Loading...

Περισσότερες επεξηγήσεις

Gr. Εν. Joh. 1/161 (1-6) (Ο Κύριος):

Όσο ο άνθρωπος είναι ακόμα κτίσμα, είναι και δέσμιος του χρόνου, παροδικός και με συγκεκριμένη διάρκεια. Γιατί από τη φυσική του κατασκευή, ο άνθρωπος δεν είναι παρά ένα κατάλληλο δοχείο, μέσα στο οποίο, με συνεχή θεϊκή συμπαράσταση μπορεί να αναπτυχθεί ο πραγματικός άνθρωπος Όταν το εξωτερικό δοχείο βελτιωθεί ικανοποιητικά με την κατάλληλη εκπαίδευση -γιατί γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο έ πλάσε ο Θεός το δοχείο αυτό με όλα τα απαραίτητα μέλη και ιδιότητες που διαθέτει- τότε ο Θεός ξυπνά, ή καλύτερα αναπτύσσει μέσα στον άνθρωπο το δικό του Αιώνιο Άκτιστο Πνεύμα. Αυτό το αιώνια άκτιστο και ζωντανό Φως στο ανθρώπινο ουράνιο στερέωμα, γίνεται ο πραγματικός συντονιστής και καθοδηγητής της πραγματικής ημέρας του ανθρώπου και αυτό ακριβώς το Φως διδάσκει τον άνθρωπο, που μέχρι τώρα δεν ήταν παρά ένα δοχείο, πώς να μεταβληθεί πλήρως μέσα στην Αιώνια Άκτιστη Θεία Φύση και να γίνει ένα αληθινό Παιδί του Θεού.

Κάθε κτιστός άνθρωπος, έχει μια ζωντανή Ψυχή που είναι κι αυτή ένα Πνεύμα. Σαν Πνεύμα που είναι, έχει κι αυτή την απαραίτητη ικανότητα να διακρίνει το Καλό και την Αλήθεια από το κακό και το ψέμα, να κρατεί το Καλό και Αληθινό και να απαρνείται το κακό και το ψέμα. Παρ’ όλα αυτά όμως, η Ψυχή δεν είναι άκτιστο αλλά κτιστό Πνεύμα και σαν τέτοιο δεν μπορεί ποτέ να γίνει Παιδί του Θεού.

Όταν όμως δεχτεί από το Θείο Νόμο το Καλό και Αληθές με κάθε ταπείνωση, μετριοφροσύνη της καρδιάς και με την ε­λεύθερη θέληση που έχει φυτέψει μέσα της ο Θεός, τότε η ταπείνωση, η μετριοφροσύνη και η υπακοή της, μετατρέπονται σε ένα αληθινό ουράνιο στερέωμα. Γιατί το στερέωμα αυτό δημιουργήθηκε σύμφωνα με όλα τα ουράνια χαρακτη­ριστικά που βρίσκονται τοποθετημένα μέσα στην ανθρώπινη Ψυχή και έχει γίνει έτσι κατάλληλο να δεχτεί μέσα του το Άκτιστο Αγνό Θείο Πνεύμα.

Γιατί η ανθρώπινη Ψυχή από μόνη της δεν θα μπορούσε ποτέ να δει τη Θεότητα στην καθαρή και άκτιστη Φύση της. Και το Αγνό Άκτιστο Πνεύμα δεν θα μπορούσε ποτέ να δει την ύλη της φύσης, γιατί για το Πνεύμα δεν υπάρχει φυσική υλικότητα. Στην πλήρη όμως ένωση της Ψυχής με το καθαρό Πνεύμα, μπορεί η Ψυχή, μέσω του Νέου Πνεύμα­τος που της παρέχεται, να βλέπει τον ίδιο το Θεό στην καθα­ρή, άναρχη, αγνή Του Φύση και το Πνεύμα βλέπει όλα τα φυσικά μέσω της Ψυχής.

