Loading...

4. ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;

«Ενάντια στις κόκκινες ορδές θα πολεμούν φωτιά, νερό και σίδερο. Οι καρδιές θα λαχταρούν την ειρήνη. Την κατάλληλη στιγμή θα πεθάνουν οι αυτουργοί του πολέμου, πλην ενός, ο οποίος θα κάνει συντρίμμια όλη τη γη».

Νοστράδαμος 9, 51

Δεδομένου ότι μας έχουν δοθεί από τον Θεό όλες οι ενδείξεις για τα μελλοντικά γεγονότα, έτσι και για τον μελλοντικό αντίχριστο υπάρ­χουν πολλές αναφορές τόσο στην Παλαιά όσο και στη Νέα Διαθήκη, κυρίως βέβαια στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Εξάλλου σχετικές προρ­ρήσεις έχουν γίνει και από το Νοστράδαμο, τη Χίλντεργκαρντ του Μπίνγκεν και άλλους μύστες. Κατά κύριο λόγο όμως οι πληροφορί­ες που έχουμε γι’ αυτή την πιο σημαντική μορφή των τελευταίων η­μερών αυτής της γης, είναι μέσω των νεώτερων προφητών.

Όπως ο άνθρωπος Ιησούς αφιερώθηκε ψυχή τε σώματι στον Θεό, για να μπορεί αυτός να μιλάει και να δρα μέσω εκείνου, έτσι και ο μελλοντικός αντίχριστος θα παραδοθεί εντελώς στο σατανά, για να μπορεί να τον χρησιμοποιήσει σαν υποχείριό του.

Ο αντίχριστος αυτός θα είναι ένας μεγάλος ηγέτης, κυρίαρχος σε όλη τη γη Θα τον επευφημήσουν όλοι οι λαοί, γιατί θα τους υποσχεθεί ότι θα επαναφέρει ταχύτατα το προηγούμενο βιοτικό επίπεδο το οποίο θα έχει χαθεί εξαιτίας της μεγάλης φυσικής καταστροφής.

Και δεδομένου ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων κυριαρχείται από την ύλη, γι’ αυτό τον εκλέγουν ηγέτη, γιατί είναι εκείνος που εκπληρώνει τις επιθυμίες τους. Αυτό που θα κάνει εντύπωση θα είναι η εξαιρετική ευστροφία του, χάρη στην οποία θα κερδίσει τους ανθρώπους οι οποίοι θα του παραδώσουν κάθε κοσμική εξουσία. Τότε θα είναι έτοιμος να επέμβει και στα ζητήματα της πίστης. Υποδυόμενος τον πιστό ακόλουθο του Χριστού, με το πρόσχημα αυτό θα διατάξει την ενοποίηση όλων των θρησκειών σε μία παγκόσμια εκκλησία. Σε αυτό θα τον υποστηρίξουν όλες οι εκκλησίες, επειδή η καθεμία από αυτές προσβλέπει στο ότι θα είναι εκείνη που θα άρχει Ωστόσο η πρόθεση του αντίχριστου δεν θα είναι να ενώσει τους πι­στούς, παρά να αφανίσει την πίστη στον Θεό. Ο σατανάς ξέρει πο­λύ καλά ότι ο ισχυρότερος αντίπαλός του είναι ο Ιησούς Χριστός, για­τί μόνο χάρις σ’ αυτόν μπορούν να λυτρωθούν οι άνθρωποι και μό­νο μέσω αυτού μπορούν να επιστρέφουν στη θεϊκή τους πηγή. Κι ε­πειδή κάθε άνθρωπος που κερδίζεται για τον Χριστό σημαίνει μία απώλεια για την εξουσία του, γι’ αυτό μέσω του αντίχριστου επιτίθε­ται κυρίως κατά του Ιησού Χριστού, επιδιώκοντας να εξαλείψει ορι­στικά την πίστη σε αυτόν, χρησιμοποιώντας πονηριά αλλά και πραγ­ματικά ασύλληπτα σατανικά μέσα. Με τις βάρβαρες αυτές μεθόδους του θα προκύψει ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ των ανθρώπων. Όλοι όσοι είναι προσκολλημένοι στον κόσμο και στον υλισμό, θα εί­ναι εκείνοι που θα εγκαταλείψουν με ελαφριά καρδιά την πίστη τους, χάνοντας όμως, έτσι και την ψυχή τους.

