το σύνολο της δημιουργίας. Όποιος θέλει λοιπόν να εκπληρώσει την απο­στολή για την οποία βρίσκεται στη γη, θα πρέπει να είναι πάντα χρήσιμος στον άλλον. Γι’ αυτό και Εγώ ευλογώ ιδιαίτερα εκεί­νους τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι πάντα πρόθυμοι να βοη­θήσουν τους άλλους που υποφέρουν σωματικά. Οι άνθρωποι αυτοί, χάρη στη γνώση που τους χαρίζει η αγάπη τους, θα ξέ­ρουν ν’ αναγνωρίσουν επίσης τα αίτια μιας πάθησης, καθώς και τα κατάλληλα μέσα θεραπείας. Ανάλογα δε με το πόσο μεγάλη είναι η αγάπη και η αλληλεγγύη που νιώθουν προς τους αδύνα­μους και πάσχοντες συνανθρώπους τους, θα έχουν και την αντί­στοιχη επιτυχία στις θεραπείες τους.

Σε τελευταία ανάλυση, ωστόσο, η οποιαδήποτε θεραπεία ε­ξαρτάται από το θέλημα Μου, πράγμα που σημαίνει ότι. μπορώ να θέσω όρια στην αποτελεσματικότητα ενός θεράποντα, εάν Εγώ κρίνω ότι οι επιπτώσεις μιας μακρόχρονης ασθένειας εί­ναι πολύτιμες για την ψυχή τον αρρώστου. Η Θέληση Μου είναι αυτή που καθορίζει τη μοίρα, ενός ανθρώπου, μέρος της οποί­ας είναι και οι αρρώστιες και συνεπώς η ανθρώπινη θέληση δεν μπορεί να κάνει τίποτα εναντίον τους, ό,τι μέσο κι αν βάλει σ’ εφαρμογή. Εννοείται βέβαια πως δεν πρόκειται να καταδικάσω τους ανθρώπους που αναζητούν μέσα για να βοηθήσουν όσους υποφέρουν, γιατί, όσο η αιτία για τέτοιες έρευνες είναι η αγά­πη και η διάθεση αρωγής, Θα έχουν πάντα την ευλογία Μου.

Αλλά, εάν το κίνητρο για την παρασκευή τέτοιων ιαμάτων εί­ναι το υλικό κέρδος, τότε ως επί το πλείστον θα είναι χωρίς α­ποτέλεσμα ή ακόμη και βλαβερά για το ανθρώπινο σώμα, παρ’ όλη τη φαινομενική βελτίωση που επιφέρουν. Ενώ αντίθετα μπο­ρεί τα πιο αθώα μέσα να οδηγήσουν στην ίαση, εάν αυτό είναι το θέλημα Μου και κρίνω ότι έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή γι’ αυτήν.

Μια ασθένεια έχει χρέος κατά κύριο λόγο να ωθήσει τον άν­θρωπο να συνδεθεί μαζί Μου, καταφεύγοντας σε Μένα και ζη­τώντας από Μένα να τον θεραπεύσω. Τότε θα του στείλω στο δρόμο του τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι θέλουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό για την ανακούφιση του. Και επειδή η έμπρακτη αγάπη τους είναι σύμφωνη με το θέλημα Μου και τους συνδέει μαζί Μου, μπορώ κι Εγώ να καθοδηγήσω τις σκέ­ψεις τους. Όμως τέτοιοι θεραπευτές που να απολαμβάνουν τη χάρη Μου είναι σπάνιοι περισσότερο από ποτέ άλλοτε, με απο­τέλεσμα οι πιο πολλοί, άνθρωποι να καταφεύγουν σε τέτοια φάρ­μακα που προκύπτουν χωρίς την ευλογία Μου. Σε αυτή όμως την περίπτωση δεν μπορεί να επιτευχθεί θεραπεία ούτε του σώ­ματος ούτε της ψυχής, διότι δεν το επιτρέπω Εγώ με αυτά τα μέ­σα. Η δική Μου μέριμνα είναι να βοηθηθεί η ψυχή του ανθρώπου, εάν μάλιστα είναι απαραίτητο, ακόμη και χωρίς τη θέλη­ση του. Αυτό που επιδιώκω είναι με αιτία την αρρώστια να αποστραφεί τον κόσμο, πράγμα που συμβαίνει πολύ πιο εύκολα όταν δεν μπορεί πλέον να ικανοποιήσει τις εγκόσμιες επιθυμί­ες του. Επομένως, μπορείτε, όποτε θέλετε, να επικαλεσθείτε τη βοήθεια ενός γιατρού, ωστόσο Εγώ αποφασίζω για την ανάκτη­ση ή όχι της υγείας σας και επιπλέον οι κόποι του γιατρού έχουν την ευλογία Μου μόνο εάν η αγάπη του για τον πλησίον είναι το πρωταρχικό κίνητρο των προσπάθειών του.