Gr. Εν. Joh. 1/214 (10-11) (Ο άγγελος στον Φιλόπολδο):

Το Πνεύμα που έχει τοποθετηθεί μέσα στην Ψυχή, πρέπει κατ’ αρχήν να την εκπαιδεύσει στην τήρηση των εξωτερικών νόμων. Όταν η Ψυχή φθάσει με τον τρόπο αυτό στον κατάλ­ληλο βαθμό ωριμότητας και εκπαίδευσης, τότε το Πνεύμα τη διαπερνά εντελώς και έτσι ολόκληρος ο άνθρωπος τελειο­ποιείται, γίνεται μια νέα κτίση, μια κτίση από το Θεό. Γιατί το Πνεύμα του ανθρώπου δεν είναι τίποτε άλλο από ένα Θεό στο μικρότερο δυνατό μέγεθος, γιατί προέρχεται εξ ο­λοκλήρου από την Καρδιά του Θεού. Ο άνθρωπος όμως, δεν φθάνει στο σημείο αυτό με τα έργα του Θεού αλλά μόνο με τα δικά του έργα –γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο είναι ένα γνήσιο Παιδί Θεού. Και σας το λέω για μια ακόμη φορά: Οι άνθρωποι πρέπει πρώτα να διαμορφώσουν πλήρως τους εαυτούς τους σύμφωνα με τη φανερωμένη Θεία Τάξη, γιατί αλλιώς ποτέ δεν θα μπορέσουν να γίνουν Παιδιά του Θεού! Ο άνθρωπος που τελειοποιείται σ’ αυτή τη γη σαν Παιδί του Θεού, είναι στα πάντα όμοιος με το Θεό. Ένας όμως ατελής άνθρωπος, βρίσκεται πολλές φορές πολύ πιο χαμηλά από το βασί λείο των ζώων!

Gr. Εν. Joh. 11/41 (5) (Ο Κύριος στη Σάρα):

Όποιος ξυπνήσει μέσα του την Αγάπη για Μένα, ξυπνά μέσα του το Πνεύμα που του έχω δώσει. Και αυτό το Πνεύμα είμαι Εγώ ο ίδιος, αφού εκτός από Μένα δεν υπάρχει στους αιώνες κανένα άλλο Πνεύμα ζωής. Έτσι ο άνθρωπος γεννιέται ολοκληρωτικά μέσα στην αιώνια ζωή και από τη στιγμή εκείνη δεν μπορεί πια ούτε να πεθάνει αλλά ούτε και να καταστραφεί, γιατί είναι ένα μαζί Μου. Γι’ αυτό, μη νομίζεις πως η αγάπη σου για Μένα είναι ανόητη. Αντίθετα, είναι όπως πρέπει να είναι! Μείνε στην αγάπη αυτή και ποτέ πια δεν θα δεις ή θα γνωρίσεις το θάνατο!

Gr. Εν. Joh. IV/220 (6-8, 10) (Ο Κύριος):

Γι’ αυτό ήρθα στον κόσμο. Για να σας διδάξω τη σωστή επιστροφή στη δική Μου Τάξη και το σωστό δρόμο που θα ακολουθείτε μέχρι να φθάσετε κοντά στην Αναγέννηση του Πνεύματος και της Ψυχής. Τότε μόνο θα είναι αδιανόητο και αδύνατο να ξαναπέσετε στο κακό.

Η πορεία αυτή πρέπει να τροχιοδρομηθεί. Γιατί γι’ αυτούς που έχουν κάποτε στραφεί προς την πτώση, δεν μπορεί να δοθεί καμιά βοήθεια για την επιστροφή της Ψυχής «μπαλώνοντας» τις καταστάσεις. Ναι, η Ψυχή πρέπει να επιστρέψει εντελώς, για να μπορέσει το Πνεύμα να αναγεννηθεί μέσα της. Μια «μπαλωμένη» όμως ψυχική κατάσταση δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί, γιατί η εξουσία του κόσμου και τα πρόσκαιρα οφέλη που της υπόσχεται θα την οδηγήσουν, με την πρώτη ευκαιρία δυνατού δελεασμού, ξανά στην παλιά και συνηθισμένη κατάσταση της πτώσης.