Αυτή η περίοδος κατατρεγμού της πίστης όταν ο σατανάς θα έχει ενσαρκωθεί πλήρως μέσα στον αντίχριστο, υποδηλώνεται στην Απο­κάλυψη του Ιωάννη με τις 1260 μέρες κυριαρχίας «των εθνικών στην άγια Πόλη». Αναφέρεται επίσης από την Μπέρτα Ντούντε σαν «τρία ολόκληρα χρόνια δοκιμασίας των πιστών». Αυτή η περίοδος της από­λυτης ανεμπόδιστης κυριαρχίας του σατανά αντιστοιχεί κατ’ αναλο­γία στο διάστημα που ο Θεός δρούσε μέσω του Ιησού Χριστού στη γη. Η περίοδος αυτή όπου τα στοιχεία του κάτω κόσμου θα επικρατήσουν ολοκληρωτικά πάνω στη γη, θα αποτελέσει μία δοκιμασία δια πυρός και σιδήρου για τους πιστούς, γιατί θα πρέπει να τον υπερνικήσουν, ακρι­βώς όπως ο Χριστός νίκησε κατά την πορεία του μέσα από την κό­λαση το θάνατο και τους δαίμονες, προκειμένου να φέρει το θείο μέ­σα στον κόσμο της ύλης. Όποιος λοιπόν θέλει να βρει μέσα του το Νικητή του Θανάτου και το Θείο Πνεύμα του, θα πρέπει πρώτα να βιώσει την πορεία μέσα από την κόλαση.

Πρέπει επομένως οι πιστοί της εποχής του τέλους να ακολουθήσουν το δρόμο του Χριστού ως το τέλος, προκειμένου να κατακτήσουν την απαραίτητη ωριμότητα ώστε να ανέβουν και οι ίδιοι και η γη σε μια ανώτερη πνευματική βαθμίδα. Η τελευταία εποχή είναι η πορεία μέσα από την κόλαση για εκείνους που είναι οπαδοί του Χριστού πνευματικά και αληθινά. Αυτό μας αποκαλύπτεται και μέσω Γκότφριντ Μαγερχόφερ:

«Αυτά που πέρασα εκείνο τον καιρό, τα πάθη, τους αγώνες και τον ίδιο τον θάνατο ακόμη, ο οποίος όμως με την Ανάσταση και την Ανάληψή Μου μεταμορφώθηκε σε νίκη, τα ίδια συμβαίνουν τώρα με την ανθρωπότητα. Αυτά που υπέφερα τότε σαν άνθρωπος, θα πρέπει τώρα να τα υποφέρει όλη η ανθρωπότητα…».

Από τις αποκαλύψεις του Γιάκομπ Λόρμπερ και της Μπέρτα Ντούντε γνωρίζουμε ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε εκείνα τα αρχέγονα πνεύματα τα οποία έπεσαν κάποτε μαζί με τον Εωσφόρο. Ο λόγος που βρισκόμαστε τώρα ενσαρκωμένοι στη γη είναι για να δοκιμασθεί η θέλησή μας και έχοντας απόλυτη ελευθερία βούλησης να αποφασίσουμε εκ νέου με ποια πλευρά θα ταχθούμε. Η δε τελι­κή φάση της εποχής του τέλους, πριν τη μεγάλη ημέρα του «διαχω­ρισμού των πνευμάτων», των βιβλικών εριφίων από τα πρόβατα, εί­ναι η περίοδος του αγώνα γύρω από την πίστη και του διωγμού των πιστών. Η περίοδος αυτή σημαίνει ότι εκείνη η πρωταρχική απόφα­ση των αρχέγονων πνευμάτων θα επαναληφθεί εκ νέου.