Και πάλι και τότε θα βρείτε την υγεία σας, μονάχα όταν από την αρρώστια αυτή αποκομίσετε κέρδος για την ψυχή σας. Αυ­τό θα γίνει όταν υποταχθείτε σ’ Εμένα και στο Θέλημα Μου, ό­ταν υποφέρετε με εγκαρτέρηση και Με ευγνωμονείτε για το γε­γονός ότι η ψυχή σας αποσπάει μεγάλα πλεονεκτήματα, όταν βαστάζετε την αρρώστια ως το τέλος μέσα σ’ αυτό το πνεύμα. Μπορείτε όμως επίσης και να απαλλαγείτε από οποιαδήποτε α­σθένεια, εάν έχετε μια πίστη ακλόνητη σαν βράχο, όπως τότε και Εγώ γιάτρευα όταν ήμουν στη γη εκείνους που είχαν δυνα­τή πίστη.

Γιατί βέβαια για Μένα τίποτα δεν είναι αδύνατο και, εάν και η δική σας αγάπη είναι τόσο βαθιά που να έχει σαν αποτέλεσμα μια ολοζώντανη, ισχυρή πίστη, δεν πρόκειται ν’ αμφιβάλετε ού­τε δευτερόλεπτο για την αγάπη και τη δύναμη Μου. Και τότε μπο­ρείτε να γιατρευτείτε αυτοστιγμεί, γιατί σε αυτή την περίπτωση η ανάκτηση της υγείας δεν σας εξαναγκάζει να πιστέψετε, α­φού έτσι κι αλλιώς έχετε ήδη μια ακράδαντη πίστη. Ποιος όμως από σας παρουσιάζει μια τόσο δυνατή πίστη που να κάνει χρή­ση της δικής Μου δύναμης χωρίς να αμφιβάλει καθόλου και να αφεθεί με ψυχή και σώμα στα χέρια Μου με την παράκληση να τον κάνω καλά και να είναι επιπλέον πεπεισμένος ότι η πα­ράκληση του θα εισακουστεί;

Τότε μπορούν πραγματικά να γίνουν θαύματα είτε σε σας είτε στο συνάνθρωπο, για τον οποίο παρακαλάτε με μια τέτοια πί­στη. Όποιος λοιπόν διατηρεί ένα στενό δεσμό μαζί Μου, είναι πλήρως εναρμονισμένος με το θέλημα Μου και τότε Με αφή­νει να κυβερνώ χωρίς να αντιστέκεται στη βούληση Μου. Τότε αντέχει ακόμη και τη μεγαλύτερη δοκιμασία πειθαρχώντας στο θέλημα Μου κι έτσι ωφελεί την ψυχή του πολύ περισσότερο α­πό ό,τι εάν ξανάβρισκε τη σωματική του υγεία.

Πάντως, Εγώ θα επιδρώ πάντα έτσι πάνω σας ώστε η μοίρα σας να είναι υποφερτή. Και όταν ένας άνθρωπος πρέπει να πε­ράσει από μεγάλες οδύνες, τότε εκδηλώνεται η αγάπη Μου για την ψυχή του, η οποία θα Με ευγνωμονεί κάποτε στο πνευμα­τικό βασίλειο που μπόρεσε ν’ απαλλαγεί από τόσες πολλές ακα­θαρσίες ήδη πάνω στη γη. Θα Με ευγνωμονεί επίσης και για το γεγονός ότι με το να υποφέρει, της δόθηκε η δυνατότητα να εξαλείψει ένα μέρος της ενοχής της, ώστε να μπορεί να περάσει πολύ λιγότερο επιβαρυμένη στο πνευματικό βασίλειο, πράγμα που με ένα υγιές σώμα δεν θα ήταν το ίδιο εύκολο.»