Για να αποφευχθεί αυτό όσο το δυνατό περισσότερο, έχω χαράξει το Δρόμο με τέτοιο τρόπο, ώστε το Πνεύμα Μου -που τοποθέτησα τώρα σαν μια σπίθα της Πατρικής Μου Αγάπης στην καρδιά κάθε Ψυχής- να μπορεί να ενδυναμωθεί μέσα στην Ψυχή και, φθάνοντας το σωστό μέγεθος και δύναμη, να ενωθεί πλήρως με τη βελτιωμένη Ψυχή και να γίνει ένα μαζί της. Αυτή η πράξη πρέπει -και θα ονομάζεται- «Ανα­γέννηση του Πνεύματος». Μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αγάπη σας για Μένα και από αυτή, με την αληθινή και έμπρακτη Αγάπη προς τον πλησίον. Γιατί αυτή ακριβώς η Α­γάπη αποτελεί την τροφή του Πνεύματός Μου μέσα στην Ψυ­χή σας.

Η σπίθα της Αγάπης Μου τοποθετείται σε πληρότητα μέσα στην καρδιά της Ψυχής, όταν ο άνθρωπος ακούσει το Λόγο Μου και τον δεχτεί μέσα του με πίστη και με κάθε αγάπη για την Αλήθεια. Μέχρι να γίνει αυτό, δεν μπορεί να φθάσει στην Πνευματική Αναγέννηση. Γιατί χωρίς το Λόγο Μου, το Λόγο αυτό που σας δίνω τώρα, δεν μπορεί να έρθει η σπίθα της Αγάπης Μου στην καρδιά της Ψυχής σας. Και όπου Αυτή λεί­πει, δεν μπορεί φυσικά ούτε και να μεγαλώσει, αλλά ούτε και να ωριμάσει μέσα στην Ψυχή για να αναγεννηθεί μέσα της.

Gr. Εν. Joh. IV/225 (5, 6, 8) (Ο Κύριος):

Όταν χρησιμοποιείτε τα οφέλη στα οποία με την πάροδο του χρόνου θα σας οδηγήσει το Πνεύμα Μου σύμφωνα με τη δική Μου Τάξη, θα δώσετε σε όλους μια πολλαπλή Ευλο­γία. Αν όμως με τον καιρό τα χρησιμοποιείτε με εγωπάθεια ενάντια στη Θεία Μου Τάξη, τότε θα μετατραπούν σε εκκολαπτήρια κάθε δυνατής γήινης συμφοράς!

Αυτά που λέω τώρα σε σας, τα λέω επίσης για όλους εκεί­νους που θα ακολουθήσουν σε περίπου χίλια και ακόμα χίλια χρόνια. Έπειτα θα έρθει ξανά στη γη μια νέα κατάσταση για τη ζύμωση και την επεξεργασία της, με και χωρίς ανθρώπους. Γιατί η γη είναι μεγάλη και τα Πνεύματα που περιμένουν μέ­σα της τη λύτρωση από την Κρίση είναι πολλά.

Με την Αναγέννηση του Πνεύματος μέσα στην Ψυχή, δεν θα αφαιρεθεί από την Ψυχή η δική της ελεύθερη θέληση. Ού­τε και η εξωτερική της αναγνώριση στις τάξεις των μεγάλων κτίσεων που θα εκπορεύονται ακατάπαυστα από την Αγάπη, τη Σοφία, την Τάξη και τη Δύναμή Μου.

Gr. Εν. Joh. VII/54 (11-13) (Ο Κύριος στο Νικόδημο):

Μέσα στις Εντολές βρίσκεται ολόκληρη η Θεία Σοφία και επομένως κάθε Θεϊκή Εξουσία και Δύναμη. Κι αυτό γιατί μέσα στις Εντολές αυτές περιέχεται η Πάνσοφη και Παντοδύναμη Θεία Θέληση και μέσω της η ύψιστη Ελευθερία.

Όποιος λοιπόν κάνει δική του τη Θεία Θέληση με την τήρηση των Εντολών, αυτός θα έχει μαζί και τη Θεία Εξουσία και Ελευθερία. Θα έχει φτάσει στην κατάσταση της Πνευματικής Αναγέννησης και θα είναι πια ένα αληθινό Παιδί του Θεού, τέλειος, όπως ο ίδιος ο Ουράνιος Πατέρας του.

