Loading...

11. ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ;

«… Τέτοια χαρίσματα όπως είναι η θεραπεία για τους πάσχοντες, η πραγματοποίηση θαυμάτων κλπ. δεν πρέπει να τα επιδιώκετε συστηματικά και μεθοδικά. Γιατί δεν είναι μία ικανότητα που μπορείτε να αποκτήσετε ασκούμενοι. Αλλά απλώς οφείλετε να μεγαλώσετε την αγάπη μέσα σας, πρέπει να αγωνιστείτε για την πνευματική τελειοποίησή σας, η οποία, όταν κατακτηθεί, αποδεικνύεται από τέτοιες ικανότητες.

Μόνο με την αγάπη γίνονται τα πάντα.

Όποιος μεταμορφώνει πλήρως τον εαυτό του σε αγάπη, και ως εκ τούτου έχει επίσης πειστεί γι’ αυτό που πιστεύει, αντλεί από Μένα τον Ίδιο. Νιώθει ότι είναι παιδί Μου, ότι είναι ένα κομμάτι Μου και συνεπώς δεν μπορεί να σκεφτεί διαφορετικά, παρά ότι θα έχει επιτυχία σε κάθε ενέργειά του, αφού Εγώ βρίσκομαι στο πλευρό του…»

Μπέρτα Ντούντε

Αρ. 5358 9-4-1952

Αρ. 5142 1-6-51

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΩΝ

«… Αγάπη και πίστη είναι τα πρώτα απαιτούμενα για να υπάρχει θεία επενέργεια. Άλλωστε την αληθινή πίστη κι αγάπη δεν μπορεί κανείς να τις προσποιηθεί ή να διαψεύσει ότι υπάρχουν. Γι’ αυτόν τον λόγο οδηγούν τον καθένα να κρίνει σωστά, αν χρειάζεται να ελέγξει με ποιανού δύναμη γίνεται κάποιο θαύμα. Στην ύστερη εποχή πριν το τέλος θα χρειάζεται συχνά να γίνονται τέτοιοι έλεγχοι. Γιατί θα εκδηλώνονται δυνάμεις τόσο άνωθεν όσο κι από τον κάτω κόσμο, καθώς θα συμβαίνουν σημεία και θαύματα. Γιατί και ο αντίπαλός Μου επιδιώκει ν’ αποκτήσει πιστούς και γι’ αυτό εφοδιάζει τους υποτελείς του με μεγάλη δύναμη.

Τότε θα αποδειχτεί ότι μόνον η αγάπη δίνει φως και την ικανότητα να κρίνει κάποιος σωστά. Επίσης θα γίνει φανερό ότι θαύματα με τη θεία δύναμη θα μπορούν να πραγματοποιούν μονάχα εκείνοι που μένουν ακλόνητοι στην πίστη τους σ’ Εμένα, το ζωντανό Θεό και λυτρωτή τους.

Συνάμα θα φανεί ότι όλες οι ενέργειες ανθρώπων με αντίθεη στάση πραγματοποιούνται με αντίθεες δυνάμεις, ότι είναι ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες που πραγματοποιούν θαύματα κατ’ εντολήν του Σατανά.

Ο κόσμος, που κυριαρχείται από αυτόν, προσκυνάει εκείνους που είναι εξοπλισμένοι με τη δύναμή του. Όμως το δικό Μου βασίλειο δεν είναι αυτού του κόσμου.

Οι μαθητές Μου της έσχατης εποχής, οι απεσταλμένοι της αγάπης Μου, μέσω των οποίων ενεργώ και τους προικίζω με υπερφυσική δύναμη, μιλούν μόνο για το πνευματικό βασίλειο, διδάσκουν την αγάπη και υπογραμμίζουν το Ευαγγέλιό τους κάνοντας σημεία και θαύματα που μαρτυρούν για Μένα, το θείο Δάσκαλο…».

