Loading...
Jakob Lorber 2017-05-12T19:42:24+00:00

Ποιος είναι ο «Αγνωστος» Γιάκομπ Λόρμπερ

slide32Ο Λόρμπερ ήταν δάσκαλος και μουσικός, γεννημένος το 1800 σ’ ένα χωριό της Αυστρίας.

Στα 40 του χρόνια τού δόθηκε επιτέλους μία ευκαιρία να ξεφύγει απ’ τη φτώχεια του, αναλαμβάνοντας μία Θέση διευθυντή ορχή­στρας στην Τεργέστη. Στις 15-3-1840, ενώ ετοιμαζόταν γι’ αυτό το ταξίδι, μία επιτακτική φωνή μέσα απ’ το μέρος της καρδιάς του τον διέταξε: «Πάρε την πένα σου και γράψε!».

Στα επόμενα 24 χρόνια, μέχρι το Θάνατό του, κατέγραψε μ’ αυτόν τον τρόπο 10.000 σελίδες.

Κύριος σκοπός αυτής της προφητείας ήταν να ξαναδοθεί το λυ­τρωτικό μήνυμα του Ιησού στην πρωταρχική του μορφή. Περιγρά­φοντας σε βάθος τη ζωή και τη διδασκαλία του Ιησού, πατάει γερά πάνω στη χριστιανική πίστη και ταυτόχρονα της προσδίνει μία πιο πλατιά και υπερβατική διάσταση.

Παράλληλα μας δίνει εκπληκτικές γνώσεις για τη ζωή και για τη φύση. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτες είναι οι πληροφορίες που παραθέτει απ’ το χώρο της Μικροφυσικής, της Αστρονομίας, της Παλαιοντολογίας κ.λπ.,

που οι αντίστοιχες επι­στήμες μόλις προχθές μπόρεσαν ν’ αποκτήσουν. Και μάλιστα με μία ασυνήθιστη ακρίβεια και πολυπλοκότητα. Εξάλλου οι αποκαλύ­ψεις του για τα τεχνολογικά επιτεύγματα και τα διαφόρου είδους φαινόμενα της εποχής μας, μας κάνουν να σκεφτούμε και να κατα­λάβουμε πολλά…

Φαίνεται πως η ανθρωπότητα της Εποχής της Επιστήμης και της ‘Ερευνας είχε φθάσει στον απαραίτητο βαθμό ωριμότητας για να λάβει και να συλλάβει αυτές τις γνώσεις. Η Επιστήμη είναι πλέον σε Θέση να κατανοήσει καλύτερα τα μυστικά του σύμπαντος και να επαληθεύσει αυτές τις πληροφορίες.

“Ετσι αυτό το έργο ικανο­ποιεί ολόπλευρα την καρδιά και τη λογική μας και προσθέτει στην εξωτερική γνώση την πνευματικότητα που της λείπει. Μάλιστα επα­νειλημμένα μας προτρέπει να βάλουμε να δουλέψουν και τα δυο, καρδιά και λογική, ώστε τα κριτήρια (και η εμπιστοσύνη) γι αυτά που διαβάζουμε να βγαίνουν από εμάς τους ίδιους.

Τα βιβλία του Λόρμπερ ήταν απ’ την αρχή υπό διωγμό. Τόσο από μεριάς της -τότε- πανίσχυρης Καθολικής Εκκλησίας όσο και από τους Ναζί αργότερα. Ολοκληρωμένα και σ’ ευρεία κλίμακα άρχισαν να τυπώνονται μετά τον πόλεμο. Από τότε έχουν κυκλοφορήσει πά­νω από 1 εκ. βιβλία. “Εχουν μεταφρασθεί δε (και μεταφράζονται) σε περισσότερες από 15 γλώσσες. Σήμερα δίνεται η ευκαιρία να τα γνωρίσει και ο “Ελληνας αναγνώστης.

Οι Προφητείες του Γιάκομπ Λόρμπερ

JLorberO Ιάκωβος Λόρμπερ είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Εί­ναι ο μύστης και ο προφήτης, που ταυτόχρονα όμως είναι ο προπομπός του ανθρώπου της μελλοντικής εποχής. ‘Ηταν ένας σχετικά άσημος και φτωχός μουσικός, που επί 24 χρόνια της ζωής του, ως το θάνατό του το 1864, κατέγρα­ψε πάνω από-10.000 σελίδες καθ’ υπαγόρευση της «εσωτε­ρικής φωνής»” που άκουγε μέσα του.