Και το λέω σε όλους σας: Ακριβώς με την τήρηση των Θείων Εντολών, πρέπει να προσπαθήσετε, όσο ακόμα είστε στη γη, να γίνετε τέλειοι όπως και ο Ουράνιος Πατέρας σας Τότε θα μπορείτε να κάνετε όλα όσα κάνω και ακόμα περισσότερα. Κι όταν βρίσκεστε στην κατάσταση εκείνη, θα είσαι ήδη κάτοικοι της Νέας Ιερουσαλήμ!

Gr. Εν. Joh. VII/69 (6-7) (Ο άγγελος):

Το εσωτερικό Πνεύμα εργάζεται συνεχώς με στόχο να κάνει την Ψυχή, όσο πιο σύντομα γίνεται, πιο ώριμη και εντελώς ελεύθερη. Δεν θα μπορούσε όμως να ασκήσει πάνω της τον παραμικρό εξαναγκασμό. Γιατί τότε η Ψυχή θα γινόταν πολύ πιο υλική και σκλαβωμένη από όσο θα μπορούσε να γίνει από τις επιδράσεις του εξωτερικού κόσμου. Γιατί δόθηκε στην Ψυχή, μέσα στο σώμα της, μια δική της θέληση και νόηση. Έτσι θα μπορεί, διδασκόμενη από έξω, να καθορίζει την πορεία της και να οδηγηθεί σε μια κατάσταση που να απαλλάσσεται όλο και περισσότερο από την εγκοσμιότητά της και να βαδίζει σταθερά στον καθαρά Πνευματικό δρόμο. Ανάλογα με το βαθμό όμως που η Ψυχή δραστηριοποιείται στο δρόμο αυτό, ενώνεται με το εσωτερικό, καθαρό Πνεύμα της από τον κόσμο της αθανασίας. Και όταν, με την όλο και πιο καθαρή νόηση και επομένως με την όλο και πιο ελεύθερη θέληση, απαλλαγεί η Ψυχή από τα εγκόσμια, τότε θα μπορέσει να γίνει όμοια και ένα με το Πνεύμα της. Την ένωση αυτή ονομάζουμε Πνευματική Αναγέννηση.

Gr. Εν. Joh. IX/102 (8) (Ο Κύριος):

Από τι όμως αποτελείται αυτή η Θεία Δύναμη μέσα στον άνθρωπο; Αποτελείται από την αληθινή και αγνή Αγάπη προς το Θεό! Από τη Σοφία εκείνη που πηγάζει από μια τέτοια Α­γάπη και υπερθεματίζει τα πάντα. Από τη σωστή Αγάπη προς τον πλησίον που προέρχεται από αυτήν και ακόμα, από την Καλοσύνη, Ταπείνωση και Αυταπάρνηση απέναντι στα θέλγη­τρα του κόσμου. Όποιος γίνει δυνατός σε όλα αυτά, έχει ήδη μέσα του τη Δύναμη του Θεού. Με την ένωση του Πνεύματος της Θείας Εξουσίας με την Ψυχή του, έχει γίνει εντελώς ένα με το Θεό και έτσι έχει υψωθεί πάνω από τον εξαναγκασμό του χρόνου και του χώρου, και επομένως πάνω από κάθε Κρί­ση, πάνω από κάθε θάνατο. Έχει αποκτήσει λοιπόν από το Θεό και μέσα στο Θεό αυτοκυριαρχία. Δεν έχει πια να φοβη­θεί ποτέ και τίποτα από την «Οργή του Θεού», που είναι η Παντοδύναμή Του Θέληση, ούτε και από την αλύγιστη Θεία Σοβαρότητα, που στηρίζει τα πάντα στο χρόνο και στο χώρο – όπως ακριβώς κι ο ίδιος ο Θεός δεν μπορεί να φοβάται τον εαυτό Του. Γιατί ο άνθρωπος θα έχει γίνει πια ένα με το Θεό, με τον τρόπο που σας έχω ήδη παραστήσει καθαρά.