Αρ. 5358 17-2-1956

«Σημεία και τέρατα» και «εμφανίσεις αγίων»

Το μόνο που εντυπωσιάζει τον άνθρωπο είναι σημεία και τέ­ρατα. Θέλει να έχει προσωπική εμπειρία από αυτά που του εί­ναι κρυφά, καθώς κύρια επιθυμία του είναι να βιώσει ανεξή­γητα φαινόμενα. Κι αυτά του φαίνονται τελικά πιο αξιόπιστα από τον καθαρό Λόγο του Θεού, ενώ στην πραγματικότητα ενισχύουν ακόμη παραπάνω το σκοτάδι και τις λαθεμένες δο­ξασίες. Γιατί δεν είναι άλλο από μηχανεύματα του πνεύματος του κακού το οποίο επιδιώκει να σπείρει τη σύγχυση και βρί­σκεται κυρίως σε δράση εκεί όπου αισθάνεται την απειλή ότι θα επικρατήσει η καθαρή ουράνια αλήθεια. Γι’ αυτό και το πα­ραμικρό σπιθοβόλημα φωτός προσπαθεί να το σκεπάσει με πνευματικό σκοτάδι. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου οι άν­θρωποι στρατεύονται στη διάδοση της αλήθειας, ενώ αντίθε­τα ψέμα και πλάνη εξαπλώνονται με αστραπιαία ταχύτητα. Έτσι δεν διστάζουν να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους μια τροφή που όχι μόνο δεν έχει καμία θρεπτική αξία για το πνεύμα, μα επιπλέον είναι και δηλητηριώδης.

Στην τελευταία εποχή πριν έρθει το τέλος η δράση του Σα­τανά είναι εμφανής, δεδομένου ότι μεταχειρίζεται μέσα με τα οποία εξαπατάει τις μάζες μιμούμενος τη χαρισματική ενέρ­γεια του Θεού. Ο Θεός υποσχέθηκε στους ανθρώπους το Πνεύ­μα Του και την ενέργεια αυτή του Πνεύματός Του τη συνέδε­σε με εξαιρετικά χαρίσματα του ελέους Του. Έτσι η θεία δύ­ναμη εκδηλώνεται μέσα από άτομα τα οποία γνωστοποιούν το Λόγο Του και τα οποία είναι οι αληθινοί επίγειοι υπηρέτες Του και ως εκ τούτου θα πραγματοποιούν όντως θαυμαστά πράγματα όπως έκανε ο Ιησούς όταν ήταν στη Γη. Τέτοιοι αληθινοί πιστοί είναι ικανοί να θεραπεύουν αρρώστους και να απαλλάσσουν τους συνανθρώπους τους από κάθε μορφής παθήσεις… Καθώς μάλιστα είναι γεμάτοι σοφία και δύναμη, μπορούν να δουν επίσης αυτά που θα στείλει ο Θεός πάνω στην ανθρωπότητα… Επιπλέον δε, θα κάνουν θαύματα όπως Εκείνος γιατί μέσα τους μπορεί να ενεργεί ο Ίδιος ο Θεός με το Πνεύμα Του, με το σκοπό να παρακινήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν και να μεταστραφούν προτού να είναι πολύ αργά…

Όλα αυτά τα φαινόμενα ωστόσο δεν ελκύουν ιδιαίτερα την προσοχή του κόσμου αφού δεν γίνονται καν γνωστά στη δημοσιότητα, καθώς γενικά θεωρούνται αναξιόπιστα. Και για ένα άλλο λόγο, επειδή ό,τι είναι θεϊκό – πνευματικό δεν επιβάλλεται πιεστικά ούτε επιζητά ποτέ να προβληθεί ενάντι ανθρώπινη θέληση. Με τον ίδιο τρόπο όμως που δρα ο Θεός δρα και ο αντίπαλός του την περίοδο πριν έρθει το τέλος, χρησιμοποιώντας τη δύναμη που διαθέτει για να εξαπατήσει τον κόσμο με κάθε είδους οφθαλμαπάτες. Κι εντούτοις τέτοια ψευδαισθητικά φαινόμενα βρίσκουν απήχηση στις μάζες. Έτσι θα εμφανίζεται πάντοτε σαν άγγελος του φωτός, θα παραπλανά
και θα βαυκαλίζει τα πλήθη. Θα τους ξεγελάει παρουσιάζοντάς τους αυτά που θέλουν να δουν, γιατί
η δική τους επιθυμία να βιώσουν εντυπωσιακά πράγματα του δίνει το έρεισμα
για να κάνει ψεύτικα θαύματα και να διαδίδει κάθε είδους πλάνες.