Τότε τα πνεύματα, δεν μπορούσαν να δουν τον Θεό, παρά μό­νο τον Εωσφόρο ο οποίος αντλούσε τη δημιουργική του δύναμη από τον Θεό. Ο Εωσφόρος, τυφλωμένος από το μέγεθος της δύναμής του, παρασύρθηκε από την έπαρσή του και πίστεψε μέσα στην ύβρι του ότι θα μπορούσε να κυριαρχήσει πάνω στον Θεό. Έτσι ια υπόλοιπα αρχέγονα πνεύματα έπρεπε να αποφασίσουν μεταξύ του Θεού που δεν τον έβλεπαν και του ορατού Εωσφόρου. Η ίδια ακριβώς απόφαση της θέλησης θα απαιτηθεί εκ νέου κατά τον αγώνα για την πίστη.

Οι άνθρωποι θα κληθούν να αποφασίσουν για τον Ιησού Χριστό, που δεν τον βλέπουν και το πνευματικό βασίλειό του, ή για τον αντί­χριστο, στον οποίο έχει ενσαρκωθεί ο σατανάς, τον οποίο μπορούν να δουν, περιβλημένο με την επίγεια εξουσία του και το βασίλειό του, που είναι αυτό της γήινης ύλης.

Στην εποχή μας ο εσωτερικός Λόγος λέει τα εξής, για την εμφά­νιση του αντίχριστου:

1. …«Σύντομα μπαίνετε στην εποχή, για την οποία γίνεται λόγος από την αρχή αυτής της περιόδου λύτρωσης, και σύντομα θα βιώσετε όλα τα σημάδια, που σας προανήγγειλαν σε όλες τις εποχές οι ε­νορατικοί και οι προφήτες. Έτσι, όλα αυτά θα εκπληρωθούν, γιατί ο Λόγος Μου είναι αλήθεια και Εγώ ο ίδιος μίλησα δια στόματος αυτών των προφητών. Όλα όσα τους ανέθεσα να προφητεύσουν, είχαν σκοπό να παρακινήσουν τους ανθρώπους να εργασθούν πάνω στην ψυχή τους… Όμως, μέχρι τώρα δεν είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ο σατανάς δεν είχε ακόμη αποκτήσει απεριόριστη εξουσία πάνω στην ανθρωπότητα. Γι’ αυτό, είχε δοθεί στους ανθρώπους ακόμη αρκετός χρόνος, γιατί ακόμα υπήρχε πολύ δεσμευμένο πνεύμα που έπρεπε να ενσαρκωθεί, για να· περάσει την τελευταία δοκιμασία της βούλη­σης πάνω σ’ αυτή τη γη. Όμως το σχέδιο σωτηρίας εκτυλίσσεται σύμ­φωνα με τους νόμους της αιώνιας Τάξης και καμία εποχή δεν τελειώνει ούτε μια μέρα νωρίτερα ή αργότερα, γιατί Εγώ προαιώνια είχα διαβλέψει τι ωφελεί το Πνευματικό και τι εμποδίζει την ανάπτυξή του…

Τώρα, η δράση του σατανά παίρνει όλο και τρομερότερη μορφή, εφόσον απελευθερώνεται πολύ από το δεσμευμένο πνεύμα, και η επίδρασή του κατευθύνεται σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Για το λόγο αυτό εντείνεται και η διαβολική συμπεριφορά των ανθρώπων, όσο το τέλος πλησιάζει. Ο αντίπαλος νομίζει ότι είναι αρκετά ισχυρός, ώστε να Με νικήσει ολοκληρωτικά, και δεν τηρεί πια τα όρια εξουσίας, που του είχαν τεθεί κατά την πτώση του στα αβυσσαλέα βάθη. Μόλις όμως, φθάσει εκείνη η ώρα, θα τεθεί τέρμα στη δράση του… Ο αντίπαλός Μου θα στραφεί ανοιχτά εναντίον Μου, θέλοντας να αναγκάσει τους ανθρώπους να με απαρνηθούν επιχειρώντας να καταστρέψει κάθε δεσμό με Μένα, προκειμένου να αποκτήσει εξουσία πάνω στα πάντα. Όποιος γνωρίζει το σκοπό της ανθρώπινης ζωής, που βασίζεται στην ελεύθερη βούληση και απόφαση, αντιλαμβάνεται επίσης ότι αυτή τώρα αποκλείεται τελείως, εξαιτίας του σχεδίου του αντίποδά Μου. Και
ξέρει ακόμη ότι τώρα φθάνει η ώρα, όπου θα δώσω τέλος στη μανία του και θα τον αλυσοδέσω ξανά μαζί με
όλους του τους οπαδούς.