Gr. Εν. Joh. IX/108 (4-5) (Ο Κύριος):

Πάντα ένα και το αυτό Πνεύμα επενεργεί στα πάντα εντε­λώς μόνο του, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Γιατί το Πνεύμα, είναι εξ αρχής η βάση για όλα και έτσι θα είναι για πάντα. Όλα όσα υπάρχουν, στη βάση τους δεν είναι τίποτα άλλο από την Εξουσία του Πνεύματος, τη Δύναμη, την Αγάπη, τη Σοφία, τη Θέληση.

Ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του ένα τέτοιο Πνεύμα. Το Πνεύμα όμως αυτό, θα μπορέσει να εκδηλωθεί τότε μόνο, όταν ο άνθρωπος δραστηριοποιηθεί πλήρως σύμφωνα με τη γνωστή του Θεία Θέληση. Θα ενώσει έτσι το Πνεύμα με την Ψυχή του, ακολουθώντας το δρόμο της αγνής Αγάπης προς το Θεό και από αυτή την Αγάπη, αγαπώντας τον πλη­σίον του. Η ίδια η Ψυχή του θα μετατραπεί σε αγνή Αγάπη και σε Θεία Θέληση. Όταν γίνει αυτό, ο άνθρωπος θα έχει γίνει όμοιος με το Θεό και θα κάνει όλα όσα ο εξωτερικός ανθρώπινος νους δεν μπορεί ποτέ του να φανταστεί έστω και σαν έννοιες.

Gr. Εν. Joh. IX/14 (3) (Ο Κύριος):

Μια ολοκληρωμένη Ψυχή που έχει αναγεννηθεί μέσα στο Πνεύμα Μου της Αγάπης και της Αλήθειας, όχι μόνο δεν θα χάσει τίποτα όταν αφήσει το σώμα της σαν φορτίο και βάρος που την καθήλωσε στον κόσμο της ύλης, αλλά αντίθετα θα κερδίσει πάρα πολλά και απερίγραπτα πράγματα. Γιατί αλήθεια σου λέω: κανένα σαρκικό μάτι δεν έχει δει, κανένα αυτί δεν έχει ακούσει και καμιά ανθρώπινη αίσθηση δεν έχει νιώσει ποτέ όλες αυτές τις μακαριότητες που περιμένουν στο μεγάλο κόσμο της αθανασίας όσους Με αγάπησαν, ζουν και πράττουν σύμφωνα με τη Διδασκαλία Μου.Η συνέχεια στο βιβλίο….ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ 144 (2)

46 (20-23) (Ο Κύριος):

Κοίταξε. Ήμουν ήδη εκεί στην αρχή του κόσμου, για να πλάσω για σας τα πάντα και για Μένα εσάς. Σύντομα θα ξανάρθω μέσα σε πλημμύρες νερών, για να ξεπλύνω τη γη από την αρρώστια του θανάτου. Γιατί τα βάθη της γης έχουν γίνει για Μένα ένα βδέλυγμα, γεμάτα από ακάθαρτη λάσπη και αρρώ­στια που έγιναν από τη δική σας ανυπακοή. Θα έρθω για σας, για να μην καταστραφεί ολόκληρος ο κόσμος και για να παραμείνει η γραμμή της γενεάς αυτής, της οποίας Εγώ ο ίδιος θα Είμαι ο τελευταίος απόγονος.

Και θα έρθω για τρίτη φορά με πολλούς τρόπους, όπως παρουσιάστηκα αμέτρητες φορές μέχρι τώρα, κάποτε ορα­τός και κάποτε αόρατος μέσα στο Λόγο του Πνεύματος, για να προετοιμάσω το δρόμο Μου.

Και θα έλθω για τέταρτη φορά σωματικά στη μεγάλη ανάγκη και εξαθλίωση στο Μεγάλο Καιρό των καιρών.

Και θα έρθω έπειτα για πέμπτη φορά στο Πνεύμα της Αγά­πης και της Αγιότητας.

