Loading...

36. ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ

Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύφθηκαν στον Λόρμπερ, αυτή η καταστροφή της γης, όπου αφανίστηκε ολόκληρος ο πληθυ­σμός της Μικράς και Κεντρικής Ασίας με την πρωτεύουσα της, τη Χανώχ, σαν φυσικό γεγονός προκλήθηκε από ανθρώ­πινη υπαιτιότητα. Οι Χανωχίτες, που ήταν άθεοι, πολεμοχαρείς κατακτητικοί και φιλήδονοι, αναζητούσαν με μανία χρυσάφι και πολύτιμες πέ­τρες. Παράλληλα είχαν εμπλακεί σ’ έναν εξοντωτικό πόλεμο ενάντια στους κατοίκους των υψιπέδων. Γι’ αυτό υπόσκαψαν τα θεμέλια των βουνών όπου κατοικούσαν οι εχθροί τους και τα παραγέμισαν με εκρηκτικές ύλες μεγάλης ισχύος. Με αυ­τό τον τρόπο ανατίναξαν τις υπόγειες πηγές και τα κοιτάσμα­τα του νερού.

Στη «Θεία Οικονομία» υπάρχει μία συνομιλία ανάμεσα στο θεό και σ’ έναν πατριάρχη:

«Μήπως πιστεύεις πως είχα ποτέ την πρόθεση να καταδικάσω ή να καταστρέψω έστω και έναν άνθρωπο; Μα Εγώ δεν κάνω παρά διαρκώς το αντίθετο! Αλλά ακριβώς για να μην καταδικάσω τους ανθρώπους επιβάλλοντας με την Παντοδυ­ναμία Μου το θέλημα Μου, πρέπει δυστυχώς ν’ επιτρέψω άπρα­γος στους ανθρώπους να αφήσουν με τη βία ελεύθερα τα υ­πόγεια κοιτάσματα του νερού. Αυτά θα προκαλέσουν τρομερές πλημμύρες που θα πνίξουν ό,τι αναπνέει σ’ αυτή την τεράστια περιοχή της γης.

Το έχω προβλέψει από πολύ καιρό και προειδοποιήσει ε­πανειλημμένα τους ανθρώπους. Τώρα όμως έχουν κηρύξει τον πόλεμο και σε Μένα και θέλουν να καταστρέψουν ολο­κληρωτικά τη γη με τις εκρηκτικές τους ύλες, όπως ανατινάζουν κιόλας το ένα βουνό μετά το άλλο στον αέρα. Αλλά έτσι υπογράφουν μοναχοί τους την καταδίκη τους! Κάτω απ’ τα βουνά κρύβονται τεράστια υδάτινα κοιτάσματα, που περιέ­χουν χίλια κυβικά μίλια νερού. Τούτα τα νερά Θα ξεπηδήσουν με ορμή και θα ξεπεράσουν τις βουνοκορφές αυτής της περιοχής. Όλη η υδρόγειος θα σκεπασθεί από υδρατμούς και θα βρέχει μέρα και νύχτα. Πες Μου λοιπόν, έκανα λάθος που έβαλα το Νώε, το μόνο άνθρωπο που Με υπακούει, να φτιάξει την κιβωτό για να σωθεί, αφού κανένας άλλος πια δεν ήθελε να Με ακούσει;»

Όταν στη Γραφή λέει, «πάνω απ’ όλα τα βουνά της γης και δεν έμεινε ίχνος ζωής, εκτός απ’ όσους είχαν μπει στην κι­βωτό», δεν πρέπει να το πάρετε κατά γράμμα πως εννοεί τη φυσική γη. Γιατί τα βουνά εδώ σημαίνουν την αλαζονεία και την αρχομανία των ανθρώπων. Όπως το ότι δεν έμεινε ίχνος ζωής σε όλη τη γη, εκτός από την κιβωτό, θέλει να πει πως μόνο ο Νώε έμεινε πιστός στην πνευματική ζωή που προέρ­χεται από το Θεό και ζούσε ένθεος. Όποιος τα καλοσκεφθεί, θ’ αντιληφθεί πως ο κατακλυσμός κάλυψε μεν πολύ μεγάλη έκταση, αλλά δεν ήταν γενικός. Κι αυτό γιατί μοναχά στην Κεντρική Ασία οι άνθρωποι προκάλεσαν μόνοι τους την κα­ταστροφή με την απερισκεψία και τη θρασύτητα τους».

ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

2017-05-15T18:43:18+00:00