Loading...

Το βασίλειο του Θεού στην ανθρώπινη καρδιά

6

Όταν ο άνθρωπος αρχίσει να πιστεύει χωρίς πια αμφιβο­λίες και ζωντανέψει την πίστη του με την εφαρμογή της Δι­δασκαλίας, τότε μόνο αναπτύσσεται μέσα του το Βασίλειο του Θεού. Κι αυτό γίνεται με τον ίδιο τρόπο που αρχίζει να αναπτύσσεται την άνοιξη η ζωή του φυτού από μέσα προς τα έξω, όταν ζεσταθεί από το φως του ήλιου και εξαναγκα­στεί έτσι σε εσωτερική δραστηριοποίηση. Κάθε ζωή φαίνεται σαν να ξυπνά και διεγείρεται από έξω, αλλά η προέλευση, η εξέλιξη, η ανάπτυξη, η διαμόρφωση και η σταθεροποίησή της, γίνονται πάντα από μέσα προς τα έξω. Με τον ίδιο τρό­πο, τόσο τα ζώα όσο και ο άνθρωπος, πρέπει να δέχονται μέσα τους τα όσα τρώνε και πίνουν κατά πρώτο λόγο από έξω. Αυτός ο τρόπος όμως αποδοχής της τροφής, πολύ απέ­χει από την πραγματική διατροφή του σώματος. Η πραγματι­κή διατροφή γίνεται πρώτα από το στομάχι προς όλα τα μέλη του σώματος. Όπως όμως το στομάχι είναι κατά κάποιο τρό­πο η «καρδιά» της διατροφής για τη ζωή του σώματος, έτσι και η καρδιά του ανθρώπου είναι κατά κάποιο τρόπο το «στομάχι» διατροφής της Ψυχής για το ξύπνημα του Πνεύ­ματος του Θεού μέσα της. Και η Διδασκαλία Μου είναι η πραγματική τροφή και το πραγματικό ποτό της ζωής για το «στομάχι» της Ψυχής.

Και έτσι Εγώ Είμαι μέσω της Διδασκαλίας Μου στους αν­θρώπους ο πραγματικός Άρτος της Ζωής από τον Ουρανό και οι πράξεις, σύμφωνα με τη Διδασκαλία αυτή, είναι το πραγ­ματικό ποτό, ένα πολύ καλό και δυνατό κρασί, που με το Πνεύμα του αναζωογονεί ολόκληρο τον άνθρωπο και με τη ζωντανή και λαμπρή φλόγα και φωτιά της Αγάπης, τον φωτί­ζει πέρα για πέρα. Αυτός που τρώει τον Άρτο Μου και πίνει το Κρασί Μου, ούτε θα δει, ούτε θα νιώσει αλλά ούτε και θα γευθεί σε όλους τους αιώνες το θάνατο. Ζήστε σύμφωνα με τα όσα σας είπα. Και τα Λόγια Μου θα γίνουν μέσα σας η πιο ζωντανή Αλήθεια!

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ (GS) II/10 (14):

Γνωρίζετε πως το Πνεύμα του ανθρώπου περιέχει μια πλή­ρη και ζωντανή απεικόνιση του Κυρίου και έχει μέσα του τη σπίθα ή την εστία της Θείας Φύσης. Όποιος όμως μπορεί να αντιλαμβάνεται κάτι τέτοιο αδιάψευστα μέσα του, μπορεί επίσης να αντιλαμβάνεται μέσα του και την Ολότητα του Κυ­ρίου. Φέρει δηλαδή μέσα του με ένα θεϊκό τρόπο ολόκληρο το άπειρο, από τη μικρότερη μέχρι και την πιο μεγάλη του ύπαρξη, ή ακόμα, έχει συγκεντρώσει μέσα του με τη δύναμη της Αγάπης του προς τον Κύριο, την Πληρότητά Του.

ΓΗ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗ (Ed) 70 (2-4, 13, 15, 21, 24-25):

Το Βασίλειο του Θεού βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο. Ο θεμέλιος λίθος του είναι ο Χριστός, ο μόνος και μοναδικός Θεός και Κύριος Ουρανού και γης, τόσο χρονικά όσο και αιώ­νια, τόσο στο χώρο όσο και στο άπειρο. Σ’ Εκείνον πρέπει να πιστεύει η καρδιά, Εκείνον να αγαπά πάνω απ’ όλα και τον πλησίον, όπως τον ίδιο τον εαυτό της. Όταν ο άνθρωπος έ­χει εκπληρώσει πλήρως αυτές τις απλές προϋποθέσεις μέσα στην καρδιά του, τότε έχει ήδη βρει τη Βασιλεία του Θεού. Για όλα τα άλλα δεν είναι πια ανάγκη να νοιάζεται. Αυτά θα του δωρίζονται επιπλέον, κάθε φορά που χρειάζεται κάτι.

Γιατί ο πνευματικά αναγεννημένος ζει συνεχώς μέσα στο Πνεύμα και θεωρεί την εγκατάλειψη του σώμα­τος σαν θάνατο, όσο κάποιος που ξεντύνεται το βράδυ το μανδύα του, ή όσο ένας αχθοφόρος που κουράζεται συνε­χώς από το φορτίο του μέχρι τελικά να το αφήσει στον προ­ορισμό του.

Τέτοιου είδους είναι και όλα τα υπόλοιπα σημάδια της Πνευματικής Αναγέννησης. Βρίσκονται μόνο μέσα στον άν­θρωπο και γίνονται ορατά προς τα έξω μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Αυτό είναι και ένα χαρακτηριστικό σημάδι της πραγ­ματικής Πνευματικής Αναγέννησης. Γι’ αυτό δεν πρέπει να περιμένει κανείς σαν συνέπειες της Πνευματικής Αναγέννη­σης οποιουδήποτε είδους ανούσιες θαυματουργικές πρά­ξεις, παρά μόνο εντελώς φυσικούς καρπούς ενός υγιούς Πνεύματος και μια Ψυχή που έγινε μέσα στο Πνεύμα αυτό υγιής.

Η Αγάπη προς Εμένα, η μεγάλη καλοσύνη της καρδιάς, η αγάπη για όλους τους ανθρώπους, αυτά είναι μαζεμένα σε μια δέσμη όλα μαζί τα σωστά σημάδια της Πνευματικής Ανα­γέννησης. Εκεί όμως που η Αγάπη αυτή απουσιάζει και όπου η Ταπείνωση δεν έχει ακόμα γίνει αρκετά δυνατή, δεν ωφε­λούν σε τίποτα ούτε τα αποδεικτικά αγιοσύνης από τους αν­θρώπους, ούτε το ράσο, ούτε τα οράματα από τον κόσμο του Πνεύματος. Τέτοιοι άνθρωποι είναι συχνά πιο απομακρυσμέ­νοι από το Βασίλειο του Θεού, παρά ορισμένοι άλλοι που φαίνονται να έχουν πολύ πιο εγκόσμια όψη. Γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται ποτέ με εξωτερικές πομπώδεις επιδεί­ξεις, παρά μόνο εσωτερικά, μέσα στη σιωπή και την αφάνεια της ανθρώπινης καρδιάς. Αυτά χαράξτε τα μέσα σας όσο πιο βαθιά μπορείτε, για να μπορέσετε έτσι να βρείτε τη Βασιλεία του Θεού πολύ πιο εύκολα απ’ ό,τι νομίζετε.

2017-11-19T13:50:29+00:00