Έτσι, πρέπει να γίνεται κατανοητή κάθε προφητεία που αναφέρεται στο τέλος. Γι’ αυτό, προσέξτε αυτό το τελευταίο έργο του αντιπάλου Μου, ώστε να δείτε καθαρά σε τι εποχή ζείτε. Προσέξτε τις προσπάθειες να αφαιρεθεί κάθε πίστη από τον άνθρωπο, και προσέξτε όλα αυτά, που μπορεί κανείς καθαρά να δει ότι είναι έργα του αντίχριστου. Προσέξτε πώς γίνονται εχθροί μεταξύ τους εκείνοι οι άνθρωποι, που στην πραγματικότητα υπηρετούν Εμένα και προσπαθούν να διαδώσουν την αλήθεια. Μόλις διακρίνετε όλα τα σημάδια επερχομένων θρησκευτικών διωγμών, τότε να ξέρετε ότι έχετε μπει στην τελική φάση. Τότε όλοι εσείς που θέλετε να μείνετε πιστοί σε Μένα, οπλιστείτε με αισιοδοξία και ριχτείτε με δύναμη στον αγώνα! Να ξέρετε ότι Εγώ θα πηγαίνω μπροστά, ότι αγωνιζόσαστε για Μένα και ότι θα παραμείνετε αληθινά ανίκητοι, ακόμη και αν είσαστε αριθμητικά πολύ λιγότεροι από την στρατιά του αντιπάλου Μου. Εγώ ο ίδιος θα τον νικήσω και θα τον αιχμαλωτίσω, όταν έρθει η ώρα, που έχει προκαθοριστεί προαιώνια.

Και εσείς, οι πιστοί Μου, θα βγείτε από αυτόν τον αγώνα και θα κατευθυνθείτε προς μία νέα ζωή, και δεν θα μπορεί πια να σας ενοχλεί ο αιώνιος αρνητής, που θα μείνει για αιώνες ακόμη ο αντίποδάς Μου».

Μπέρτα Ντούντε (1956)

«…Θα περάσουν τρία ολόκληρα χρόνια μέχρι να δοκιμασθεί στην πίστη της ολόκληρη η χριστιανοσύνη, έτσι ώστε είτε θα πιστεύουν α­κράδαντα ή θα έχουν χάσει εντελώς την πίστη τους στον Ιησού Χρι­στό σαν λυτρωτή του κόσμου. Σε αυτά τα τρία χρόνια θα φανεί καθα­ρά ένας διαχωρισμός, διότι ο κόσμος και όσοι τον ακολουθούν θα ε­πιχειρήσουν να επιβάλουν την πλήρη απομάκρυνση από την πίστη, ενώ οι άλλοι θα ενώνονται όλο και πιο πολύ μεταξύ τους, νιώθοντας όλο και πιο θερμή αφοσίωση στο Σωτήρα και Λυτρωτή τους. Ο αριθ­μός των τελευταίων θα είναι βέβαια πολύ μικρότερος και γι’ αυτό θα πρέπει να βρει ακόμη μια μεγάλη συμφορά τη γη, ώστε να σωθούν όσοι δεν είναι εντελώς δέσμιοι του σατανά. Το μεγάλο πλήθος που αρνείται τον Κύριο το περιμένει ένα εφιαλτικό μέλλον.

