Loading...

24. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΟΥ;

Στους ουρανούς υπάρχουν τρεις βαθμίδες, που στα γραπτά της νέας αποκάλυψης ονομάζονται: ο ουρανός της σο­φίας, ο ουρανός της σοφίας που προέρχεται από την έμπρακτη αγάπη και ο ύψιστος ουρανός της αγάπης.

«Αν ένας άνθρωπος ακούει το Λόγο Μου και τον δέχεται στα βάθη της καρδιάς του, όπου αυτός γίνεται ζωντανά κατανοη­τός, είναι σαν ένας καλός αγρός, όπου πέφτει ο σπόρος και ανάλογα με τη θέληση και τη δύναμη του ανθρώπου αποφέρει άλλοτε εκατοντοπλάσια, άλλοτε εξηκονταπλάσια κι άλλοτε τριακονταπλάσια σοδειά καλών έργων. Εκατονταπλάσια είναι για όποιον κάνει το πάντα για Μένα, εξηκονταπλάσια για ό­ποιον κάνει πολλά για Μένα και τριακονταπλάσια για όποιον κάνει αρκετά για Μένα. Επίσης, όμως, και οι ουρανοί του βασιλείου Μου είναι τρεις: ο ανώτατος για την εκατονταπλάσια σοδειά, ο κατώτερος για την εξηκονταπλάσια και ο κατώτατος για την τριακονταπλάσια.»

Στον κατώτατο ουρανό ή ουρανό της σοφίας πηγαίνουν οι ψυχές που έχουν φθάσει στην πρώτη βαθμίδα τελειοποίη­σης, στην οποία το νοητικό-γνωστικό στοιχείο, η καθαρή πί­στη, κυριαρχεί ακόμη περισσότερο από την ουράνια αγάπη κι ευσπλαχνία, (που υπάρχουν μεν, αλλά ακόμη δεν είναι πο­λύ δυνατές).

Ο Χριστός λέει γι’ αυτήν την πρώτη βαθμίδα: «Όποιος μπορεί να νικήσει όλα τα κακά πάθη της σάρκας του μέσω της σταθε­ρής και ζωντανής πίστης, της αγάπης για τον Θεό και τον πλη­σίον και της ακλόνητης ελπίδας (για μια αιώνια και μακάρια ζωή), και επομένως να γίνει απόλυτος κύριος του εαυτού του, περνάει στην πρώτη βαθμίδα της αληθινής εσωτερικής τελείωσης, παρ’ όλο που δεν θα λείψουν κι εκεί αρκετοί πει­ρασμοί που θα ερεθίσουν την ψυχή να διαπράξει τη μία ή την άλλη ελαφρά αμαρτία.»

Οι κάτοικοι του ουρανού της σοφίας, είναι λοιπόν, χάρη στη γνώση που τους παρέχει η πίστη τους, ηθικά αγνοί και έχουν αυτοκυριαρχία. Όμως στους συχνά πουριτανούς αυτούς “δί­καιους της πίστης» λείπει ακόμη η αληθινή αγάπη και ευσπλαγ­χνία. Ωστόσο, στους αιθερικούς κόσμους όπου κατοικούν, ε­πικρατεί η πιο μεγάλη λαμπρότητα και ομορφιά. Υπάρχουν το­πία, ανάκτορα και ναοί απερίγραπτης μεγαλοπρέπειας και ο­μορφιάς και οι ψυχές αυτές βρίσκονται σε μακαριότητα ανά­λογη με το βαθμό τελειότητας όπου έχουν φθάσει και η οποία εκφράζεται ως ευρεία γνώση και σοφία.

Στη δεύτερη ουράνια σφαίρα, που ονομάζεται ουρανός της Σοφίας μέσα από την Αγάπη, φθάνουν εκείνες οι ψυχές, που θέλουν ολόψυχα να κάνουν μοναδικό αντικείμενο των επιδιώξεων τους και της ζωής τους την αγάπη για το Δημιουργό. Αυτός ο δεύτερος βαθμός τελείωσης στο Λόρμπερ χαρακτηρίζεται με τα λόγια:

«Αν ένας άνθρωπος καταφέρει (εδώ ή στον άλλο κόσμο) να συμμαχήσει με τις αισθήσεις του έτσι, ώστε εκείνες ν’ απομα­κρυνθούν από κάθε γήινο πειρασμό και να στραφούν αποκλει­στικά στο πνεύμα, αυτό ήδη είναι ένα σίγουρο και φωτεινό ση­μάδι ότι το εσωτερικό πνεύμα το προερχόμενο από τον Θεό έχει διαποτίσει εντελώς την ψυχή του. Στη δεύτερη βαθμίδα τελείωσης, ο άνθρωπος αποκτά επίσης τη δύναμη και την ελευ­θερία να δρα σύμφωνα με τη θεία θέληση, αφού η ψυχή του είναι γεμάτη μ’ αυτήν, κι έτσι να μην μπορεί πια να διαπράξει αμάρτημα, εφ’ όσον όλες οι πράξεις του κατευθύνονται από την αληθινή σοφία που προέρχεται από τον Θεό.»