Το είναι του Θεού, του σύμπαντος, του ανθρώπου, καθώς και οι αμοιβαίες σχέ­σεις τους, πριν ακόμα από την υλική Δημιουργία ως και τη μελλοντική τελειοποίησή τους, αυτά είναι τα θέματά του. Όλα αυτα είναι δοσμένα με σαφείς, κατανοητές έννοιες και όχι πια μέσα από σύμβολα ή παρομοιώσεις, όπως έκα­ναν αναγκαστικά οι παλαιότεροι μύστες και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός.

Αν το περιεχόμενο του έργου του είναι σαφές, – αν και πολλές φορές «προκλητικό», – είναι γιατί η ανθρωπότητα σή­μερα είναι πλέον ώριμη γι’ αυτήν την ανύψωση σ’ ένα υψη­λότερο συνειδησιακό επίπεδο. Παράλληλα οι επιστήμες έ­χουν φτάσει σ’ ένα σημείο που είναι σε θέση να παρακολου­θήσουν τα βήματα του Λόρμπερ, να πετύχουν δηλαδή μια αρμονική σύζευξη μεταξύ των εμπειρικών, θετικών επιστημών και της μεταφυσικής.

Αλλά δεν συμφιλίωσε μόνο την επιστήμη με τη θρησκεία, παρά μας δίνει τη δυνατότητα να διεισδύσουμε κι εμείς με τη νοημοσύνη μας σε όλα τα θέματα της πίστης.

Ήδη το 1847 ο Λόρμπερ μιλάει για τη διαιρετότητα του ατόμου και το παρομοιάζει με ένα μικροκοσμικό σύμπαν, 64 χρόνια πριν την επιστήμη. Εκατόν οχτώ χρόνια πριν την ανακάλυψη του Ητα-μεσόνιου, ο Λόρμπερ μιλάει για στοιχειώδη σωμάτια με διάρκεια ζωής 10-18 του δευτερολέ­πτου. Μεταξύ άλλων περιγράφει τις συνθήκες ζωής στη Σε­λήνη, τον Ήλιο, τον Κρόνο, την πραγματική φύση των κουά­ζαρ, και – πολύ πριν ανακαλυφθεί από τους αστρονόμους – τον Ποσειδώνα.

Δίνει μια ολιστική περιγραφή του ψυχο-σωματικού αν­θρώπου, από την εσωτερική δομή του εγκεφάλου ως το ultimum moriens της καρδιάς και πολλά άλλα τα πιο πολλά έχουν ήδη επαληθευθεί επιστημονικά, τα υπόλοιπα περιμέ­νουν να ανακαλυφθούν.

Παραπέρα, εκείνη η «φωνή» μέσα του, που ο ίδιος την έ­νιωθε σαν τη φωνή του Ιησού Χριστού, του δίδαξε επανει­λημμένα ότι αυτή η ικανότητα του «εσωτερικού Λόγου» έχει δοθεί εν σπέρματι σε κάθε άνθρωπο, όμως ενεργοποιείται συνήθως με την πνευματική αναγέννησή του.

Έτσι το κύριο στοιχείο του έργου του είναι ότι μας δείχνει το δρόμο που οδηγεί σ’ αυτήν την αναγέννηση. Πρόκειται για το γνωστό στους μύστες όλων των εποχών δρόμο, που οδηγεί στο εσωτερικό μας, γιατί μέσα στη καρδιά μας αναπαύεται ένας σπινθήρας της Αιώνιας Αγάπης. Χωρίς να απορρίπτε ται η -οποιουδήποτε δόγματος- εξωτερική εκκλησία, τονί­ζεται η σπουδαιότητα της εσωτερικής εκκλησίας, του Θεού μέσα μας.

Χάρη στην επικύρωσή του από τις νεώτερες επιστημονικές ανακαλύψεις και τα γεγονότα της ιστορίας, ο μέχρι πρότινος «άγνωστος προφήτης Γιάκομπ Λόρμπερ», γίνεται γνωστός και σ’ ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Όποιος μελετάει σε βάθος το έργο του αντιλαμβάνεται τί ανεξάντλητη πηγή αποτελεί, γιατί δεν υπάρχει κανένα ερώτημα που έχει απα­σχολήσει τον άνθρωπο από καταβολής κόσμου, που να μη βρίσκει απάντηση εκεί μέσα.

«Υπάρχουν δύο δρόμοι για να βρει κανείς τον Θεό: ένας σύντομος, που είναι η αγάπη, η οποία μέσα από τό Καλό φθάνει στην Αλήθεια. Κι ένας μακρύτερος, που είναι η σο­φία, η οποία μέσα από την Αλήθεια οδηγείται στο Καλό. Ο εσώτατος πυρήνας κάθε αυθεντικής θρησκείας είναι η ένωση των δύο δρομων, ο «ουράνιος γάμος μέσα στον άνθρωπο».

Μ. Καχίρ