Ο Κύριος είναι χωρίς έλεος όταν δεν δίνουν σημασία στα λόγια και στις προειδοποιήσεις Του, αλλά αντίθετα τα λοιδωρούν και τα ει­ρωνεύονται. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσει κανείς πως ο Θεός προσπαθεί επανειλημμένα να πλησιάσει τους ανθρώπους με αγάπη και πραότητα, αλλά συναντάει όλο και πιο σκληρές καρδιές… Πως η επιδίωξή Του είναι σταθερά να επιτύχει την επιστροφή των αποστατημένων παιδιών Του, αλλά αυτό δεν αναγνωρίζεται. Και έτσι μένει μόνο ένας τρόπος για να μαλακώσουν οι καρδιές γιατί η πιο μεγάλη ηπιότητα και ευσπλαχνία είναι μάταιες αφού δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν. Μόνο στη μεγάλη συμφορά και στον κίνδυνο βρίσκουν οι άνθρω­ποι το δρόμο του γυρισμού προς το Δημιουργό τους. Όμως θα πρέ­πει τότε να μιλήσει και η καρδιά, γιατί τις προσευχές που γίνο­νται μόνο με τα χείλη, δεν θα τις λάβει υπ’ όψιν του ο Κύριος. Γιατί θα συμβεί επίσης ένας διαχωρισμός, όπου όσοι δεν γνωρίζουν πως να προσευχηθούν στον Κύριο, την τελευταία στιγμή θα αυταπατηθούν κάνοντας λάθος. Ένας βαθύς αναστεναγμός που θα έρχεται από την καρδιά και θα απευθύνεται προς τον Πατέρα του σύμπαντος, θα αρκέσει για να σωθεί το κάθε παιδί από τον έσχατο κίνδυνο… Όμως όσοι δεν προσεύχονται πνευματικά και αληθινά, θα επικαλούνται μά­ταια τον Θεό, γιατί η επίκλησή τους δεν μπορεί να εισακουσθεί και γι’αυτό δεν θα είναι πολλοί εκείνοι που έστω την τελευταία στιγμή θ΄ αναγνωρίσουν ότι ανήκουν στον Κύριο, όμως για αυτούς τους λίγους θα τους φέρει την ευλογία…».

«ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ!»

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ

Όποιος έχει οπαρνηθεί έστω μία φορά τον εαυτό του -μια μονα­δική φορά- μπορεί ήδη να δει τη Δόξα Μου.

Γιατί όποιος Μου είναι πιστός στα μικρά πράγματα, μπορώ να τον χρησιμοποιήσω και να του αναθέσω μεγάλη εξουσία. Θα του δώ­σω μεγάλη εξουσία! Θα τον πάρω στην υπηρεσία Μου σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για να οδηγήσει και άλλους πολλούς κοντά Μου. Θα μιλήσω μέσα από το στόμα του, παρ’ ολη την ανθρώπινη αδυναμία του και θα τον κάνω δυνατό, ώστε να δει ο καθένας πόσο πολύ αγαπώ τα παιδιά Μου.

Μην ακούτε τα λόγια που λέει το φίδι: Υποτίθεται πως είπε ο Θεός ότι τάχα κατέχετε την αιώνια ζωή; Αφού είναι ολοφάνερες οι αδυνα­μίες των παιδιών του Θεού! Ορίστε, κοιτάξτε πόσο τρωτοί είναι και πως κάνουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να κάνουν. Αιώνια ζωή υποτίθεται ότι είπε ο Θεός; Αφήστε τα αυτά, ελάτε να ζήσουμε καλά και να χαιρόμαστε εδώ και τώρα, ελάτε να φάμε και να πιούμε, αφού είμαστε έτσι κι αλλιώς εξαπατημένοι”, έτσι λέει το φίδι.

Εγώ όμως σας έχω δώσει την υπόσχεση ότι θ’ αναστηθείτε, ότι θα ανυψωθείτε ως Εμένα. Ότι δεν θα δείτε ούτε θα γευθείτε το θάνα­το· ότι κάποια στιγμή θα μεταμορφωθείτε αστραπιαία και θα γίνετε το σναστημένο σώμα Μου. Γιστί εσείς είστε τα μέλη του σώματός Μου. Μακάοιο εκείνο το πλήθος που θα μπορεί να επιστρέφει στο πατρικό του! Μακάριο το πλήθος που θα γίνει η νύφη Μου! Η μία μακαριότητα θα διαδέχεται την άλλη!

Πρωτύτερα όμως έρχεται μια δύσκολη εποχή του διαχωρισμού. Διότι θα ανυψώσω μόνο εκείνους που Με αγαπούν με όλη τους την καρδιά. τους νικητές!