Και θα έρθω για έκτη φορά εσωτερικά στον καθένα που έχει για Μένα ένα αληθινό και σοβαρό πόθο στην καρδιά του και θα είμαι ένας καθοδηγητής γι’ αυτόν που, γεμάτος Αγάπη και Πίστη για Μένα, αφήνει τον εαυτό του να οδηγη­θεί στην αιώνια Ζωή.

Και έπειτα θα είμαι μακριά από τον κόσμο. Όποιος όμως γίνει τότε δεκτός από Μένα, αυτός θα ζήσει! Και το Βα­σίλειό Μου θα είναι αιώνια μαζί του.

Και τέλος θα έρθω για μια ακόμη φορά, όπως σας είχα πει. Αυτή όμως η τελευταία φορά θα είναι για όλους μόνιμη, έτσι ή αλλιώς!

Ακούστε και καταλάβετε καλά: Να παραμείνετε στην Αγάπη· αυτή θα είναι η σωτηρία σας! Αγαπήστε Με πιο πολύ από τα πάντα αυτή θα είναι η Αιώνια Ζωή σας. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλο, για να μην πέσετε σε κρίση! Το Έλεος Μου και η πρώτη Μου Αγάπη ας είναι μαζί σας μέχρι το τέλος των και­ρών!

Αμήν!

Gr. Εν. Joh. ΙΙΙ/171 (4-8, 11-14) (Ο Κύριος στην Ιάρα):

Τότε μόνο θα μπορέσετε όλοι να καταλάβετε τη Νέα Γέν­νηση ή Αναγέννηση του Πνεύματος, όταν ο Υιός του Ανθρώ­που αναληφθεί μπροστά στα μάτια σας από τη γη σαν άνθρω­πος, όπως τότε ο Ηλίας! Μόνο μετά απ’ αυτό θα δώσω σε όλους τους ανθρώπους το Πνεύμα Μου από τους Ουρανούς, γεμάτο με Αλήθεια και Δύναμη. Τότε μόνο θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση της Πνευματικής Αναγέννησης και τότε μόνο και εσείς θα καταλάβετε και θα αναγνωρίσετε τη Νέα Γέννηση του Πνεύματός σας.

Μέχρι τότε όμως κανένας δεν μπορεί να αναγεννηθεί Πνευματικά, αρχίζοντας από τον Αδάμ, συμπεριλαμβανομένου, ούτε ακόμα ο ίδιος ο Μωυσής και όλοι οι Προφήτες Αλλά με την πράξη μου αυτή που φανέρωσα τώρα σε σένα και στους άλλους (Ανάληψη), θα λάβουν μέρος στην Πνευματική Αναγέννηση όλοι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στον κόσμο από την εποχή του Αδάμ και οι οποίοι στη ζωή τους μέσα στο σώμα είχαν τουλάχιστο μια καλή θέληση, έστω κι αν δεν έπρατταν πάντα σύμφωνα μ’ αυτή. Γιατί υπάρχουν ακόμα πολλοί άνθρωποι που έχουν την καλύτερη θέληση να κάνουν κάτι σωστό και να το πραγματοποιήσουν. Όμως δεν έχουν τα κατάλληλα μέσα, τις εξωτερικές δυνάμεις και την επιτηδειότητα που χρειάζεται, όπως χρειάζεται κανείς τα μάτια για να βλέπει. Σε τέτοιες λοιπόν περιπτώσεις, είναι για Μένα αρκετή η καλή τους θέληση, που τη θεωρώ σαν ήδη ολοκληρωμένη πράξη.

Θέλω να σου δώσω ένα παράδειγμα. Κοίταξε! Ας πούμε πως έχεις την πιο καλή θέληση να βοηθήσεις έναν πολύ φτωχό άνθρωπο που ζήτησε τη βοήθειά σου. Επειδή όμως δεν έχεις δική σου περιουσία, πηγαίνεις και ζητάς από τον έναν και τον άλλο πλούσιο και τον παρακαλάς με όλες σου τις δυνάμεις να δώσει μια βοήθεια στον φτωχό. Δεν την παίρνεις όμως λόγω της σκληρής καρδιάς των πλουσίων, και έτσι πρέπει να αφήσεις τον φτωχό να φύγει από σένα χωρίς καμιά υποστήριξη. Κλαις για τον αδελφό σου και τον παραδίδεις στο Θεό και Κύριο. Κοίταξε. Στην περίπτωση αυτή, η θέλησή σου είναι σαν το ίδιο το έργο, έμπρακτα ολοκληρωμένο!