Οι άνθρωποι που κατασκευάζουν μέσα τους είδωλα είναι αυτοί που δίνουν στο σατανά τα μέσα με τα οποία μπορεί να δράσει. Είναι δε πολύ πιο δύσκολο να τους πείσει κανείς ότι έχουν πέσει θύμα του αντίθεου από το να τους κάνει να πιστέ­ψουν τέτοιες φενάκες. Γιατί ο Σατανάς φροντίζει επίσης ώστε η μεγάλη μάζα να τα πληροφορείται όλα αυτά και να έλκεται όλο και πιο πολύ από τα θαύματα των ψεύτικων χριστών και προφητών. Στην ουσία πρόκειται για φαινόμενα τα οποία εν μέρει είναι ψεύτικα και εν μέρει προκύπτουν από τη θέληση των ίδιων των ανθρώπων, επειδή με τη θέλησή τους και την πίστη τους στην πλάνη υποθάλπουν τη δράση του κακού, αφού έτσι δεν χρειάζεται καμιά σημαντική δύναμη του για να εμφανίσει τέτοια ψεύτικα θαύματο από την πλευτά.

Ο Θεός όμως δεν επηρεάζει κατ’ αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους ούτε εκμεταλλεύεται εκείνους που έχουν πάρει τόσο λάθος δρόμο με τη σκέψη τους ώστε δεν μπορούν από μόνοι τους να ξεχωρίσουν το αληθινό από το ψεύτικο. Αντίθετα Αυτός ενεργεί χωρίς τυμπανοκρουσίες, εκχύει το Πνεύμα Του πάνω από κάθε σάρκα, νέοι και νέες θα μιλούν κατ’ εντολή Του και θα διαδίδουν τη θεϊκή αλήθεια. Ποτέ δεν πρόκειται όμως να καλλιεργήσει ήδη υφιστάμενες πλάνες, ούτε ποτέ θα ενισχύσει την πίστη των ανθρώπων σε αυτές. Μα κι ούτε πρόκειται βεβαίως ποτέ ανώτερες ή ανώτατες φωτεινές οντότητες να ζητήσουν να εξυμνείται το δικό τους όνομα…

Αλλά ο Σατανάς μπορεί να αποκτήσει ερείσματα εκεί όπου τα ανθρώπινα χέρια κατασκεύασαν διάφορα έργα με την εντελώς λανθασμένη άποψη ότι έτσι υπηρετούν το Θεό. Πρόκειται για έργα που σκοπό είχαν να ενισχυσουν ακόμη περισσότερο τις υφιστάμενες εσφαλμένες δοξασίες και επομένως προσφέρουν το κατάλληλο υπόβαθρο γι’ αυτόν που είναι και θα παραμείνει όσο μπορεί ακόμη να δρα, ο πατέρας του ψεύδους και της πλάνης. Οι δε άνθρωποι που είναι τυφλοί στο πνεύμα όχι μόνο δεν αναγνωρίζουν τη δράση του, αλλά γίνονται επιπλέον όλο και πιο κλειστοί απέναντι στην απέναντι στην αλήθεια… και για το λόγο αυτό οι επιτυχίες που θα σημειώσει ο αντίθεος θα είναι μεγάλες, καθώς αυτή είναι η εποχή του τέλους.

Αμήν

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΗΣ

2017-05-21T11:04:30+00:00