Τότε θα μαίνεται ο αντίχριστος στη γη. Στους χριστιανούς, οι οποίοι Μου έλεγαν μόνο «Κύριε, Κύριε», αλλά δεν έχουν τηρήσει τις εντολές Μου για την αγάπη, θα τους δώσω τότε άλλη μια περίοδο χάριτος. Θα έχουν τη δυνατότητα να ανέβουν ψηλά με τη δύναμή Μου και ένα μέρος τους θα μαρτυρήσει.

Επίκειται μια τρομακπκή περίοδος, η οποία είναι πολύ σύντομη, όπου θα γίνει ο διαχωρισμός των εριφίων από τα πρόβατα. Ωστόσο να χαίρεσθε, γιατί μετά από αυτά τα γεγονότα αρχίζει η εποχή της χι­λιόχρονης βασιλείας. Η εποχή όπου θα επικρατεί γενικά η γνώση ό­τι Εγώ, ο Ιησούς, είμαι ο Πατέρας.

Στη χιλιόχρονη Βασιλεία θα κυβερνώ Εγώ με τους αγίους Μου.

Μια μεγάλη μακαριότητα θα βασιλεύει ανάμεσα στους ανθρώπους, μια μια ασύγκριτη ευδαιμονία! Θα είναι χίλια χρόνια απερίγραπτης ευδαιμονίας για τα παιδιά Μου, διότι θα είναι ήδη μεταμορφωμένα σε πνευματικό Μου σώμα και γιατί η Γη δεν θα αποτελείται πλέον από αυτή τη σκληρή ύλη, αλλά θα έχει επίσης μεταμορφωθεί σε μια πιο πνευματική φύση.

Σας έδειξα πάλι σήμερα τον τρόπο, πως μπορείτε να γίνετε νικητές και σας επέστησα την προσοχή ότι πρέπει να τηρείτε τις εντολές Μου για την αγάπη. Θα πρέπει να ελεείτε αυτούς που σας καταδιώκουν. Καταλάβετε ότι δεν είναι ο άνθρωπος μόνος του, αλλά σκοτεινές δυνάμεις, δαίμονες. Και τις σκοτεινές δυνάμεις, τους δαίμονες, μπορείτε να τους νικήσετε μόνο με την αγάπη Μου που έχετε μέσα σας. Αφήστε Με να δράσω μέσα σε σας και μέσα από σας. Σας δίνω τα μάτια για να δείτε ως το βάθος. Τότε δεν κρίνετε πλέον ούτε καταδικάζετε πια, τότε έχει επικρατήσει μέσα σας το απέραντο έλεός Μου και με αγάπη Με παρακαλείτε γι’ αυτούς που σας καταδιώκουν ακόμη…».

Γιοχάνα Χέντσελ 3-10-1959

Η αρμονική ζωή στη Νέα Γη

«Θα κάνω τα πάντα καινούργια! Οι άνθρωποι που δεν έχετε τη Γνώση, που δεν έχετε ακόμη αφυπνίσει το πνεύμα που έχετε μέσα σας, δεν ξέρε u τι σημαίνουν αυτά Μου τα λόγια. Γιατί δεν πιστεύετε σι μία μεταμόρφωση αυτής της Γης, δεν πιστεύετε ότι θα υπάρξει μία υλική Κρίση, ο τερματισμός μιας περιόδου εξέλιξης και η έναρξη μιας άλλης. Δεν ξέρετε τίποτα για το προαιώνιο σχέδιό Μου, για την τε­λείωσή σας, γι’ αυτό δεν καταλαβαίνετε και τι θέλουν να πουν τα λό­για: «Ιδού, ορίστε ια κάνω όλα καινούργια!»

Το κάθε ένα από τα λόγια Μου έχει μια πολλαπλή έννοια, την οποία δεν γνωρίζουν ούτε οι αφυπνισμένοι στο πνεύμα, γιατί αυτή η γνώση είναι ακόμη πολύ υψηλά για τους ανθρώπους ετούτης της γης εντούτοις, καταλαβαίνουν την απλή σημασία, ότι δηλαδή θα ανανεώσω όλα όσα έχουν ξεφύγει από την προαιώνια Τάξη Μου. Θέλω να φέρω μια αλλαγή, μια και από μόνοι τους οι άνθρωποι δεν την επιδιώκουν πλέον και συνεπώς δεν καταφέρνουν να εκπληρώσουν το σκοπό για τον οποίο βρέθηκαν στη Γη. Έχουν δε αποτύχει εντελώς εφόσον δεν αξιοποίησαν τη ζωή τους αυτή για την αιωνιότητα.