Και τέτοιοι άνθρωποι υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρξουν πολλοί. Όλοι αυτοί θα λάβουν μέρος στην Αναγέννηση του Πνεύματος μέσα στην Ψυχή τους.

Σου έχω δείξει όσο πιο καθαρά γίνεται την αιτία που ακόμα δεν μπορείς, αλλά ούτε και οι άλλοι, να καταλάβεις σωστά από τι ακριβώς αποτελείται η Πνευματική Αναγέννηση. Όταν όμως σύντομα θα έρθει ο καιρός που θα αναγεννηθείς μέσα στο Πνεύμα σου, τότε μόνο θα μπορέσεις να αντιληφθείς πλήρως γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσες να καταλάβεις!

Gr. Εν. Joh. ΙΙΙ/180 (3-8) (Ο άγγελος στο Φιλίπολδο):

Παρόλο όμως που ο Θεός είναι Κύριος μέσα στη Σοφία και Μεγαλειότητα της Δύναμής Του και είναι άπειρος, βρίσκεται εδώ μέσα στην Αγάπη του Πατέρα σαν περιορισμένος άν­θρωπος μεταξύ σας. Κι αυτή ακριβώς η Αγάπη που φανερώ­νει Εκείνον σαν άνθρωπο μπροστά σας, κάνει κι εμάς τους αγγέλους του επίσης ορατούς ανθρώπους μπροστά σας. Για- τί αλλιώς θα είμαστε μόνο Φως και Φωτιά που διατρέχουν τους άπειρους χώρους σαν μεγάλες σκέψεις δημιουργίας, γεμάτες με Λόγο, Δύναμη και Θέληση μέσα στους αιώνες!

Το Πνεύμα όμως, κι ακόμα περισσότερο η πραγματική Φλό­γα Αγάπης από την Καρδιά του Θεού -από την οποία θα γί­νετε στην πραγματικότητα αληθινά Παιδιά Του- το παίρνει ο γήινος άνθρωπος για πρώτη φορά τώρα. Επομένως, βρίσκε­στε αφάνταστα πιο μπροστά από εμάς. Κι εμείς θα πρέπει να ακολουθήσουμε το δικό σας δρόμο (της γήινης ύπαρξης), για να μπορέσουμε να γίνουμε όμοιοι με σας.

Όσο εμείς οι άγγελοι μένουμε όπως είμαστε τώρα, δεν εί­μαστε παρά τα χέρια και τα δάκτυλα του Κυρίου και ησυχά­ζουμε ή κινούμαστε για δράση, μόνο όταν πάρουμε από τον Κύριο το ανάλογο ερέθισμα. Όπως δηλαδή κινείτε εσείς τα χέρια και τα δάκτυλά σας. Όλα σε μας ανήκουν στον Κύριο. Τίποτε πάνω μας δεν είναι δικό μας και αυτεξούσιο και στην πραγματικότητα, όλα επάνω μας είναι ο Ίδιος ο Κύριος!

Εσείς όμως, προορίζεστε να γίνετε μέσα σε πλήρη ανεξαρ­τησία εκείνο ακριβώς που είναι ο Ίδιος ο Κύριος. Γιατί για σας θα λεχθεί από τον Κύριο: «Να είστε τέλειοι σε όλα, ό­πως τέλειος είναι και ο Ουράνιος Πατέρας σας!» Όταν όμως ο Κύριος θα σας πει κάτι τέτοιο, τότε θα καταλάβετε πραγμα­τικά για πόσο μεγάλο έργο έχετε κληθεί και προορίζεστε και πόσο άπειρα μεγάλη διαφορά υπάρχει μεταξύ ημών των αγ­γέλων κι εσάς!