Μπέρτα Ντούντε, 23.10.1963 αρ. 8653

«ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ»

Στις 29/4/1841 ένας φίλος του Λόρμπερ απηύθυνε μέσω αυ­τού την παράκληση στον Κύριο να σώσει την αδελφή του που έπασχε από λέπρα. Στη συνέχεια ακολουθεί η απάντηση του Κυρίου όπως την κατέγραψε ο γραφιάς του, Γιάκομπ:

«Τι είδους απάντηση να δώσω σ’ αυτή την ερώτηση; Όταν θέ­λω να βοηθήσω κάποιον, έρχονται οι γιατροί σας και χαλούν τη δουλειά Μου. Μήπως πρέπει ν’ αφήσω τους γιατρούς να μεταναστεύσουν στον άλλο κόσμο; Όποιος νομίζει ότι μόνο με τους γιατρούς και με τα φάρμακα μπορώ να βοηθήσω, απατάται οι­κτρά. Γιατί ακριβώς τότε είναι που συνήθως δεν βοηθάω καθό­λου στην καλύτερη περίπτωση επιτρέπω πότε πότε να βοηθή­σουν τα φάρμακα αν τα εμπιστεύονται, επειδή πιστεύουν στο όνομα Μου. Όταν όμως δεν υπάρχει ούτε καν αυτή η ύστατη πί­στη, τότε η βοήθεια Μου δεν έρχεται.

Στη δική σας περίπτωση σας έχω ήδη διαμηνύσει προφορικά μέσω του υπηρέτη Μου ότι εάν παρακαλείτε και πιστεύετε με την καρδιά σας χωρίς αμφιβολία τότε η άρρωστη θα γίνει πάλι καλά.. Εάν πιστεύετε όμως ότι ναι μεν μπορώ να βοηθήσω μα αμφιβάλετε αν το θέλω κιόλας, είναι σαν να. σκέφτεστε ότι το πιο πιθανό είναι να μην γλιτώσει η λεπρή γυναίκα, καθώς μά­λιστα η πάθηση της είναι ιδιαίτερα επιθετική. Αν είχατε πίστη ό­μως όσο είναι ο κόκκος του σιναπιού, τότε θα είχατε τη δύνα­μη όχι μόνο να βοηθήσετε τη γυναίκα που πάσχει, μα και να α­ναστήσετε νεκρούς! Αλλά η πίστη σας μοιάζει ακόμη με την καλαμιά που την φυσάει όπου θέλει ο άνεμος. Η δε καρδιά σας είναι γεμάτη ολιγοψυχία, φόβο κι αμφιβολίες. Έτσι όταν πεθά­νουν συγγενείς σας σάς πνίγει η θλίψη, επειδή δεν είσαστε βέ­βαιοι γι’ αυτά που κάνει ή επιτρέπει ο πάνστοργος Πατέρας σας ούτε συλλογίζεστε πως όλα όσα σας διαμηνύω, όλα όσα κάνω ή επιτρέπω να γίνουν δεν μπορεί παρά να είναι πάρα πολύ κα­λά.

Το να πάρω από τον κόσμο τη λεπρή, θα είναι πάρα πολύ κα­λό. Αλλά κι αν την αφήσω να μείνει, το καλό δεν θα είναι λιγό­τερο. Μα αν εσείς σκέφτεστε ότι μόνο το ένα θα είναι καλό, το να μείνει δηλαδή στη σωματική ζωή, ενώ ότι το αντίθετο θα α­ποτελεί μεγάλο δυστύχημα για την οικογένεια, τότε κάνετε με­γάλο λάθος. Γιατί οτιδήποτε γίνεται κατά τη βούληση Μου είναι έτσι ή αλλιώς άριστο. Δεν ξέρετε ότι η ανθρώπινη βοήθεια δεν ωφελεί σε τίποτα; Η δικιά Μου η φροντίδα φτάνει πιο μακριά και πιο ψηλά και πριν και μετά από κάθε μητρική φροντίδα. Ή μήπως Αυτός που μεριμνά για πατέρα, μάνα και παιδιά δεν θα είναι ικανός να μεριμνήσει μόνο για τα παιδιά; Αχ ολιγόπιστοι, για, πόσο καιρό ακόμα θα πρέπει να σας κάνω κατήχηση μέχρι να ξυπνήσετε και να έχετε σταθερή πίστη!;