Παρ’όλα αυτά δεν θέλω να τους αφήσω να πάνε χαμένοι, γι’ αυ­τό θα τους δώσω πάλι την ευκαιρία να διατρέξουν άλλη μια φορά την εξελικτική πορεία που παραμέλησαν ως τώρα. Δεν θα πρόκειται όμως για μια επανάληψη, αλλά για μια εντελώς καινούργια πορεία, δεδο­μένου ότι μια νέα δυνατότητα εξέλιξης σημαίνει ένα μεγαλύτερο έλεος το οποίο θα πρέπει να αντισταθμιστεί με δική τους περισσότερη α­πόδοση, πράγμα για το οποίο είναι αναγκαίο να υπάρχουν εντελώς νέα δημιουργήματα.

Γι’αυτό λοιπόν ανανεώνω για πρώτη φορά το σχολείο των πνευ­μάτων, που είναι η Γη Μου, η οποία οφείλει να προωθήσει και πάλι την ανοδική εξέλιξη των πνευματικών στοιχείων ως το τέλος, που εί­ναι η ανθρώπινη βαθμίδα.

Δημιουργώ έναν νέο Ουρανό και μια νέα Γη, αυτό σημαίνει ότι κάνω τους ανθρώπους ευτυχισμένους από πνευματική και από γήινη άποψη. Γιατί τώρα ανήκουν σ’ Εμένα και οφείλουν να δείξουν το δρόμο που οδηγεί σ’ Εμένα και στους απογόνους τους.

Ποιος από σας τους ανθρώπους μπορεί να το συλλάβει αυτό; Και ποιός από σας τους ανθρώπους πιοτεύει σθεναρά και ακράδαντα ότι το παλαιό θα πάψει να υπάρχει; Επίσης ότι δεν θα υπάρχουν πια οι άνθρωποι που είναι ακόμη απομακρυσμένοι από Εμένα· ότι μόνο η μικρή ποίμνη, η οποία Με ακολουθεί πιστά σαν τον ποιμένα της δεν θα χάσει τη ζωή της, διότι αυτή τη μικρή ποίμνη την έχω ευλογήσει και την έχω προορίσει να συνεχίσει ιη ζωή στον παράδεισο της νέας Γης· ότι μια καινούρια λυτρωτική φάση αρχίζει, σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιο σωτηρίας, το οποίο έχει κα θορίσει η Αγάπη και η Σοφία Μου προκειμένου να εξασφαλιστεί μια αιώνια ζωή για τα πνεύματα;

Ιδού, τα κάνω όλα καινούργια! Εσείς που πιστεύετε σ’ Εμένα, συλλογισθείτε αυτά τα λόγια, ζυγίστε τα μέσα στην καρδιά σας και να ξέρετε ότι ήρθε η ώρα που αυτά τα λόγια Μου θα γίνουν αληθινά Να τα πιστεύετε ακράδαντα, να ελπίζετε και να υπομένετε με καρτερία, υποταγή και αφοσίωση στο θέλημά Μου τα βάρη που σας περιμένουν να βαστάξετε ως το τέλος. Διότι πολύ σύντομα έρχεται η μέρα, όπου θα έρθω να πάρω τους δικούς Μου για να τους αποκαλύψω τον πα ράδεισο, για τον οποίο είναι γραμμένο: “Έναν καινούργιο Ουρανό θα φτιάξω και μια καινούργια Γη…”. Κι Εγώ ο Ίδιος θα βρίσκομαι ανάμε­σα στους δικούς Μου και θα τους καθοδηγώ και θα τους διδάσκω, ό­πως το έχω υποσχεθεί».

Μπέρτα Ντούντε 14-10-1951

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ!

2017-05-21T11:41:04+00:00