Τώρα δεν είστε βέβαια παρά έμβρυα μέσα στη μήτρα, που δεν μπορούν με τη δική τους πολύ μικρή δύναμη να κτίζουν σπίτια. Όταν όμως θα γεννηθείτε από την αληθινή Μήτρα του Πνεύματος, τότε θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε όλα όσα κάνει ο Ίδιος ο Κύριος!Η συνέχεια στο βιβλίο….Gr. Εν. Joh. IV/217 (9) – 218 (Ο Κύριος):

Όταν ο άνθρωπος αναγεννηθεί εντελώς από το Πνεύμα του, είναι τότε σε όλα αντάξιός Μου και μπορεί να θέλει, μέ­σα στην πλήρη ελευθερία της ζωής του, οτιδήποτε αγαπά μέσα στη Θεία Τάξη Μου. Και όλα όσα θέλει, θα πρέπει να γίνονται και να υπάρχουν σύμφωνα με την ελεύθερή του θέ­ληση, αφού ο ίδιος θα είναι πια ένα με τη Θεία Τάξη Μου. Σε μια τέτοια τελειοποιημένη κατάσταση ζωής, εντελώς όμοια με Μένα, ο άνθρωπος όχι μόνο γίνεται κύριος των πλασμά­των και των τοπικών στοιχείων της γης, αλλά η δόξα του ­εκτείνεται -όπως και η δική Μου- σε ολόκληρη την Πλάση στους απέραντους χώρους. Αυτόν όμως το βαθμό της ύψιστης τελειότητας δεν θα μπορούσε να τον φτάσει κανένας πριν από την ενσάρκωσή Μου. Και γι’ αυτό έχω έρθει τώρα σ’ αυτή τη γη, ώστε να μπορέσω, μέσω της Αναγέννησης του Πνεύματος μέσα στην Ψυχή σας, να σας κάνω αληθινά παιδιά Μου.Η συνέχεια στο βιβλίο….Gr. Εν. Joh. ΙΧ/56 (6-7) (Ο Κύριος στην ξενοδόχο από τη Σαμάρεια):

Ο Λόγος Μου είναι η ίδια η ζωή και ζωντανεύει όποιον τον δέχεται με καλή καρδιά. Γιατί τότε, εισέρχεται μέσα στη ζωή του ανθρώπου η βασική ζωή κάθε ζωής. Ο λόγος όμως των Προφητών είναι ένας πιστός οδοδείκτης που δείχνει στον άνθρωπο το δρόμο για να φθάσει στο ζωντανό Λόγο από το στόμα Μου και να μπορέσει έτσι να περάσει μέσα στη ζωή του Πνεύματος.

Λέγω λοιπόν σε όλους: Τελικά, ο κάθε άνθρωπος πρέπει να διδαχθεί στην καρδιά του από τον ίδιο τον Θεό! Και όποιος στο τέλος δεν διδαχθεί από τον Πατέρα ή το Θείο Πνεύμα μέσα Μου για τους δρόμους της καθαρής Αγάπης για Μένα και τον πλησίον, δεν θα έρθει σε Μένα, τον Υιό της αιώνιας Αλήθειας, που είμαι το αιώνιο Φως, η Οδός, η Αλήθεια και η ίδια η Ζωή. Γιατί μέσα Μου, είμαι η ίδια η Σοφία του Αιώνιου Πατέρα. Ξέρω πως όλα αυτά δεν τα καταλαβαίνετε ακόμα αυτή τη στιγμή πλήρως, θα τα καταλάβετε όμως όταν θα αναγεννηθείτε πνευματικά μετά την ανάληψή Μου. Γιατί αυτή η Πνευματική σας Αναγέννηση θα είναι η ίδια από μόνη της, το αιώνια ολοζώντανο Πνεύμα της Αλήθειας και θα σας φω­τίσει σε κάθε Σοφία.

(Κοίταξε επίσης Gr. Εν. Joh. ΧΙ/52 (1-7), που αναφέρεται στο κεφ. VII (θ) με τίτλο «η Αναγέννηση της Ψυχής»).

2017-11-04T22:04:08+00:00