Συνακόλουθα, η ζωντανή πίστη στη δύναμη του ονόματος Μου αναμφίβολα είναι το γιατρικό που δεν αποτυχαίνει ποτέ Να εί­σαι βέβαιος πως ακόμη κι αν η λεπρή βρισκόταν στην Αμερική ενώ εσύ εδώ, όπως τώρα, και μάθαινες ότι νοσεί και απευθυ­νόσουν σε Μένα, Εγώ θα την έσωνα από το σωματικό και τον πνευματικό θάνατο! Εάν πιστεύετε με την καρδιά κι όχι απλώς με το νου, τότε οι παρακλήσεις κι η πίστη σας θα την κάνουν κα­λά. Μα αν έχετε αδύνατη πίστη, σκεφθείτε τουλάχιστον ότι Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να κάνω κάτι άδικο κι οτιδήποτε κι αν κά­νω σίγουρα θα είναι το πιο καλό.

Θυμηθείτε το μαθητή Μου που ήθελε να θάψει τον πατέρα του πριν Με ακολουθήσει. Όταν στοχάζεστε τη διδασκαλία που του έδωσα, τότε θα βρίσκετε πάντοτε μια μεγάλη εσωτερική γαλή­νη. Το πρώτο από όλα είναι να Με ακολουθείτε: το δεύτερο εί­ναι να αφήνετε τα πάντα στα χέρια Μου. Σε αυτά τα δύο πε­ρικλείονται πλήρως οι εντολές, οι προφήτες και κυρίως οι δύο εντολές της αγάπης και μαζί τους όλη η ζωή Αν ενεργείτε με βά­ση αυτό το γνώμονα, τότε θα ζήσετε και όλα θα πάνε άριστα σε αυτόν και στον άλλο κόσμο».

«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ – ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΕΙΝΑ»

και «ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ»

«Ένδεια, δυστυχία και κάθε είδους συμφορές αφήνω να πλήτ­τουν τους ανθρώπους μόνο όταν έχουν τελείως απομακρυνθεί από Μένα και είτε λατρεύουν άλλους θεούς είτε έχουν γίνει εγωπαθείς και άθεοι οπαδοί του κόσμου. Γιατί η στέρηση κι οι κακουχίες σπρώχνουν τον άνθρωπο να σκεφτεί για τα αίτια της κακοδαιμονίας του, τον κάνουν εφευρετικό κι οξυδερκή’ με αυ­τό τον τρόπο εγείρονται μέσα σε λίγο καιρό ευφυή και σοφά ά­τομα από το λαό που ανοίγουν τα μάτια στους συμπολίτες τους και τους δείχνουν τα αίτια της γενικής δυστυχίας.

Αν οι άνθρωποι δεν απομακρύνονταν ποτέ από τον Θεό, τό­τε ποτέ δεν θα περιέπιπταν σε δυστυχία και βάσανα. Αν, λοι­πόν, εσείς και οι απόγονοι σας, πάντοτε μένετε κοντά και μέ­σα σε Μένα ως προς την πίστη σας και τα έργα σας σύμφωνα με τη διδασκαλία Μου, τότε ποτέ δεν πρόκειται να υποφέρε­τε. Ούτε οι αρρώστιες του σώματος θα φοβίσουν και θ’ απο­θαρρύνουν την ψυχή σας. Γιατί οι σωματικές ασθένειες πάντο­τε είναι οι πικρές συνέπειες της μη τήρησης των εντολών που Εγώ σε κάθε εποχή διατύπωσα καθαρά στους ανθρώπους.

Όποιος αρχίζει να τις τηρεί πιστά από τη νεανική του ηλι­κία, δεν θα χρειαστεί γιατρό μέχρι τα βαθιά του γεράματα, ούτε οι απόγονοι του θα αναγκαστούν να υποφέρουν εξαιτίας των γονικών αμαρτιών, όπως συχνά συνέβαινε για αιώνες ολόκλη­ρους στους παλιούς, πιστούς στον Θεό, λαούς. Όμως, κάθε φο­ρά που οι άνθρωποι άρχιζαν να εκφυλίζονται, σύντομα προ­σβάλλονταν από βαριές σωματικές ασθένειες, δοκιμάζοντας τις συνέπειες της περιφρόνησης ή της αγνόησης των θείων ε­ντολών.

Γιάκομπ Λόρμπερ «ΜΕΙ» 1Χ/35

«ΠΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ»

«ΝΟΣΗΣΗ»

2017-05-14T13:49:06+00:00