Στην περίπτωση αυτή, και η μακαριότητα ενός τέτοιου κατοί­κου του ουρανού αυξάνεται ανάλογα. Δεν έγκειται πια, όπως στον ουρανό της σοφίας, κυρίως στη γνώση, αλλά στο πεδίο της δράσης. «Συνίσταται στο ότι η ψυχή τώρα διαθέτει πραγ­ματικά θεία δημιουργική δύναμη και με θεία σοφία μπορεί να κάνει όλα όσα κάνει ο Θεός.»

Οι πνευματικοί κόσμοι, όπου κατοικούν αυτές οι ψυχές, στις αιθερικές σφαίρες του δεύτερου ουρανού, είναι εξαιρετικά απλοί κι απέριττοι, ακριβώς όμως γι’ αυτό είναι πολύ γοητευτικοί και ζεστοί. Στο βιβλίο «Ο Πνευματικός Ήλιος» η σφαίρα αυτή παρομοιάζεται με μία ατέλειωτη και όμορφη έκταση γε­μάτη λόφους, με κατοικίες παρόμοιες με τα μικρά χαριτωμένα σπιτάκια των Ελβετικών Αλπεων.

Οι κάτοικοι αυτής της σφαίρας δεν ασχολούνται πια με το να κατασκευάσουν για τον εαυτό τους ένα μεγάλο και ωραίο τόπο κατοικίας και να διερευνούν νοητικά τα δημιουργήματα του Θεού. Η ζωή τους κατευθύνεται όλο και περισσότερο στα έρ­γα αγάπης, δηλαδή στη συμμετοχή τους στο μεγάλο έργο της λύτρωσης των ψυχών, που ακόμη είναι δέσμιες της ύλης. Πρό­κειται για σκληρή εργασία, και οι περιηγητές του ουρανού στο βιβλίο που αναφέραμε, την βλέπουν να υποδηλώνεται κατ’ αναλογίαν σε διάφορα γεωργικά εργαλεία που υπάρχουν στα αλπικά σπιτάκια. Όμως, μόνο χάρη στην τελείως ταπεινή και γεμάτη αυταπάρνηση δραστηριότητα μπορεί να συμβεί να έλθει στη σφαίρα αυτή, κάποτε και με συγκεκριμένη μορ­φή, ο ίδιος ο Πατέρας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού για να επισκεφτεί τις ψυχές που τον ζητάνε πιο θερμά και να οδη­γήσει εκείνες που έφθασαν στην ωρίμανση μαζί του στην ανώ­τατη ουράνια σφαίρα.

Στην ανώτατη και μακαριότατη σφαίρα φθάνουν τα όντα που κατέχουν τον τρίτο και ανώτατο βαθμό εσωτερικής τελείωσης.

«Στον βαθμό αυτό ο τέλειος άνθρωπος, ξέροντας καλά ότι τώρα ως κύριος της φύσης μπορεί να κάνει αναμάρτητα ό, τι θέλει, παρ’ όλ’ αυτό συγκρατεί ταπεινά τη βούληση και τη δύ­ναμη του και εξ αιτίας της αγνής αγάπης του για τον Θεό δεν κάνει τίποτα, πριν του δώσει ο Θεός την εντολή γι’ αυτό. Άλλω­στε, κι αυτό είναι για τον τέλειο κύριο της φύσης ένα δύσκολο καθήκον, γιατί μέσα στην τέλεια σοφία του αναγνωρίζει ότι σύμφωνα με τη δική του θέληση μπορεί μόνο ορθές πράξεις να κάνει, αφού η βούληση του πηγάζει από τον Θεό. Όμως, ένα πνεύμα που σκέφτεται βαθύτερα, βλέπει επίσης ότι υπάρ­χει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη δική του, ξεχωριστή βούληση την προερχόμενη από τον Θεό και στην άπειρη και καθολική βούληση του ίδιου του Θεού. Γι’ αυτό και θέτει τη δική του ξε­χωριστή βούληση απόλυτα στην υπηρεσία της καθολικής θείας βούλησης και κάνει κάτι με τις δικές του δυνάμεις μόνον όταν καλείται σ’ αυτό άμεσα από τη μοναδική θεία βούληση.

Όποιος δρα κατά τέτοιον τρόπο, έχει φθάσει εσωτερικά στην ύψιστη τελείωση του τρίτου βαθμού. Είναι απόλυτα ένα με τον Θεό και, όπως ο Θεός, κατέχει την ανώτατη εξουσία πάνω σε όλα στον ουρανό και στη γη, και κανείς δεν μπορεί να του την αφαιρέσει αιώνια.»

Η άπειρη και ύψιστη μακαριότητα μίας τέτοιας τέλειας ψυ­χής συνίσταται στο ότι αυτή έχει διαρκώς κοντά της τον Θεό, το μοναδικό δημιουργό και κύριο του απείρου, στη μορ­φή του Ιησού, ως τον καλύτερο της φίλο, μπορεί να τον αγαπά ως τον ουράνιο πατέρα της πάνω απ’ όλα και απεριόριστα και μπορεί επίσης μαζί του να βλέπει ανά πάσα στιγμή όλη την πνευματική και υλική δημιουργία. Τελικά βρίσκεται έτσι ενω­μένη με τον Θεό μέσω της αγάπης, μέσα στην πληρέστερη θεία ελευθερία.

«ΠΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ»

«Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ»

2017-06-12T19:40:19+00:00